Арифметикалық прогрессияға берілген тест тапсырмалары 9 сынып
Оценка 4.8

Арифметикалық прогрессияға берілген тест тапсырмалары 9 сынып

Оценка 4.8
docx
математика
13.05.2020
Арифметикалық  прогрессияға берілген тест тапсырмалары 9 сынып
Арифметикалық прогрессияға берілген тест тапсырмалары 9 сынып.docx

Арифметикалық  прогрессияға берілген тест тапсырмалары

 

 

  1. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 7, он алтыншы мүшесі 67 болса айырмасын табыңдар.

                    А) 4                  В) 7                 С) 2,5                  D) 5                  Е) 2

 

2.  Арифметикалық прогрессияның он бірінші мүшесі 23, жиырма бірінші мүшесі 43 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңдар.

                  

                 А) 120              В) 130             С) 100                  D) 140             Е) 150

 

3. Егер  төртінші мүшесі 9, тоғызыншы мүшесі -6 болса, қосындысы 54-ке тең болуы үшін арифметикалық прогрессияның неше мүшесін алу керек?

               А) 9 немесе 4    В) 8; 3             С) 7;5                  D) 7; 1              Е) 9; 2

 

4. Арифметикалық прогрессияның бірінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12, ал төртінші мүшесі 12. Алғашқы он бес мүшесінің қосындысын табыңдар.

                  А) 405                В) 360            С) 375                D) 420               Е) 390

 

5. Бесінші мүшесі 25, жетінші мүшесі 35 болатын арифметикалық прогрессияның бірінші, үшінші, тоғызыншы мүшелерінің қосындысын табыңдар.

                 А) 60                   В) 85              С) 50                    D) 65               Е) 55

 

6. Арифметикалық прогрессияның жетінші мүшесі -6, он бірінші мүшесі -12. Алғашқы мүшесі мен айырмасын табыңдар.

А)    В)  С) D)  Е)

 

7. Арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшесі -7,3 және екінші мүшесі -6,4-ке тең. 26 саны осы прогрессияның қандай нөмерлі мүшесі болады?

                 А)  39                  В) 27              С) 38                    D) 37                Е) 28

 

8. Айырмасы 12-ге тең болатын арифметикалық прогрессияның сегізінші мүшесі 54-ке тең. Алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңдар.

                 А) 560                  В) 310             С) 240                 D)  480             Е) 720              

 

9. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 7 - ге, айырмасы 4 - ке тең. -тің қандай мәнінде  саны осы прогрессияның төртінші мүшесі болады?

                А) 14                    В) 13              С) 11                    D) 12                 Е) 10

 

10. Егер  болса, арифметикалық прогрессияның алғашқы 12 мүшесінің қосындысын табыңдар.

          А) 297                        В) 107,25         С) 421                D) 307,25            Е)  207

 

11. а, b, c сандары айырмасы 4-ке тең арифметикалық прогрессия құрайды. Егер a, b, c+8 сандары геометриялық прогрессия болса, онда a, b, c сандарын табыңдар.

          А) 5, 9, 13                   В) 2, 6, 10         С) 3, 7, 11        D) 6, 10, 14          Е) 1, 5, 9

 

12.  болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін табыңдар.

            А) 43                         В) 104                 С) 50                   D) 47             Е) 40

 

13. Арифметикалық прогрессияда  болса, алғашқы 19 мүшесінің қосындысын табыңдар.

             А)1094                      В) 1064               С) 938               D) 532            Е) 2128

   

 14. Арифметикалық прогрессияның бірінші мен төртінші мүшелерінің қосындысы 14-ке тең, ал екінші мүшесі бесінші мүшесінен 6-ға кем, –ті табыңдар.

              А) 21                       В) 23                   С) 20                   D) 22               Е) 19  

 

      15. 1-ден 135-ке дейінгі (135-ті санағанда)  барлық тақ сандардың қосындысын табыңдар.

               А) 4556                  В) 4554              С) 4624                D) 4623          Е) 4692        

16.  4-ке еселік болатын және 50 мен 150-дің арасында орналасатын барлық натурал сандардың қосындысын тап

А) 2346                      В) 2448                 С) 2500                    D) 2300                         Е) 2400

                                                                                                                 

17.  5; 2; -1; -4; ... арифметикалық прогрессияның алғашқы 20 мүшесінің қосындысын тап.

А) 670                         В)  -235               С)  -470                    D) -250                         Е) -256

 

18.  Арифметикалық прогрессияның бірінші, бесінші мүшелерінің қосындысы  . Ал үшінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі  -ке тең болса, алғашқы 17 мүшесінің қосындысын тап.

А)  119/3                  В)  120/3                С) 150                       D)  160/3                      Е) 120

 

19.  Арифметикалық прогрессияның бірінші, бесінші, он екінші мүшелерінің қосындысы 15-ке тең. Прогрессияның алтыншы мүшесін табыңдар.

         А) 10                      В) 5                          С) 3                          D) 15                           Е)  1/5

 

20.  Арифметикалық прогрессияда  -ды табыңдар.

             А) 12                     В) 18                         С) 9                         D) 36                            Е) 24


 

Арифметикалық прогрессияға берілген тест тапсырмалары

Арифметикалық прогрессияға берілген тест тапсырмалары

Арифметикалық прогрессияда болса, алғашқы 19 мүшесінің қосындысын табыңдар

Арифметикалық прогрессияда болса, алғашқы 19 мүшесінің қосындысын табыңдар
Скачать файл