ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Тема: Склад та призначення програм із пункту меню Стандартні
Оценка 4.8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Тема: Склад та призначення програм із пункту меню Стандартні

Оценка 4.8
docx
16.11.2021
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Тема: Склад та призначення програм із пункту меню Стандартні
Л2-001676.docx

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: Склад та призначення програм із пункту меню Стандартні

Мета роботи: навчитися працювати зі стандартними програмами Windows. Вивчити призначення програм, що входять до списку Стандартних програм Windows

Зміст: робота із пунктом головного меню Програми-Стандартні

Обладнання для виконання роботи:

1.     Методичні вказівки що до виконання лабораторної роботи;

2.     Персональний комп’ютер;

3.     Відповідне програмне забезпечення (Windows 98, Microsoft Office 2000, XP, 2003, MS Excel, MS Access).

Теоретичні основи:

До складу Windows входить ряд стандартних застосувань, які зазвичай встановлюються під час інсталяції операційної системи. До цих застосувань відносяться вбудований текстовий редактор WordPad, графічний редактор Paint, калькулятор Cаlc.

Меню Вставка активізує засоби включення в документ поля Дати/Времені або OLE-объекта. Меню Формат визначає використовуваний шрифт і параметри форматування.

Меню Допомога активізує довідкову систему. Графічний редактор Paint містить функції редагування графічного об'єкту, масштабування малюнка, розтягання і обертання зображення, збереження зображення у вигляді шпалер робочого столу і так далі Вікно додатка графічного редактора містить лінійку команд основного меню (у верхній частині вікна); панель інструментів з піктограмами для створення зображень (у лівій частині вікна); колірну палітру для вибору кольору малюнка і фону (у нижній частині вікна).

Створення малюнка виробляється в робочої зони вікна Paint. Використовуючи панель інструментів, можна малювати прямі і криві лінії, будувати геометричні фігури. Є можливість використовувати різні способи оформлення зображення (заливка, пензлик різної форми, розпилювач регульованої ширини). Графічний редактор дозволяє створювати і текстові фрагменти, застосовуючи при цьому різні шрифти і стилі.

Для створення точнішого малюнка і промальовування «дрібних деталей Paint дозволяє редагувати окремі точки (пікселі) зображення. Для цього слід збільшити масштаб відповідної частини малюнка командою Від/Масштаб.

Користувач може створювати власні кольори шляхом змішування основних кольорів палітри. Для цього слід виконати команду Параметри/Ізменіть палітру.

Виділений фрагмент зображення можна повертати, розтягувати, змінювати кольори на протилежних.

Програма Калькулятор дозволяє виробляти обчислення, використовуючи ті ж прийоми, що і при роботі із звичайним настільним калькулятором. Можливості калькулятора можна збільшити, перемкнувшись в меню Вигляд з режиму Стандартний на режим Інженерний. У цьому режимі використовується розширений набір обчислювальних операцій, обчислення можуть вироблятися в різних системах числення, є можливість обробки статистики.

Отримані в результаті обробки на калькуляторі дані можуть передаватися в інші застосування через буфер обміну. Так само і дані з інших застосувань можуть бути передані для обробки калькулятору через буфер обміну.

Література

1.     Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

2.     Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.

3.     Основы информатики в определениях и таблицах. Под ред. С. А. Ракова, Харьков, «Ранок», 2002. – 112 с.

Техніка безпеки:

Студенти та курсанти, які виконують лабораторні роботи у лабораторіях,

згідно з розкладом занять, повинні виконувати привила техніки безпеки а саме:

1.     заходити у лабораторію тільки з дозволу викладача або завідуючого лабораторією;

2.     не приносити до лабораторії легко палких та отруйних речовин;

3.     без дозволу викладача або завідуючого лабораторією не вмикати ЄОМ та інші  електричні прилади;

4.     чітко та своєчасно виконувати накази викладача або завідуючого лабораторією;

5.     у разі будь-якого інциденту, негайно доповісти викладачу або завідуючому лабораторією.

Послідовність виконання роботи

1.Прочитати методичні вказівки, що до виконання лабораторної роботи.

2.Записати у зошит порядок виконання лабораторної роботи, наприкінці заняття записати результат та висновки лабораторної роботи.

3. Зробити усі частини які пропонуються в лабораторної роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання викладача.

Хід виконання роботи

Завдання№1

1.                        В текстовомому редакторі «Блокнот» в файлі «Лист.txt» набрати текст: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце навчання, місце мешкання, хобі.

2.                        Скопіювати текст 4 рази.

3.                        На початку всього тексту поставити автоматичну дату та час.

4.                        Зберегти файл.

Завдання№2

1.                   Відкрити «Калькулятор».

2.                    Встановити «Обычный калькулятор».

3.                   Знайти значення 4-(9+5)/2=.

4.                   Перейти на вкладку «Инженерный калькулятор».

5.                   Знайти значення наступних виразів:

9!; ; корінь квадратний від числа (99-56)*(455-66); з використанням клавіш пам’яті порахувати:  5+7+8+9+55-56+7

Завдання№3

1.                        Пошукова програма «Найти файлы и папки».

2.                        Найти файл спп.сот.

3.                        Знайти всі файли з розширенням сот.

4.                        Знайти всі файли з іменем КАТЯ та довільним розширенням.

5.                        Знайти всі файли, що створювалися за минулий тиждень.

6.                         Знайти всі файли, які містять слово РОБОТА.

Контрольні питання:

1.     Які стандартні доданки Windows Вам відомі?

2.     Для чого використовують Блокнот?

3.     Для чого використовують Калькулятор?

4.     Які види калькуляторів Вам відомі?

5.     Для чого використовують OLE-обкти?

6.     Який графічний редактор Ви знаєте?

7.     Як знайти файл або папку?

Форма звіту

1.     Тема, мета роботи.

2.     Текст завдання для виконання.

3.     Порядок виконання роботи.

4.     Хід виконання роботи.

5.     Висновок по роботі. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Тема:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Тема:

Отримані в результаті обробки на калькуляторі дані можуть передаватися в інші застосування через буфер обміну

Отримані в результаті обробки на калькуляторі дані можуть передаватися в інші застосування через буфер обміну

Завдання№3 1.

Завдання№3 1.
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
16.11.2021