Квадрат тенгламалар
Оценка 5 (более 1000 оценок)

Квадрат тенгламалар

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Презентации учебные
pptx
математика
8 кл
16.01.2020
Квадрат тенгламалар

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

8 - sinf semenar.pptx

Zarafshon shahar
3 – umumta’lim maktabi matematika fani o’qituvchisi
Abdusattorova Mashhura Musoqulovnaning
“Bank ishi” deb nomlangan
bir soatlik ochiq dars ishlanmasi
Taqdimoti.

Our motto is :
Ilm ko’p-u, hunar oz, Keragini ol-u toshga yoz

Our aim is:
Matematika fanini chuqur o’rganish va uni yuksaltirish

Our duty is:
Ilm Ko’p-u, hunar oz, Keragini ol-u toshga yoz

1 – guruh Milliy bank

3 - guruh

2 – guruh

O’qituvchi

Har bir guruh o’ziga tegishli bo’lgan plastok kartochkalar orqali baholanadi. Enk ko’p mablag’ yiqqan guruh g’olib hisoblanadi.
Ingliz tilida
Excelent – a’lo
Good – yaxshi
Satisfied– qoniqarli
 Algebrada o’quvchilar kvadrat ildizlar mavzusi bilan tanishganligi uchun

Baholash mezoni

Dars bo’limlari

1. Tashkiliy qism. Psixologik muhit yaratish.
3 daqiqa

4. Mijozlar bilan ishlash bo’limi
Mavzuni mustahkamlash
15 daqiqa

3. Kredit bo’limi
Yangi mavzuni bayoni.
14 daqiqa


2. Buxgalteriya bo’limi
O’tilgan mavzu bo’yicha olingan bilimlar sarxisob qilish.
8 daqiqa

5. Kassa bo’limi.
Darsni yakunlash, uyga vazifa berish.

Yildan yilga axborot kammunikatsion texnalogiyalardan foydalanishni takomillashtirishga katta e’tibor berilayapti. Qani ko’raylik - chi, maktab Internet saytimizda qanday xabarlar bor? Mana, Xalaro bank habarlariga ko’ra boshqa davlat banklarini qiziqtirgan savollari bor ekan sizlarni sinash uchun 8-sinf algebra kursida o’tilgan mavzular yuzasidan quyidagi savollarni yuboribdi

I. Buxgalteriya bo’lim.
Xalqaro bankdan kelgan savollarga javob (o’tilgan mavzularni takrorlash. Bo’lim vazifasi o’tilgan mavzubo’yicha bilimlarni nazorat qiladi va uyga vazifalar hisob-kitobi bilan shug’ullanadi).


Milliy bank guruhi savollari
1. Kvadrat so’zining ma’nosi ?
2. Arifmetik kvadrat ildiz deb nimaga aytiladi?
3. Ratsional son deb nimaga aytiladi?
4.Tenglama deb nimaga aytiladi?
5. Kvadrat so’zning ingliz tilida tarjimasi.
6. Nomanfiy ko’paytuvchilar ko’paytmasining kvadrat ildizi nimaga teng?
7. Fraction so’zi tarjimasi?

Matematik terminlar ingliz tilida

Teorema – theorem tengsizlik – inequality
Qo’shish – plyus
ayirish – minus

Bank.uzIpoteka Bank guruhi savollari
1. Chiziqli tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Irratsional son deb nimaga aytiladi?
3. Agar a soni b sonidan katta bo’lsa u holda bu sonlarning kvadrat ildizlarini qanday taqqoslaymiz?
4. Vulgar fraction o’zbek tilida tarjimasi ?
5. Kvadrat so’zining ingliz tilida tarjimasi ?
6. Ixtiyoriy a soni arifmetik kvadrat ildiz ostiga qanday kiritiladi?
7. Arifmetik kvadrat ildiz belgisi hozirgi ko’rinishini qachon va kim tomonidan fanga kiritilgan?

