Mahalle tarbiya oshagi
Оценка 4.8

Mahalle tarbiya oshagi

Оценка 4.8
ppt
13.02.2020
Mahalle tarbiya oshagi
Mahalle tarbiya oshagi.ppt

FAN: Milliy g`oya va ma`naviyat asoslari 9-SINF www

FAN: Milliy g`oya va ma`naviyat asoslari 9-SINF www

FAN: Milliy g`oya va ma`naviyat asoslari

9-SINF

www.agilash.uz@mail.ru

MAHALLA -TARBIYA O`CHOG`I Darsning maqsadi:

MAHALLA -TARBIYA O`CHOG`I Darsning maqsadi:

MAHALLA -TARBIYA O`CHOG`I

Darsning maqsadi: To`g`ri berilgan ma`naviy ozuqa - ruhiyat kuchi.

Darsning shiori: Hamma bir-biriga o`rgatadi,
Hamma bir-biridan o`rganadi.

MAVZU:

www.agilash.uz@mail.ru

Ta’limiy maqsad : O`quvchilar ongida mahalla to`g`risida kengroq va to`liqroq

Ta’limiy maqsad : O`quvchilar ongida mahalla to`g`risida kengroq va to`liqroq

Ta’limiy maqsad : O`quvchilar ongida mahalla to`g`risida kengroq va to`liqroq BKM larni hosil qilish;
Tarbiyaviy maqsad: Mahalla- tarbiya o`chog`i ekanligini va uning zamirida insoniyat kamol topishini, milliy urf-odat, an`anlarimiz shakllanadigan manzil ekanligini anglatish;
Rivojlantiruvchi maqsad: Mavzu doirasida o`quvchilarning ongi va qalbida vatanga, an`ana va urf-odatlarimizga, o`tmishimizga hurmat hissini rivojlantirish;
Kasbga yo`llovchi: Bunyodkorlik g`oyasi zamirida quruvchilik va fermerlik sohasiga qiziqtirish va kasbga yo`llash. Odam –odam tipida;
Milliy g`oya : Milliy urf-odatlarimiz, an`analarimiz, qadriyatlarimiz misolida ma`naviy yuksalish g`oyasining mavjudligini anglatish.

Darsning maqsadi:

www.agilash.uz@mail.ru

DARS USULI: M M M M M MAVZU MUAMMOLI

DARS USULI: M M M M M MAVZU MUAMMOLI

DARS USULI:

M

M

M

M

M

MAVZU

MUAMMOLI SAVOL

MA`LUMOT

MUSTAQIL ISH

MUSTAHKAMLASH

“Kichik guruhlarga ishlash”,
“Aqliy hujum”, “Qo`sh halqa”, “Baliq skleti”, “Biz bunyodkor quruvchi” didaktik o`yinlari

www.agilash.uz@mail.ru

Yangi bilim beruvchi va mustahkamlovchi

Yangi bilim beruvchi va mustahkamlovchi

Yangi bilim beruvchi va mustahkamlovchi

Dars tipi

Dars uslubi

Dars usuli

a) og`zaki, yozma
b) senariyli sahna ko`rinishi
c) ko`rgazmali, amaliy
d) texnikaviy


“Kichik guruhlarga ishlash”, “Aqliy hujum”, “Qo`sh halqa”
“Biz bunyodkor quruvchi”, “Baliq skleti”
didaktik o`yinlari

I.A.Karimovning “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch”,
“Barkamol avlod orzusi”
asari ko`rgazmali material, qo`shimcha
adabiyotlardan foydalanish. tarqatma materiallar
kodoskop, slaydlar

Dars Jihozi

Texnik
vositalari

Kodoskop, axborot shakli: matn, animasiya

www.agilash.uz@mail.ru

KUTILADIGAN NATIJALAR: O`qituvchi uchun :

KUTILADIGAN NATIJALAR: O`qituvchi uchun :

KUTILADIGAN NATIJALAR:

O`qituvchi uchun :

Berilgan vaqt ichida mavzu mazmunini izchil yoritilishida o`quvchilarni yo`naltira olish.


