Պարույր Հայկազունի
Оценка 4.9

Պարույր Հայկազունի

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Պարույր Հայկազունի
Պարույր Հայկազունի.docx

 

 

           Դասարան-6-րդ

 

 

 

 

 

                                        Հայոց  պատմություն

Պարույր Նահապետը` Հայոց թագավոր

                                                                                     

                                                 

         Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան 6-րդ  դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան      

 

Դասարան- 6-րդ

Առարկա-     Հայոց   պատմություն

Թեմա-     Պարույր Նահապետը` Հայոց թագավոր             

Նպատակ -   Իմանա

                             .Պարույր Նահապետի, Երվանդ Սակավակյացի  մասին

                    Կարողանա՝

                     .հայ- մարական հարաբերությունները վերլուծել

Մեթոդ -      Հարցազրույցքննարկումդասախոսությունգծակարգ

Կահավորումգիրք   , տետր,    քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                      . Ե՞րբ ծնունդ առավ Վանի թագավորությունը, ուրիշ ի՞նչ անուն ներով է հայտնի

                        .Ո՞վ է եղել Վանի թագավորության հիմնադիր արքան:

                          . Ի՞նչ գիտեք Վանի թագավորների շինարարական գոր ծունեության մասին:

                          . Վանի թագավորությունը ո՞ր թագավորների օրոք դարձավ

                            Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պետություն

                       .Տնային աշխատանքների ստուգում

 

.Գրատախտակի մոտ հրավիրել 4 աշակերտ , որոնք կներկայացնեն Վանի համահայկական պետության արքաների ցանկը:Ստուգումը կազմակերպել աշակերտների օգնությամբ:

.Այդ ընթացքում մնացած աշակերտների հետ կազմակերպել զույգային քարտային աշխատանքներ՝

 

օրինակ.    

 

 

Թագավորի անուն

Նվաճած տարածքները

 

 

 

 

 

 

 

 

.Նոր նյութի հաղորդում

.Կարճ դասախոսություն

.Նոր հասկացությունների վերլուծում

• Պարույր թագավոր • Մեդիա (Մարաստան) • Բաբելոնիա • Երվանդական արքայատոհմ • Արմավիր • Կիաքսար

.Ամփոփում հարցերի օգնությամբ  /ինչ  սովորեցինք դասից/

.քննարկել

«Ահա այժմ ես կուրախանամ՝ ոչ փոքր խնդություն զգալով, որ հասնում եմ այն տեղերը, ուր մեր բնիկ նախնիի սերունդները թագավորության աստիճանի են հասնում»

«Ես շատ կփափագեի, որ այն ժամանակ.... աշխարհ եկած լինեի, նրանց տերությամբ զվարճանայի և այժմյան վտանգներից խուսափած լինեի»:

 

.Տնային աշխատանք

Լրացնել գծակարգը

թիվ

      իրադարձություն

նշանավոր անձինք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Картинки по запросу Մենուա թագավորՄենուա

կառավարման տարիները_____________

 

Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛

Նվաճած տարածքները

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

                Թվարկել Վանի համահյկակն թագավորության ժամանակ

                                    կառուցված      քաղաքները

Արքա

Կառուցած քաղաքը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թագավորի անուն

Նվաճած տարածքները

 

Մենուա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արգիշտի1-ին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սարդուրի 2-րդ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Արգիշտի                     կառավարման տարիները_____________

 

Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛

Նվաճած տարածքները

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:     

 

                                Картинки по запросу Սարդուրի 2-րդ        

 Ով է կառուցել Վան-Տուշպա մայրաքաղաքը

__________________________________________________________________________________;        

Մեզ հասած արձանագրություններում ինչպես է իրեն անվանում Սարդուրի 1-ինը

__________________________________________________________________:  

Ասորեստանի , որ արքան է իր արձանագրություններում անդրադարձել Սարդուրի 1-ինին

__________________________________________________________________:   

 

 

Երբ է կազմավորվել Վանի համահայկական թագավորությունը.