Matematik terminlar ingliz tilida

Tenglama – ecuation
kvadrat - square
Kasr – fraction
maxraj – Denominator

Bank.uz


Agrobank guruhi savollari
1. Chiziqli tenglamaga misol ayting.
2. Haqiqiy son deb nimaga aytiladi?
3. Kasrning ildizi nimaga teng?
4. Ayniyat deb nimaga aytiladi?
5. Darajaning kvadrat ildizi nimaga teng?
6. Tengsizlik so’zi inglizcha tarjimasi
7.Natural qatordagi hamma sonlarni alohida – alohida kvadratga ko’tarsak natijada hosil bo’ladigan sonlarning birlar xonasi dagi sonlar qanday bo’ladi? Bu fikr kimga tegishli?Matematik terminlar ingliz tilida

Xossa – pisularity
musbat – possitive
Manfiy – negative
Vulgar fraction- oddiy kasr
Increasing- ko’paytirish

Bank.uz

Uyga vazifani nazorat qilish

5. Hisoblang: 8 1 6 ∙4 1 6 8 1 6 ∙4 1 6 8 1 6 1 1 6 6 1 6 ∙4 1 6 1 1 6 6 1 6 8 1 6 ∙4 1 6 = 49 6 ∙ 25 6 49 6 ∙ 25 6 49 6 49 49 6 6 49 6 ∙ 25 6 25 25 6 6 25 6 49 6 ∙ 25 6

6. Hisoblang: 196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225

7. Ifodani soddalashtiring:
(3 8 8 8 8 9 18 18 18 18 + 0,2 50 50 50 50 ): (-2 2 2 2 2 )

Uyga vazifani nazorat qilish

А) 𝟓𝟓 𝟓 𝟔 𝟓𝟓 𝟓 𝟔 𝟔𝟔 𝟓 𝟔 ; В) 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 𝟑𝟐 𝟑𝟐 𝟑𝟑𝟐𝟐 𝟑𝟐 ; C) 2 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 D) 4 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 .

А) 21; B)l,4;
C)l,5; D) 210; 

–10; B) 10;
С)10 𝟐 𝟐 𝟐𝟐 𝟐 ; D)-10 𝟐 𝟐 𝟐𝟐 𝟐 ;

𝟒𝟗 𝟔 ∙ 𝟐𝟓 𝟔 𝟒𝟗 𝟔 ∙ 𝟐𝟓 𝟔 𝟒𝟗 𝟔 𝟒𝟒𝟗𝟗 𝟒𝟗 𝟔 𝟔𝟔 𝟒𝟗 𝟔 𝟐𝟓 𝟔 𝟐𝟐𝟓𝟓 𝟐𝟓 𝟔 𝟔𝟔 𝟐𝟓 𝟔 𝟒𝟗 𝟔 ∙ 𝟐𝟓 𝟔 =7·5 𝟏 𝟔 ∙ 𝟏 𝟔 𝟏 𝟔 ∙ 𝟏 𝟔 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 𝟏 𝟔 ∙ 𝟏 𝟔 =35· 𝟏 𝟔 𝟏𝟏 𝟏 𝟔 𝟔𝟔 𝟏 𝟔 = 𝟑𝟓 𝟔 𝟑𝟑𝟓𝟓 𝟑𝟓 𝟔 𝟔𝟔 𝟑𝟓 𝟔 =5 𝟓 𝟔 𝟓𝟓 𝟓 𝟔 𝟔𝟔 𝟓 𝟔
To’g’ri javob: А) 𝟓𝟓 𝟓 𝟔 𝟓𝟓 𝟓 𝟔 𝟔𝟔 𝟓 𝟔


196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225 196∙0,01 • 225 14·0,1·15=21.
To’g’ri javob: А) 21

(3 4·2 4·2 4·2 4·2 9 2·9 2·9 2·9 2·9 + 0,2 2·25 2·25 2·25 2·25 ): (-2 2 2 2 2 )= (3·2 2 2 2 2 9·3 2 2 2 2 + 0,2·5 2 2 2 2 ): (-2 2 2 2 2 )= (6 2 2 2 2 27 2 2 2 2 + 2 2 2 2 ): (-2 2 2 2 2 )=(20 2 2 2 2 ): (-2 2 2 2 2 )=10
To’g’ri javob: B) 𝟏𝟏𝟎𝟎