O`quvchi uchun :

Mustaqil fikr yuritish ko`nikmasini hosil qilish, o`quvchilarda novatorlik mahoratini shakllantirish, tug`ilgan maskan, mahallaga hurmat hissini uyg`otish

www.agilash.uz@mail.ru

Dars adabiyot, tarix, geografiya, chizmachilik fanlari bilan bog`liq holda olib boriladi

Dars adabiyot, tarix, geografiya, chizmachilik fanlari bilan bog`liq holda olib boriladi

Dars adabiyot, tarix, geografiya, chizmachilik fanlari bilan bog`liq holda olib boriladi.

Fanlararo bog`liqligi:

Guruhlarning nomi:

“MAKTAB”

“MAHALLA”

“OILA”

Darsning tashkliliy qismida sinf o`quvchilari 3 guruhga bo`linadi.

www.agilash.uz@mail.ru

DARSNING BORISHI. 1. Tashkiliy qism (2 daqiqa) 2

DARSNING BORISHI. 1. Tashkiliy qism (2 daqiqa) 2

DARSNING BORISHI.

1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

2. Muammoli ta’lim bosqichlaridan muammoli savollar asosida muammoli vaziyatlarni hosil qilish (5 daqiqa)

3. Yangi mavzu doirasida yangi bilimlarni kashf etish (17 daqiqa)

4. Mavzuni mustahkamlash: “Qo`sh halqa” , aqliy hujum, “Biz bunyodkor quruvchi” didaktik o`yinlar asosida (15 daqiqa)

5. Erkin fikrlashga yo`naltiruvchi tezkor savol –javob (3 daqiqa)

6. Baholash va uyga vazifa (3 daqiqa)

www.agilash.uz@mail.ru

Lets check your knowledge

Lets check your knowledgeLets check your knowledge
Questions

O`zaro hurmat va ahillik.

Milliy g`ururni
shakllantirish

O`zgalar fikrini tinglay olish va munosabat bildirish .

Darsdan
Yakuniy
Xulosani
o`zing
chiqar

Vaqt
Mezoniga
rioya qilish

Darsning oltin qoidalari
(ko`chma doskada yoziladi)

www.agilash.uz@mail.ru

II. YANGI MAVZU BAYONI REJA: Mahallaga berilgan e`tibor xususida

II. YANGI MAVZU BAYONI REJA: Mahallaga berilgan e`tibor xususida

II. YANGI MAVZU BAYONI

REJA:

Mahallaga berilgan e`tibor xususida.
Mahalla – ma`naviy- axloqiy qadriyatlar, an`analar saqlanib rivojlantiriladigan maskan.
Mahalla yoshlarni kasb-hunarga yo`llovchi ishsizlarni mehnat bilan ta`minlovchi makon.
Mahalla tarbiya maskani.

www.agilash.uz@mail.ru

O`quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirishdan oldin, har bir guruh o`quvchilari guruh nomlarining nomlanishiga to`xtaladi

O`quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirishdan oldin, har bir guruh o`quvchilari guruh nomlarining nomlanishiga to`xtaladi

O`quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirishdan oldin, har bir guruh o`quvchilari guruh nomlarining nomlanishiga to`xtaladi. Mavzu yuzasidan muammoli savollar beriladi.

-Mahalla so`ziga ta`rif bering? Ushbu kunda mahallalarga berilgan e`tibor xususida gapiring?

?

?

?

“MAKTAB”guruhi:

- “Vatan ichra mo`jaz Vatan” iborasini izohlang?

“MAHALLA”guruhi:

“OILA” guruhi:

-”Mahalla o`z-o`zini boshqarish tizimining eng noyob va sharqona usuli” deganda nimani tushunasiz?

“Mahalla” arabcha “Mahallum” so`zidan olingan bo`lib, o`zbeklarning tarixan shakllangan yagona maqsad bilan yashab, faoliyat ko`rsatuvchi, xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ijtimoiy hayotning o`ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi ijtimoiy institutdir.

