Ուղղանկյան մակերես
Оценка 4.9

Ուղղանկյան մակերես

Оценка 4.9
docx
математика
6 кл
13.05.2020
Ուղղանկյան մակերես
Ողղանկյան մակերես.docx

Ուղղանկյան մակերեսը

Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպե՞ս հաշվել ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերի երկարությունները բնական թվեր են:

 

mak.png

 

Պարզվում է, որ այս բանաձևը ճիշտ է նաև այն դեպքում, երբ ուղղանկյան կողմերի երկարությունները դրական ռացիոնալ թվեր են:

Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա կից կողմերի արտադրյալին:

Օրինակ

Դիցուք, ուղղանկյան կողմերի երկարությունները հավասար են 4 սմ և 2 սմ:

 

Հաշվենք ուղղանկյան մակերեսը:

 

S=4  2 =12 սմ²

Ինչպես գիտենք, որպես մակերեսի չափման միավոր սովորաբար օգտագործում են քառակուսի միլիմետրը՝ 1մմ2, քառակուսի սանտիմետրը՝ 1սմ2, քառակուսի դեցիմետրը՝ 1դմ2, քառակուսի մետրը՝ 1մ2 և քառակուսի կիլոմետրը՝ 1կմ2:

 

Հիշենք մակերեսի չափման մի միավորից մյուսին անցնելու բանաձևերը՝ 

 

1սմ2=10մմ10մմ=100մմ21մ2=100սմ100սմ=10000սմ21կմ2=100000սմ100000սմ=

=10000000000սմ2


 

S =4 2 =12 սմ² Ինչպես գիտենք, որպես մակերեսի չափման միավոր սովորաբար օգտագործում են քառակուսի միլիմետրը՝ 1 մմ 2 , քառակուսի սանտիմետրը՝ 1 սմ 2…

S =4 2 =12 սմ² Ինչպես գիտենք, որպես մակերեսի չափման միավոր սովորաբար օգտագործում են քառակուսի միլիմետրը՝ 1 մմ 2 , քառակուսի սանտիմետրը՝ 1 սմ 2…
Скачать файл