Uyga vazifani nazorat qilish

8. Ifodani soddalashtiring: 6 3 − 2 6 6 3 − 2 3 3 3 3 − 2 2 2 2 6 3 − 2 + 6 3 + 2 6 6 3 + 2 3 3 3 3 + 2 2 2 2 6 3 + 2

9. Tenglamani yeching:
(𝑥−5) 2 (𝑥−5) 2 (𝑥−5) 2 (𝑥𝑥−5) (𝑥−5) 2 2 (𝑥−5) 2 (𝑥−5) 2 = x –5.

A) 𝟑 𝟑 𝟑𝟑 𝟑 − 𝟐 𝟐 𝟐𝟐 𝟐 ; B)12( 𝟑 𝟑 𝟑𝟑 𝟑 − 𝟐 𝟐 𝟐𝟐 𝟐 ); C)12 𝟑 𝟑 𝟑𝟑 𝟑 D ) 12 𝟐 𝟐 𝟐𝟐 𝟐 ;


x≤−5; B) x≥−5
C) x<5 D ) x>5.

To’g’ri javob: C)12 𝟑 𝟑 𝟑𝟑 𝟑

To’g’ri javob: B) x≥−5

Yangi mavzu bayoni “Kredit bo’limi” (Bo’lim vazifasi markaziy bank guruhi (o’qituvchi) yangi mavzuni o’rgatishi bu – kredit berish, o’quvchilar mavzuni o’zlashtirib savol va misollarga javob berishi kredit foizlarini to’lash)

To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi issiqxonaning balandligi x santimetr bo‘lsin, u holda uning asosi (x + 10) metrga teng. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi x(x + 10) m2 ga teng. Masalaning shartiga ko‘ra
x(x + 10) = 24 x2 + 10x – 24 = 0.

x+10

x

Kvadrat tenglama deb


ко ‘rinishdagi tenglamaga aytiladi, bunda a, b, с — berilgan sonlar,
a≠0, x esa noma’lum.

Yangi mavzu bayoni

ax2 + bx + c = 0

a — birinchi yoki bosh koeffitsiyent, b — ikkinchi koeffitsiyent, с — ozod had.


Kvadrat tenglamaga misollar

2x2+x—1 = 0 a=2, b=1, c=-1

5t2- I0t+ 3 = 0 a=5, b=-10, c=3

x2 — 25 = 0 a=1, b=0, c=-25

2x2 = 0 a=2, b=0, c=0

Teorema. x2 =d tenglama, bunda
d > 0, ikkita ildizga ega:

○d ni tenglamaning chap qismiga olib o‘tamiz:
x2 — d= 0.
d > 0 bo‘lgani uchun arifmetik kvadrat ildizning ta’rifiga ko‘ra d = . Shuning uchun tenglamani bunday yozish mumkin:

Bu tenglamaning chap qismini ko‘paytuvchilarga ajratib, quyidagini hosil qilamiz
bundan


∆ 64 ni chap qismga olib o‘tamiz va kvadrat tenglamani hosil qilamiz:
x2 — 64 = 0.
Chap qismni ko‘paytuvchilarga ajratamiz:
(x— 8)(x+ 8) = 0.
Demak, tenglama ikkita ildizga ega: x1 = 8, x2 =—8. ▲
x2 = 64 tenglamaning birinchi ildizi 64 sonining arifmetik ildizi, ikkinchisi esa unga qarama-qarshi son ekanini ta’kidlaymiz:
x1 = 64 64 64 64 , x2 = 64 64 64 64
Odatda, bu ikki formula birlashtirib yoziladi:
xl2 = ± 64 64 64 64
masalaga javobni x, 2 = ±8 kabi yozish mumkin. x2 = 64 tenglama har qanday kvadrat tenglama keltirilishi mumkin bo‘lgan x2 = d tenglamaning xususiy holidir.


1-masala. Tenglamani yeching: x2 = 64.