 

Картинки по запросу Վանի թագավորությունԻնպես են անվանում ասորեստանցիները Վանի համահայկական թագավորությանը

______________________________________

.Ինչպես են անվանում այդ պետությանը տեղի ժողովուրդը

 __________________________________________________________________

.Ինչ անունով է հայտնի Աստվածաշնչում

Ինչպես են անվանում այդ պետությանը գիտնականները

__________________________________________________________________:

 

                                           

 

                                      Սարդուրի 2-րդ

         կառավարման տարիները_____________

 

 Նվաճած տարածքները

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:     


 

Դասարան -6- րդ Հայոց պատմություն Պարույր Նահապետը ` Հայոց թագավոր Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան

Դասարան -6- րդ Հայոց պատմություն Պարույր Նահապետը ` Հայոց թագավոր Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան

Դասարան - 6- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թեմա - Պարույր Նահապետը ` Հայոց թագավոր Նպատակ - Իմանա . Պարույր Նահապետի , Երվանդ Սակավակյացի մասին…

Դասարան - 6- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թեմա - Պարույր Նահապետը ` Հայոց թագավոր Նպատակ - Իմանա . Պարույր Նահապետի , Երվանդ Սակավակյացի մասին…

Թագավորի անուն Նվաճած տարածքները . Նոր նյութի հաղորդում .Կարճ դասախոսություն .Նոր հասկացությունների վերլուծում • Պարույր թագավոր • Մեդիա (Մարաստան) • Բաբելոնիա • Երվանդական արքայատոհմ •…

Թագավորի անուն Նվաճած տարածքները . Նոր նյութի հաղորդում .Կարճ դասախոսություն .Նոր հասկացությունների վերլուծում • Պարույր թագավոր • Մեդիա (Մարաստան) • Բաբելոնիա • Երվանդական արքայատոհմ •…

Մենուա կառավարման տարիները _____________ Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛ Նվաճած տարածքները ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: Թվարկել Վանի համահյկակն թագավորության ժամանակ կառուցված քաղաքները Արքա Կառուցած քաղաքը

Մենուա կառավարման տարիները _____________ Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛ Նվաճած տարածքները ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: Թվարկել Վանի համահյկակն թագավորության ժամանակ կառուցված քաղաքները Արքա Կառուցած քաղաքը

Թագավորի անուն Նվաճած տարածքները Մենուա Արգիշտի1-ին Սարդուրի 2-րդ

Թագավորի անուն Նվաճած տարածքները Մենուա Արգիշտի1-ին Սարդուրի 2-րդ

Արգիշտի կառավարման տարիները _____________ Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛ Նվաճած տարածքները ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: Ով է կառուցել Վան-Տուշպա մայրաքաղաքը __________________________________________________________________________________; Մեզ հասած արձանագրություններում ինչպես է իրեն…

Արգիշտի կառավարման տարիները _____________ Շինարարական ինչ աշխատանքներով է հայտնի ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________՛ Նվաճած տարածքները ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: Ով է կառուցել Վան-Տուշպա մայրաքաղաքը __________________________________________________________________________________; Մեզ հասած արձանագրություններում ինչպես է իրեն…

__________________________________________________________________: Երբ է կազմավորվել Վանի համահայկական թագավորությունը. Ինպես են անվանում ասորեստանցիները Վանի համահայկական թագավորությանը ______________________________________ .Ինչպես են անվանում այդ պետությանը տեղի ժողովուրդը __________________________________________________________________ .Ինչ անունով…

__________________________________________________________________: Երբ է կազմավորվել Վանի համահայկական թագավորությունը. Ինպես են անվանում ասորեստանցիները Վանի համահայկական թագավորությանը ______________________________________ .Ինչպես են անվանում այդ պետությանը տեղի ժողովուրդը __________________________________________________________________ .Ինչ անունով…

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:
Скачать файл