Алгебра_9.1В_Ньютон биномынын касиеттери_Қосымша 1-3
Оценка 4.8

Алгебра_9.1В_Ньютон биномынын касиеттери_Қосымша 1-3

Оценка 4.8
docx
математика
12.05.2020
Алгебра_9.1В_Ньютон биномынын касиеттери_Қосымша 1-3
Алгебра_9.1В_Ньютон биномынын касиеттери_Қосымша 1-3.docx

Қосымша №1

 

а)  кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз:

ә) не байқадыңыз?

Жауабы:

а)  кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз:

ә) не байқадыңыз?

Жауабы:

а)  кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз:

ә) не байқадыңыз?

Жауабы:

а)  кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз:

ә) не байқадыңыз??

Жауабы:

 

Қосымша №2

№ 9.007 Сканави

 теңдігін дәлелдеңіз.

№ 9.008 Сканави

жіктелуінде төртінші мүшесі 0,96. Егер биномдық коэффициенттерінің қосындысы 1024 болса, х пен n тің мәндерін табыңыз.

 

Бағалау критерийі:

№9.007

1. Ньютон биномының симетрия қасиетін қолданады

2. Теру формуласын біледі

3. Теру формуласын есеп шығаруда қолдана алады

4. Қорытынды жасалды.

 

№9.008

1.      Қосындының қасиетін біледі;

2.      Қосындының қасиетін қолданады;

3.      Ньютон биномының жіктелуіндегі кез-келген мүшесін анықтау формуласын біледі;

4.      Төртінші мүшесінің формуласын жаза алады;

5.      Есептің жауабын дұрыс табады.

 

 

Қосымша №3

І деңгей

1.        биномдық жіктелуіндегі бесінші мүшенің коэффициенті төмендегі мәндердің қасысына тең.

A)    70                   B)  56                    C)  28            D) 84

2.       формуласы бойынша  биномдық жіктелуіндегі бесінші мүшесін табыңыз.

A)                      B)                  C)      D)

3.        көпмүшесін дәреже түрінде жазыңыз.

 

ІІ деңгей

1.      Ньютон биномының жіктелуіндегі бесінші мүшесінің коэффициенті неге тең?

A)    120                    B) 252                     C)210                D)84

2.      Ньютон биномының жіктелуіндегі бесінші мүшесі неге тең?

A)    120a5 b5                   B) 252 a5 b5             C) 120a8 b2             D) 210a6 b4 

 

4.      а8 -8а7+28а6-56а5+70а4-56а3+28а2-8а+1       көпмүшесін дәреже түрінде жазыңыз.

 

 

ІІІ деңгей

1.      биномдық жіктелудегі х7 құрайтын мүшенің номерін нешеге тең болады?

           А)  7                 B) 14               С)12              D)10

 

2.    жіктелуіндегі мүшелер саны нешеге тең болады?

 

А)  2k                B) 2k+1               С) 2k-1               D) k-1

3. Төмендегі сандардың қайсысы  жіктелуіндегі бос мүшесінің нөмірі болады?

 

А)  5                 B) 3               С)6              D)4

 

 

ІV деңгей

1.      биномдық жіктелудегі х13  құрайтын мүшенің номерін нешеге тең болады?

           А)  36                 B) 13               С)33              D)26

 

2.        жіктелуіндегі мүшелер саны нешеге тең болады?

 

        А)  4k+1                B) 4k-2               С) 4k-4               D) k-4

3.       биномдық жіктелудегі барлық коэффициенттерінің қосындысын табыңыз.

           А)  144                 B) 144*1*14               С) 1              D) -1

 

 

Жауабы: І деңгей   1)B    2)D      3)

                ІІ деңгей 1) В    2)B     3)

                ІІІ деңгей 1)С  2) A      3) D

                IV  деңгей  1)A   2)B     3)B


 

Жауабы: а) кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз: ә) не байқадыңыз?

Жауабы: а) кеңейтуінің белгісіз мүшелерін табыңыз: ә) не байқадыңыз?

A) B)

A) B)
Скачать файл