1Перифериялық құрылғылар Қысқа мерзімді сабақ жоспары (1)
Оценка 4.9

1Перифериялық құрылғылар Қысқа мерзімді сабақ жоспары (1)

Оценка 4.9
docx
10.05.2020
1Перифериялық құрылғылар  Қысқа мерзімді сабақ жоспары (1)
1Перифериялық құрылғылар Қысқа мерзімді сабақ жоспары (1).docx

10.1А бөлім – Компьютерлік жүйелер

Мектеп:

Күні:

 

Сынып: 10

Қатысқаноқушылар саны:

 

қатыспағандар:

Сабақтыңтақырыбы

Перифериялық құрылғылар

Сабақтың түрі

Жаңаматериалдыигеру

Осы сабақ арқылы іске асатын оқытумақсаттары

10.1.1.1 перифериялыққұрылғылардықосужәнебаптау

Сабақтыңмақсаты

ü  дербес компьютердің негізгі перифериялық құрылғыларыментаныстыру,

ü  перифериялық құрылғыларды орнатып, олармен жұмыс істеуді үйрету.

Бағалаукритериі

Білу

ü  перифериялық құрылғылардыңжіктелуінбіледі

Қолдану

ü  перифериялық құрылғыларды орнатып, олармен жұмыс істей алады.

Талдау

ü  Құрылғылардыңартықшылықтары мен кемшіліктерінсаралайалады

Оқытудыңтілдікмақсаты

Пәнгеқатысты лексика және терминология:

драйвер, утилита, перифериялық құрылғы, тышқан, модем, принтер, веб-камера.

 

Диалог құруға / жазылымғақажеттісөздертоптамасы:

ü  Меніңзерттеунәтижемде (жұмысымдыорындауда) мен мынаныанықтадым…

Құндылықтарғабаулу

Тапсырманыорындаудаөзаракелісім, жұптық (топтық) жұмыскезіндебір-бірінедегенқұрмет.

Пәнаралықбайланыс

Физика

Алдыңғыбілім

Дербескомпьютердіңконфигурациясы

 

 

 

Жоспар

Жоспарланғануақыт

Жоспарланғанәрекеттер

Ресурстар

Сабақтың басы

2 мин

1.Ұйымдастыру бөлімі

Сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын айқындау.

Оқушылар сабақ мақсаты мен бағалау критерилерін дәптерлеріне жазады

 

презентация

Сабақтыңортасы

 

 

5 мин

 

 

 

5 мин

 

 

15 мин

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық зерттеу жұмысы. Оқушыларды 4 топқа бөліп, оларға берілген тақырып бойынша ақпараттармен таныстыру тапсырмасы беріледі:

1-топ. Енгізу құрылғылары

2-топ. Шығару құрылғылары

3-топ. Ақпаратты сақтау құрылғылары

4-топ. Басқа жинақтауыштардан ақпаратты оқу/жазу құрылғылары

Топтар өз жұмыстарының нәтижесін постер немесе презентация түрінде ұсынады.

 

Практикалық жұмыс.

Компьютер сыныбындағы 3 компьютерді алдын ала даярлап, сол компьютерлерге әр топтағы оқушылар принтерді немесе басқа да мүмкін болатын перифериялық құрылғы түрін орнатып және оны өшіруді, басқа да баптаулар жасауды үйренеді. Байқаған жұмыс тәртібін дәптерлеріне жазады.

 

Қалыптастырушы бағалау үшін жұмыс.

 

Электр қуаты мен сыртқы құрылғыларды қосу тетіктерін зерттеу

Жүйелікблоктыңкабельдержалғанғансыртқыжағынқара. Кабельдердікезекпенағытаотырып, жүйелікблоктыңсәйкестетіктерінің (разъем)сызбасынсызып, кестенітолтыр

Құрылғы

Қосылатынтетіктіңсызбасы

Электрқуаты

Клавиатура

Тышқан

Монитор

Желілік кабель

USB порт

Басқақосымшабірқұрылғы (принтер, сканер, web-камера, т.б)

 

Дескриптор:

·         Перифериялық құрылғыларды ажыратады

·         Перифериялық құрылғыларды қосу тетіктерін біледі

 

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, принтер

 

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңсоңы

3 мин

 

 

 

Сабақты қорытындылау.  Рефлексия.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Қосымша ақпарат

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс

 

Басқаларынанбұрынжұмыснаяқтағаноқушыларүшінқосымшатапсырмалар

Практикалықтапсырмалардыорындауарқылы

 

Қорытынды бағалау

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты)

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?

1:

 

2:

 

 

 

 

 

 

 


 

А бөлім – Компьютерл ік жүйелер

А бөлім – Компьютерл ік жүйелер

Сабақтыңортасы 5 мин 5 мин 15 мин 10 мин

Сабақтыңортасы 5 мин 5 мин 15 мин 10 мин

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?
Скачать файл