Бұрғы ережесі мен сол қол ережесіне тапсырмалар
Оценка 4.8

Бұрғы ережесі мен сол қол ережесіне тапсырмалар

Оценка 4.8
docx
08.05.2020
Бұрғы ережесі мен сол қол ережесіне тапсырмалар
бұрғы ережесі мен сол қол ережесіне тапсырмалар.docx

 

              Оқушы:                                                           сн:                                  күні:

Тапсырмалар: «магнит өрісі»

1.       http://phys.reshuege.ru/get_file?id=3102Сурет жазықтығына перпендикуляр вертикаль ось төңірегінде еркін айналатын магнит тілшесіне (солтүстік полюсі қою түспен берілген) жолақ магнитті жақындатты. Бұл кезде магнит тілшесі :

a)      1800-қа айналады.

b)      Сағат тілі бағытымен 900-қа бұрылады.

c)      Сағат тіліне қарсы 900-қа бұрылады

d)      Бастапқы орнында қала береді

http://phys.reshuege.ru/get_file?id=7156

2.      Мектеп зертханасында жолақ магниттің жанына магнит тілшесін орналастырғанда, тілше суретте көрсетілгендей бағыт алды. Магнит жолақтың полюстерін анықтаңыз.

 

 

  1. http://phys.reshuege.ru/get_file?id=3433 Суретте бойымен жүріп жатқан ток бағыты көрсетілген өткізгіш берілген. С нүктесіндегі осы өткізгіш тудыратын магнит өрісінің бағытын анықтаңыз.

a)    сурет жазықтығында жоғары қарай

b)    сурет жазықтығында төмен қарай

c)    Сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай

d)   Сурет жазықтығына перпендикуляр бізге қарай

 

 

 

  1. Суретте бойымен көрсетілген бағытта ток ағып жатқан контурлар (а,б) берілген. Осы контурлар центріндегі магнит индукция векторының бағытын анықтаңыз.

а
 

 

 

 


http://phys.reshuege.ru/get_file?id=414

  1. Суретте бойымен көрсетілген бағытта ток ағып жатқан контур берілген. Осы контур центріндегі магнит индукция векторының бағытын анықтаңыз:

a)       Оңға

b)      Солға

c)       Сурет жазықтығына перпендикуляр бізге қарай

d)      Сурет жазықтығына перпендикуляр бізден әрі қарай

 

  1. Суретте ток бағыты көрсетілген өткізгіш берілген. А нүктесіндегі индукция векторының бағытын анықтаңыз.

http://phys.reshuege.ru/get_file?id=420


a)    Вертикаль жоғары

b)   Вертикаль төмен

c)    Оңға

d)   солға


 

 

 

  1. http://phys.reshuege.ru/get_file?id=7971баА нүктесіндегі магнит өрісін     бойымен    бірдей токтар ағып, сурет жазықтығына перпендикуляр орналасқан ( а және б жағдайлар берілген)  өткізгіштер тудырады.  Әр жағдай үшін (а және б)  А нүктесіндегі   және      векторларының бағытын анықтаңыз.

 

http://phys.reshuege.ru/get_file?id=8118

 

8.       Бойында тогы бар өткізгіш біртекті магнит өрісінде орналасқан. Осы өткізгішке магнит өрісі тарапынан әрекет жасайтын күш бағытын анықтаңыз және суретте көрсетіп, түсіндіріп жазыңыз.

 

9.       Берілген суреттерде белгісіз шамалар бағытын анықтап, түсіндіріп жазыңыз. Әр суретке белгілеу енгізуге болады.

 

 

 

 

10.   Суретте жіңішке сымдар арқылы ілінген  екі орама сым (катушка) берілген. Егер олардың бойымен ток жіберсе олар қалай әрекеттеседі?  Неліктен, түсіндіріңіз?

Есептер шығару

  Критерийлер:

·         Ампер заңын есептер шығаруда қолдана алады

·         математикалық білімін тиімді қолданып, F=BILsinα формуласын түрлендіре алады.

 

1.      Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы неге тең?

 

 

 

 

2.      Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні қандай?

                             

 

 

 

                                                                                                                              

Есептер шығару

  Критерийлер:

·         Ампер заңын есептер шығаруда қолдана алады

·         математикалық білімін тиімді қолданып, F=BILsinα формуласын түрлендіре алады.

 

1.       Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы неге тең?

 

 

 

2.       Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні қандай?


 

Оқушы: сн: күні:

Оқушы: сн: күні:

Оңға b) Солға c)

Оңға b) Солға c)

Есептер шығару Критерийлер: ·

Есептер шығару Критерийлер: ·
Скачать файл