Cragrayin apahovum
Оценка 4.9

Cragrayin apahovum

Оценка 4.9
pptx
09.05.2020
Cragrayin apahovum
cragrayin_apahovum.pptx

Համակարգչի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլային համակարգ 6-րդ դասարան

Համակարգչի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլային համակարգ 6-րդ դասարան

Համակարգչի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլային համակարգ

6-րդ դասարան

Հատուկ ձևով կազմակերպված հրահանգների համակարգը կոչվում է ծրագիր: 1 2 3 4 5 6 7 8

Հատուկ ձևով կազմակերպված հրահանգների համակարգը կոչվում է ծրագիր: 1 2 3 4 5 6 7 8

Հատուկ ձևով կազմակերպված հրահանգների համակարգը կոչվում է ծրագիր:

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդհանուր նպատակին ծառայող ծրագրերի ու տվյալների համախումբն անվանում են ծրագրային փաթեթ:

Ընդհանուր նպատակին ծառայող ծրագրերի ու տվյալների համախումբն անվանում են ծրագրային փաթեթ:

Ընդհանուր նպատակին ծառայող ծրագրերի ու տվյալների համախումբն անվանում են ծրագրային փաթեթ:

Համակարգչի բոլոր արտաքին կրիչների վրա գտնվող ծրագրային փաթեթների համախումբն անվանում են համակարգչի ծրագրային ապահովում:

Համակարգչի բոլոր արտաքին կրիչների վրա գտնվող ծրագրային փաթեթների համախումբն անվանում են համակարգչի ծրագրային ապահովում:

Համակարգչի բոլոր արտաքին կրիչների վրա գտնվող ծրագրային փաթեթների համախումբն անվանում են համակարգչի ծրագրային ապահովում:

Ծառայողական ծրագրեր

Ծառայողական ծրագրեր

Ծառայողական
ծրագրեր

Օպերացիոն համակարգը ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը ղեկավարում է համակարգչի աշխատանքը և ապահովում մարդ-համակարգիչ երկխոսությունը:

Օպերացիոն համակարգը ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը ղեկավարում է համակարգչի աշխատանքը և ապահովում մարդ-համակարգիչ երկխոսությունը:

Օպերացիոն համակարգը ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը

ղեկավարում է համակարգչի
աշխատանքը

և

ապահովում մարդ-համակարգիչ
երկխոսությունը:

Ես եմ ղեկավարում պրոցեսորի աշխատանքը: Օպերացիոն համակարգ

Ես եմ ղեկավարում պրոցեսորի աշխատանքը: Օպերացիոն համակարգ

Ես եմ
ղեկավարում
պրոցեսորի
աշխատանքը:

Օպերացիոն համակարգ

Օպերացիոն համակարգերի օրինակներ՝ WINDOWS LINUX

Օպերացիոն համակարգերի օրինակներ՝ WINDOWS LINUX

Օպերացիոն համակարգերի օրինակներ՝

WINDOWS

LINUX

Կիրառական ծրագրերի միջոցով կատարվում են որոշակի խնդիրներ՝ տեքստի ներմուծում, նկարչություն, հաշվարկներ և այլն...

Կիրառական ծրագրերի միջոցով կատարվում են որոշակի խնդիրներ՝ տեքստի ներմուծում, նկարչություն, հաշվարկներ և այլն...

Կիրառական ծրագրերի միջոցով կատարվում են որոշակի խնդիրներ՝ տեքստի ներմուծում, նկարչություն, հաշվարկներ և այլն...

