Дұрыс және бұрыс бөлшектер 5-сынып
Оценка 5

Дұрыс және бұрыс бөлшектер 5-сынып

Оценка 5
Контроль знаний
математика
5 кл
21.01.2017
Дұрыс және бұрыс бөлшектер 5-сынып
у = f(x) функциясының х нүктесіндегі f(x) туындысы оның х нүктесіндегі өзгеру жылмадығын анықтайды. Мысалы: S(t) = 6t2 – 5t + 4 заңы бойынша түзу сызықты қозғалған дененің t = 1с кезіндегі қозғалыс жылдамдығын тап. Жауабы: 7м/с Жылдамдықтан алынған туынды үдеуге тең. Мысалы: S(t) = 3t3 – 9t2 + 6t – 14 заңы бойынша түзу сызықты қозғалған дененің t = 2с кезіндегі дененің үдеуін тап. Жауабы: 18м/с2 теңдеу жанаманың теңдеуі деп аталады. Мысалы: f(x) = 5x3+4x2+21x–19 функциясының графигіне абсциссасы х0 = 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз. f(1) = 5×13 + 4 ×12 + 21 ×1 – 19 = 5 + 4 + 21 – 19 = 11 f¢(x) = 15x2 + 8x + 21 f¢(1) = 15×12 + 8×1 + 21 = 15 + 8 + 21 = 44 y = 11 + 44(x – 1) = 11 + 44x – 44 = 44x – 33 у = f(x) функциясының х0 нүктесіндегі туындысы f(x0) осы функция графигінің (х0; f(x0)) нүктесі арқылы өтетін жанаманың бұрыштың коэффициетіне немесе бұрыштың тангенсіне тең. Мысалы: f(x) = 4x2 – 5x + 6 функциясы графигінің берілген М(1;2) нүктесінен өтетін жанамасының абсцисса осіне көлбеулік бұрышының тангенсін тап. f¢(x) = 8x - 5 f¢(1) = 8 × 1 – 5 = 8 – 5 = 3 f(x) = 7x2 + 29x + 6 функциясы графигінің берілген М(-2;5) нүктесінен өтетін жанамасының абсцисса осіне көлбеулік бұрышын тап. f¢(x) = 14x + 29 f¢(-2) = 14 × (-2) + 35 = -28 + 29 = 1 Мысалы:.Абсциссасы нүктесінде функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама жоғарғы жарты жазықтықта жатқан бөлігі мен Ох осінің оң бағыты арасындағы бұрышты табыңыз. Шешуі: Жауабы: 300. Абсциссасы нүктесінде функциясының графигіне жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар. 30.Абсциссасы нүктесінде функциясының графигіне жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
21.01.2017