Քննական թեստ 4-րդ դասարան
Оценка 4.6

Քննական թեստ 4-րդ դասարան

Оценка 4.6
docx
19.05.2020
Քննական թեստ 4-րդ դասարան
New Microsoft Word Document.docx

Տարբերակ 2

Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1        1Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 9:

     1)  99498

     2)  99894

     3)  98994

     4)  94998

2 


 Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

1)  21

2)  40

3)  56

4)  60

3 


Քանի՞  երկրորդ կարգի միավոր է պարունակում 6754 թիվը:

 

1)  5

2) 4

3) 7

4) 6

 

4 Ընտրի՛ր աճման կարգով դասավորված շարքը :

 

1)  6 մ, 21 դմ, 87 սմ, 35 մմ

2) 87 սմ, 6 մ, 21 դմ, 35 մմ

3) 35 մմ, 87 սմ, 21 դմ, 6 մ

4) 21 դմ, 35 մմ, 6 մ, 87 սմ

 

5Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստանաս անհավասարություն. 3տ 651 կգ 3 տ  * 61 կգ

 

1) 4

2) 5

3) 6

4) 3

 

1      66Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է    օրը ժամերով:

     1)  4 ժ

     2)  8 ժ

     3)  16 ժ

     4)  20 ժ

7 


 Հաշվի՛ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները  12 սմ , 23 սմ, 38 սմ և 47 սմ են:

1)  50 սմ

2)  60 սմ

3)  120 սմ

4)  70 սմ

8 


Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է:

 

 


                                                                                           

 

 


          

           1)                            2)                              3)                        4)       

 

9Ո՞ր դատողությունն է սխալ.

 

1)  Թիվը 1-ով բազմապատկելիս ստանում ենք այդ թվի հաջորդ թիվը:

2) Թիվը 1-ի բաժանելիս ստանում ենք նույն թիվը:

3) 0-ն զրոյից տարբեր  թվի բաժանելիս ստանում ենք 0:

4) Թիվը 0-ով բազմապատկելիս ստանում ենք 0:

 

10Գրքի   մասը կարդալուց հետո Արենին մնաց կարդալու ևս 45 էջ: Քան՞ի էջից է բաղկացած գիրքը:

 

1) 135

2) 90

3) 180

4) 45

 

 

 

 

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասղանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

1        11Տրամագրի միջոցով ցույց է տրված պարտեզում ծաղիկների բաշխվածությունը: Գրի՛ր պարտեզի որ մասն է զբաղեցնում ծաղիկներից յուրաքանչյուրը:

 

                                                                                  

Կակաչ   ------------

Մեխակ  ------------

Վարդ    -------------

 

 

                                                                                                  Պատ.՝………………………..

12 


Քանի՞ անգամ  է ամենափոքր եռանիշ թիվը  փոքր ամենափոքր հնգանիշ թվից:

 

 

 

 

                                                                                                     Պատ.՝………………………..

13 


Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ )  այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

 

 37    5 =  77

                                                                                                              Պատ.՝………………………..

 

14Հաշվի՛ր   618 ∙ 5 - 8421 ։ 7 + 153  արտահայտության արժեքը:

 

 

 

 

                                                                                                  Պատ.՝………………………..

 

15Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

 

2, 2, 4, 12, 48, 240, …

                                                                                                     Պատ.՝………………………..

 

16-17 -րդ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը:

 

2    16Ուղղանկյան պարագիծը  82 դմ է, իսկ լայնությունը  15դմ: Գտի՛ր ուղղանկյան  մակերեսը:

 

 

 

                                                                                                          Պատ ՝………………………..

17 


 A  և  B քաղաքներից միաժամանակ միմյանց  ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա:Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ  երկրորդինը՝ 20կմ/ժ-ով ավելի: 4 ժամ հետո նրանք հանդիպեցին :Որքա՞ն է A  և  B քաղաքների հեռավորությունը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Պատ.՝………………………..

 

 

 


 

Տարբերակ 2 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է…

Տարբերակ 2 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է…

1 Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է օրը ժամերով : 1) 4 ժ 2) 8 ժ 3) 16 ժ 4) 20 ժ Հաշվի ՛ ր…

1 Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է օրը ժամերով : 1) 4 ժ 2) 8 ժ 3) 16 ժ 4) 20 ժ Հաշվի ՛ ր…

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասղանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում: 1 Տրամագրի միջոցով ցույց է տրված պարտեզում ծաղիկների բաշխվածությունը: Գրի ՛ ր պարտեզի որ մասն…

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասղանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում: 1 Տրամագրի միջոցով ցույց է տրված պարտեզում ծաղիկների բաշխվածությունը: Գրի ՛ ր պարտեզի որ մասն…

Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը: 37 □ 5 □ 8 = 77 Պատ.՝……………………….. Հաշվի՛ր 618 ∙…

Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը: 37 □ 5 □ 8 = 77 Պատ.՝……………………….. Հաշվի՛ր 618 ∙…

A և B քաղաքներից միաժամանակ միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա:Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20կմ/ժ-ով ավելի: 4 ժամ հետո նրանք հանդիպեցին :Որքա՞ն…

A և B քաղաքներից միաժամանակ միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա:Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20կմ/ժ-ով ավելի: 4 ժամ հետո նրանք հանդիպեցին :Որքա՞ն…