Արտաքին կրիչի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են ֆայլ: Ֆայլերի պիտակներ

Արտաքին կրիչի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են ֆայլ: Ֆայլերի պիտակներ

Արտաքին կրիչի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են ֆայլ:

Ֆայլերի պիտակներ

Windows օպերացիոն համակարգում ֆայլի անվան մեջ չի կարելի օգտագործել հետևյալ պայմանանշանները՝ > < | ? * / \ : "

Windows օպերացիոն համակարգում ֆայլի անվան մեջ չի կարելի օգտագործել հետևյալ պայմանանշանները՝ > < | ? * / \ : "

Ֆայլի անունը և տեսակը բաժանվում են կետով:

Ֆայլի անունը որոշում է օգտագործողը:

Ֆայլի ընդլայնումը (տեսակը) որոշվում է այն ծրագրով, որի միջոցով ստեղծվել է ֆայլը:

Windows օպերացիոն համակարգում ֆայլի անվան մեջ չի կարելի օգտագործել հետևյալ պայմանանշանները՝ 
> < | ? * / \ : "

С:\> dir das .doc 340 Mb 12.01

С:\> dir das .doc 340 Mb 12.01

Ֆայլը կարող է բնորոշվել մի քանի հատկություններով: Օրինակ՝

С:\> dir

das

.doc

340 Mb

12.01.2009

girk

.pdf

500 Mb

01.03.2011

hodvac

.doc

125 Mb

02.11.2010

xax

.iso

1 Gb

05.06.2011

garun

.gif

188 Kb

30.02.2011

С:\>

Ֆայլի անունը

Ֆայլի տեսակը

Ֆայլի չափը

Ստեղծման (խմբագրման) ամսաթիվը

Միևնույն նպատակին ծառայող ֆայլերը սովորաբար միավորվում են մեկ ցուցակի (թղթապանակի) մեջ, որը կանվանենք ֆայլադարան:

Միևնույն նպատակին ծառայող ֆայլերը սովորաբար միավորվում են մեկ ցուցակի (թղթապանակի) մեջ, որը կանվանենք ֆայլադարան:

Միևնույն նպատակին ծառայող ֆայլերը սովորաբար միավորվում են մեկ ցուցակի (թղթապանակի) մեջ, որը կանվանենք ֆայլադարան:

Ամփոփենք դասը Արտաքին հիշող սարքի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են…  ընդլայնում Ֆայլ ծրագիր:

Ամփոփենք դասը Արտաքին հիշող սարքի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են…  ընդլայնում Ֆայլ ծրագիր:

Ամփոփենք դասը

Արտաքին հիշող սարքի վրա որոշակի անվանումով պահպանված ինֆորմացիան անվանում են…

ընդլայնում

Ֆայլ

ծրագիր:

Ի՞նչ է օպերացիոն համակարգը. ծրագրերի փաթեթ է, որի միջոցով կարելի է ստեղծել պատկերներ, տեքստեր, լսել երաժշտություն և այլն. ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը ղեկավարում է…

Ի՞նչ է օպերացիոն համակարգը. ծրագրերի փաթեթ է, որի միջոցով կարելի է ստեղծել պատկերներ, տեքստեր, լսել երաժշտություն և այլն. ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը ղեկավարում է…

Ի՞նչ է օպերացիոն համակարգը.

ծրագրերի փաթեթ է, որի միջոցով կարելի է ստեղծել պատկերներ, տեքստեր, լսել երաժշտություն և այլն.

ծրագրերի հատուկ փաթեթ է, որը ղեկավարում է համակարգչի աշխատանքն ու ապահովում մարդ-համակարգիչ երկխոսությունը.

ծրագիր է, որը ղեկավարում է համակարգչի սնուցումը:

Ինչպե՞ս են բաժանվում իրարից ֆայլի անվանման մասերը. կետով, ստորակետով, @ նշանով 

Ինչպե՞ս են բաժանվում իրարից ֆայլի անվանման մասերը. կետով, ստորակետով, @ նշանով 

Ինչպե՞ս են բաժանվում իրարից ֆայլի անվանման մասերը.

կետով,

ստորակետով,

@ նշանով

Ո՞րը կիրառական ծրագիր չէ. տեքստային խմբագրիչը, գրաֆիկական խմբագրիչը, օպերացիոն համակարգը: 

Ո՞րը կիրառական ծրագիր չէ. տեքստային խմբագրիչը, գրաֆիկական խմբագրիչը, օպերացիոն համակարգը: 

Ո՞րը կիրառական ծրագիր չէ.

տեքստային խմբագրիչը,

գրաֆիկական խմբագրիչը,

օպերացիոն համակարգը:

Скачать файл