Biz uchun oilamiz ko`z ochib ko`rgan dargoh bo`lsa, mahallamiz muqaddas vatanimiz ichidagi mo`jaz vatandir. Mahalla oilalardan tashkil topadi. Farzandlar oila bag`rida kamol topgani kabi oila ham mahalla ko`z oldida barpo bo`ladi, uning ichida ravnaq topadi. Mahalla oilaning eng yaqin maslahatchisi, ishonchli tayanchidir.

Asrlar mobaynida mahallalarda ko`pdan-ko`p hayotiy muammolar o`z yechimini topib keladi. To`y marakalar, hayitu-hasharlar ham mahalla ahlisiz o`tmaydi. Mahallalarda siyosiy, iqtisodiy va boshqa masalalarga doir jamoatchilik fikri shakllanadi. Bu esa xalqimizning turmush tarzi, ota-bobolarimizdan bizga meros bo`lib kelayotgan tafakkur tarzidir. Mahalla jamiyat uchun ichonchli tayanch va ta`sirchan kuch bo`lib xizmat qilishi lozim

www.agilash.uz@mail.ru

Savollar yuzasidan o`quvchilarning fikr-mulohazalarini tinglaymiz

Savollar yuzasidan o`quvchilarning fikr-mulohazalarini tinglaymiz

Savollar yuzasidan o`quvchilarning fikr-mulohazalarini tinglaymiz.

Mahalla-oila tinch-totuvligini, jipsligini mustahkamlaydigan joy.

Mustaqillik yillari mahallalarni har tomonlama qo`llab-quvvatlash, rivojlantirish masalasiga alohida e`tibor berilmoqda. Jumladan, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 12-sentyabrdagi Farmoniga ko`ra, yurtimizda “Mahalla” xayriya jamg`armasi tashkil etildi. O`z. Res.VM ning 1992 yil 17-oktyabr “Respublika Mahalla xayriya jamg`armasi faoliyatini tashkil etish masalalari to`g`risida”gi qarori, Oliy Majlisning 1993 yil 2-sentyabr va 1999 yilning 14-aprelidagi sessiyasida yangi tahrirda qabul qilingan “Fuqarolarning o`zini-o`zi boshqarish to`g`risida”gi Qonuni tufayli mahallaning maqomi mustahkam huquqiy asosga ega bo`ldi.

Mahallalarda qadimdan bayramlar, hayit kunlari to`y-tantanalarda qo`ni-qo`shnilar, bemorlar, yolg`iz keksalarni sovg`a-salomlar bilan yo`qlash urfga kirgan. Hashar yo`li bilan ko`chalar, mahalla hududini, qabristonlar va tevarak-atrofni obodonlashtirish, ko`kalamzorlashtirish, sport maydonchalarini barpo qilish, yo`l va ko`piriklar qurish kishilarning qon-qoniga singib ketgan burch sanaladi

Mahallalarimizda turli-ma`naviy-ma`rifiy, madaniy sport tashkily tadbirlar muntazam o`tkazib turiladi. Masalan “Balli qizlar”, “Balli yigitlar”, “Huquqingizni bilasizmi?”, “Giyohvandlik-asr vabosi”, “Barchamiz terrorizmga qarshi”, “To`rt karra yo`q”, “Namunali oila” kabi ko`rik tanlovlar, sport musobaqalarini o`tkazish doimiy tus olgan.

Har bir oilaning o`z kasb sulolasi bo`lganidek, mahallaning ham uzoq tarixga ega kasb-hunar sulolalari mavjud. Avvaldan ayrim mahallalarning nomi muayyan hunar nomlariga mos shakllangan. Masalan temirchilik, to`quvchlik, zargarlik va hokazo. Shu tariqa hunarlarning umrboqiyligi ta`minlangan.