Quadratic equation


III – Mijozlar bilan ishlash bo’limi.
(Bo’lim vazifasi guruhlar bilan ishlab mavzuni mustahkamlash)
Ha, yo’q o’yini

294 misol. Quyida ko‘rsatilgan tenglamalardan qaysilari kvadrat tenglama bo‘ladi:
5x2- 14x + 17 = 0; (Ha)
2) 𝟐 𝟑 𝟐𝟐 𝟐 𝟑 𝟑𝟑 𝟐 𝟑 x2 +4 = 0; (Ha)
3) -7x2 – 13x + 8 = 0; (Ha)
4) 17x + 24 = 0; (Yo’q)
5) -13x4+26 = 0; (Yo’q)
6) x2 - x=0? (Ha)

5x2 – 14x + 17 = 0;

2) -7x2 - 13x + 8 = 0;

3) 𝟐 𝟑 𝟐𝟐 𝟐 𝟑 𝟑𝟑 𝟐 𝟑 x2 +4 = 0;
4) x2+25x=0
5) –x2 +x+ 𝟏 𝟑 𝟏𝟏 𝟏 𝟑 𝟑𝟑 𝟏 𝟑 =0
6) -x2-x=0

Kimning fikri tez ?
295 – misol. Kvadrat tenglamaning koeffitsiyentlarini va ozod hadini ayting

1) a=5, b=-14, c=17

2) a=-7, b=-13, c=8

3) a= 𝟐 𝟑 𝟐𝟐 𝟐 𝟑 𝟑𝟑 𝟐 𝟑 , b=0, c=4

4) a=1, b=25, c=0

5) a=-1, b=1, c= 𝟏 𝟑 𝟏𝟏 𝟏 𝟑 𝟑𝟑 𝟏 𝟑

6) a=-1, b=-1, c=0

296 misol . 1. a=4, b=4, c=1
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 1441

296 misol . 1. a=4, b=8, c=3
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 1483

296 misol . 1. a=2, b=3, c=4
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 1234

296 misol . 2. a=-1, b=0, c=9
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 2109

296 misol . 3. a=1, b=-5, c=0
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 3150

296 misol . 4. a=1, b=0, c=0
Bilet raqami: 296. Seriyasi: 4100

296 misol. “Omad kelganda” lotereyasi o’yini

Alisher Navoiy
1441-1501

Zahiriddin Muhammad
Bobur
1483-1530

Buyuk siymolar

Yutuqlar tiraji

Bilet raqami

seriyasi

yutuqlar

1

296

1234

“Esdalik sovg’asi”

2

1441

“2 ta rag’bat kartochkasi”

3

1350

“Kundalikka a’lo baho”

4

2109

Yutuq yo’q

5

4100

jarima

6

1483

“Esdalik sovg’asi”

IV Kassa bo’limi: Darsni yakunlash. (Bo’lim vazifasi Milliy bank, Agrobank, Ipoteka banklari kirimlarini hisoblab markaziy bank guruhi chiqimlarini qanchaga teng ekanligi aniqlaadi. G’olib guruh aniqlanadi.)

O’qituvchi: Xo’sh o’quvchilar bugungi darsda qanday daromad to’pladingiz

O’quvchi: Biz bugungi darsda to’plagan daromadimiz bilim bo’ldi. Biz kvadrat tenglama nima ekanligini va uni amalda qo’llashni o’rgandik

Eng a’lochi o’quvchi”,
“Eng zukko o’quvchi”,
“Eng topqir o’quvchi”,
“Eng dono o’quvchi”,
“Eng bilag’on o’quvchi”
deb o’quvchilar taqdirlaymiz. Bugungi darsimizning g’olibi “______ bank” guruhi. Darsni yakunlar ekanmiz, aziz o’quvchilar sizga shuni takidlab o’tmoqchiman. To’rt narsa ko’ngildagi orzularni ro’yobga chiqaradi.
G’ayrat 3. Matonat
Shijoat 4. Hurmat
O’qishda doimo matonatli bo’lishni, to’rt narsa odamga roxat baxsh etada:
Shirin so’z 3. Halol mehnat
Samimiy do’st 4. To’g’rilik

Uyga vazifa

Kvadrat tenglamaga 6 ta misol
yozib kelish.
298 misol (134-bet)

скачать по прямой ссылке