2Ақпараттық қауіпсіздік Қысқа мерзімді Сабақ жоспары
Оценка 4.9

2Ақпараттық қауіпсіздік Қысқа мерзімді Сабақ жоспары

Оценка 4.9
docx
10.05.2020
2Ақпараттық қауіпсіздік  Қысқа мерзімді Сабақ жоспары
2Ақпараттық қауіпсіздік Қысқа мерзімді Сабақ жоспары.docx

10.1А бөлім – Компьютерлік жүйелер

Мектеп:

 

Күні:

 

Сынып: 10

Қатысқаноқушылар саны:

 

қатыспағандар:

Сабақтыңтақырыбы

Ақпараттық қауіпсіздік

Сабақтың түрі

Жаңаматериалдыигеру

Осы сабақ арқылы іске асатын оқытумақсаттары

10.1.3.1 “ақпараттыққауіпсіздік”, “құпиялылық” және “мәліметтердіңбіртұтастығы” түсініктерінсипаттау

10.1.3.2 қауіпсіздік шараларын, деректерді резервтік көшіру, шифрлауды, айнабетіндегідей көшірмелеу (зеркалирование) ұғымдары арқылы сипаттау

10.1.3.3 деректерді қорғау тәсілдерін қолдану туралы дәлел келтіру

 

Сабақтыңмақсаты

ü  “ақпараттыққауіпсіздік”, “құпиялылық” және “мәліметтердіңбіртұтастығы” түсініктерінқалыптастыру

ü  Қауіпсіздікшараларымен, деректердіқорғаутәсілдеріментаныстыру

Бағалаукритериі

Білу

ü  “ақпараттыққауіпсіздік”, “құпиялылық” және “мәліметтердіңбіртұтастығы” түсініктерінбіледі

ü  Деректердіқорғаутәсілдерінсипаттайалады

ü  Қауіпсіздікшараларынсипаттайалады

Қолдану

ü  Деректердіқорғаутәсілдерінқолданаалады

Талдау

ü  Қауіпсіздікшараларыныңартықшылықтары мен кемшіліктерінсаралайалады

ü  Деректердіқорғаутәсілдерінбір - бірімен салыстырады

Оқытудыңтілдікмақсаты

Пәнгеқатысты лексика және терминология:

ақпараттыққауіпсіздік, құпиялылықжәнемәліметтердіңбіртұтастығы, қауіпсіздік шаралары, деректерді резервтік көшіру, шифрлау, айнабетіндегідей көшірмелеу (зеркалирование)

Диалог құруға / жазылымғақажеттісөздертоптамасы:

ü  Меніңзерттеунәтижемде (жұмысымдыорындауда) мен мынаныанықтадым…

Құндылықтарғабаулу

Тапсырманыорындаудаөзаракелісім, жұптық (топтық) жұмыскезіндебір-бірінедегенқұрмет.

Пәнаралықбайланыс

Құқық, экономика

Алдыңғыбілім

Дербескомпьютердіңконфигурациясы

 


 

 

 

Жоспар

Жоспарланғануақыт

Жоспарланғанәрекеттер

Ресурстар

Сабақтың басы

2 мин

1.Ұйымдастыру бөлімі

Сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын айқындау.

Оқушылар сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін дәптерлеріне жазады

 

презентация

Сабақтыңортасы

10 мин.

 

 

10 мин.

 

 

 

 

 

 

10 мин.

 

 

 

 

10 мин.

 

 

 

 

 

Операциялық жүйелер бойынша мәліметтер беру

Презентациядағы 4-12 слайдтарды мұғалім оқушылармен бірге талдау жасау арқылы түсіндіреді. Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, дәптерлеріне қысқаша конспект жазады.

 

Топтық зерттеу жұмысы. Оқушыларды 4 топқа бөліп, оларға берілген тақырып бойынша алдын-ала дайындалып, қағазға басылған ақпараттармен танысу тапсырмасы беріледі:

ü  1-топ. Ақпаратты  қорғау жүйесі

ü  2-топ. ҚР ақпаратты  қорғау жүйесі туралы заң

 Топтар өз жұмыстарының нәтижесін постер немесе презентация түрінде ұсынады.

 

Қалыптастырушы бағалау үшін жұмыс.

Келесі сұрақтарға жазбаша жауап бер:

1.      Ақпараттық қауіпсіздік деген не?

2.      Ақпаратты қорғау шаралары қандай жағдайда қолданылады?

3.      Деректерді қорғаудың қандай тәсілдерін білесің?

4.      Қауіпсіздік шараларының артықшылықтары мен кемшіліктерін сипатта

Дескриптор:

ü  “ақпараттыққауіпсіздік” түсінігінбіледі

ü  Деректердіқорғаутәсілдерінсипаттайалады

ü  Қауіпсіздікшараларынсипаттайалады

ü  Деректердіқорғаутәсілдерінқолданаалады

ü  Қауіпсіздікшараларыныңартықшылықтары мен кемшіліктерінсаралайалады

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңсоңы

5 мин

Сабақты қорытындылау.  Рефлексия.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Қосымша ақпарат

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс

 

Басқаларынанбұрынжұмыснаяқтағаноқушыларүшінқосымшатапсырмалар

Практикалықтапсырмалардыорындауарқылы

 

Қорытынды бағалау

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты)

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?

1:

 

2:

 

 

 

 

 

 

 


 

А бөлім – Компьютерл ік жүйелер

А бөлім – Компьютерл ік жүйелер

Жоспар Жоспарланғануақыт

Жоспар Жоспарланғануақыт

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларды дамытуды қалай жоспарлайсыз?
Скачать файл