Греческие боги
Оценка 5

Греческие боги

Оценка 5
doc
13.05.2020
Греческие боги
հունական աստվածներ.doc

 

 

 


Դասական շրջանի հունական  մշակույթ

 
https://marusyak.files.wordpress.com/2013/01/d5a6d687d5bd.jpg
ԱռարկաՀին աշխարհի պատմություն

Դասարան-6-րդ

Թեմա-       Դասական շրջանի հունական մշակույթ

Նպատակ-Իմանա-Որտեղ էին բնակվում հունական աստվածները, ումից էին հույները

                                փոխ առել այբուբենը, ինչպես է առաջացել թատրոնը

                  կարողանա- թվարկել Հին հունաստանի բարձր տիպի դպրոցները

Մեթոդ-          հարցազրույց,  քննարկում,  դասախոսություն, գծակարգ

Կահավորում- գիրք, տետր, նկարներ

Դասի ընթացք—.նախորդ դասի քննարկում, հարցազրույց

                            .հարցում

.կարճ դասախոսություն

.Գծակարգի կազմում

                                Դասական    հունական   մշակույթ

Լրացուցիչ նյութ—   Օլիմպիական խաղեր

Նոր հասկացությւուններ, տերմիններ

Ամփոփում-   քարտային աշխատանք


Դասական շրջանի հունական մշակույթ

Դասական շրջանի հունական մշակույթ

Առարկա – Հին աշխարհի պատմություն Դասարան -6- րդ Թեմա - Դասական շրջանի հունական մշակույթ Նպատակ - Իմանա - Որտեղ էին բնակվում հունական աստվածները , ումից…

Առարկա – Հին աշխարհի պատմություն Դասարան -6- րդ Թեմա - Դասական շրջանի հունական մշակույթ Նպատակ - Իմանա - Որտեղ էին բնակվում հունական աստվածները , ումից…
Скачать файл