1Ықтималдық теориясының негіздері_Қосымша 1_1 сабақ_қаз
Оценка 4.6

1Ықтималдық теориясының негіздері_Қосымша 1_1 сабақ_қаз

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
1Ықтималдық теориясының негіздері_Қосымша 1_1 сабақ_қаз
1Ықтималдық теориясының негіздері_Қосымша 1_1 сабақ_қаз.docx

Тапсырмалар:

1.                  Төмендегі тәжірибелер арасынан үйлесімді және үйлесімсіз оқиғаларды, және қай оқиға қайсысымен үйлесімді екендігін көрсетіңіздер:

а) Тәжірибе: бір монета лақтырылды. Оқиғалар: С={сан жағымен түсті}; Г={герб жағымен түсті};

б) Тәжірибе: екі монета лақтырылды. Оқиғалар: А={тым болмаса бір монета сан жағымен түсті}; В={тым болмаса бір монет герб жағымен түсті}; С={екі монета да сан жағымен түсті}; D={екі монета да герб жағымен түсті};

в) Тәжірибе: мишенге екі рет атылды. Оқиғалар: А={бір де бір рет тиген жоқ}; В={бір рет тиді}; С={екі рет те тиді}; D={тимей қалған ату болған жоқ};

г) Тәжірибе: домино сүйегін алу. Оқиғалар: А={6 очко алынды}; В={3 очко алынды}; С={алынған сүйекте 3 очко және бос}.

2. 1б) тапсырмадағы А мен В оқиғалары тәжірибе нәтижесінің жиыны бола ала ма?

3. 1б) тапсырмадағы С мен D оқиғалары тәжірибе нәтижесінің жиыны бола ала ма?

4. 1б) тапсырмадағы С мен D оқиғаларына қандай үшінші Н оқиғасын қосқанда тәжірибе нәтижесі болу үшін?

1в) тапсырмадағы тәжірибенің нәтижелер жиынын көрсетіңдер.


 

Тапсырмалар: 1.

Тапсырмалар: 1.
Скачать файл