O`zbek mahallasi shunday bir dargohki, unda insonlar bir-biri bilan opa-singil, aka-uka, quda-anda, do`st – birodar bo`lib ketadi. Odamlar o`zaro quvonch va g`amlarga sherik, farzand tarbiyasiga mas`ul, yutuqlar ham, kamchiliklar ham mahalla ahliga barobar bo`lib tushadi.

www.agilash.uz@mail.ru

Xo`sh aziz o`quvchilarim, I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari haqida nimalarni bilasiz?

Xo`sh aziz o`quvchilarim, I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari haqida nimalarni bilasiz?

Xo`sh aziz o`quvchilarim, I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari haqida nimalarni bilasiz? Ushbu asarda mahalla to`g`risidagi qanday fikrlarni uchratamiz?

www.agilash.uz@mail.ru

MUQADDIMA. 3-17 betlar “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch” asari muqaddima, 4 bob, xotima qismlaridan iborat

MUQADDIMA. 3-17 betlar “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch” asari muqaddima, 4 bob, xotima qismlaridan iborat

MUQADDIMA.
3-17 betlar

“Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch” asari muqaddima, 4 bob, xotima qismlaridan iborat

Ikkinchi bob.
Мustaqillik-ma`naviy tiklanish va yuksalish.
71-102 betlar

Uchinchi bob.
Ма`naviyatga tahdid – o`zligimiz va kelajagimizga tahdid.
110-119 betlar

To`rtinchi bob.
Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori.
128-159 betlar

ХОTIMA .
171-173 betlar

Birinchi bob.
Ma`naviyat – insonning ulg`ayish va kuch-qudrat manbaidir.
18-65 betlar

www.agilash.uz@mail.ru

Prezident I.A.Karimov ta`kidlaganidek:

Prezident I.A.Karimov ta`kidlaganidek:

Prezident I.A.Karimov ta`kidlaganidek:
Ma`lumki, azaldan o`zbek mahallalari chinakam milliy qadriyatlar maskani bo`lib kelmoqda. O`zaro mehr-oqibat, ahillik va totuvlik, e`htiyojmand, yordamga muhtoj kimsalar holidan xabar olish, yetim-yesirlarning boshini silash, to`y-tomosha, hashar va ma`rakalarni ko`pchilik bilan bamaslahat o`tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo`lish kabi xalqimizga xos urf-odat va an`analar avvalambor mahalla muhitida shakllangan va rivojlangan. Xalqimizga xos o`zini-o`zi boshqarish tizimining bu noyob usuli qadim-qadimdan odamlarning nafaqat tilida, balki dilida, butun hayotida chuqur joy egallagani bejiz emas.

(“Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch”. 59-bet)

www.agilash.uz@mail.ru

Barkamol avlod yili”deb e’lon qilindi

Barkamol avlod yili”deb e’lon qilindi

2010-yil “Barkamol avlod yili”deb e’lon qilindi . A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat –engilmas kuch” asari yuzasidan tezkor savol javoblar o`tkaziladi. Savollarga berilgan javoblarni o`quvchilar “Klaster” usulidan foydalanib izohlaydi.

Beruniy asri
nom olgan asr
qaysi asr (11 asr 42 bet )

A. Navoiyga qaysi yurtlarga haykallar qo`yilgan? (Tokiyo, Boku, Moskva 48-bet)

A.Temur siymosiga qo`yilgan haykallar qayerda? (Toshkent, Samarqand, Shaxrizabz)

I bobda nechta shaxs nomlari tilga olingan? (48 nafar)

Buyuk ma`naviy jasorat namunasi deya e`tirof etilgan sana (mustaqillik sanasi

Ushbu asar 2008 yilning Eng yaxshi kitobi nomini olgan

“Din va millatning hujjati” nomiga sazovor bo`lgan vatandoshimiz kim (Burxoniddin Marg`iloniy 40 bet )

“Musilmonlar e’tiqodini tuzatuvchi” degan yuksak sharafga ega bo`lgan shaxs kim (Imom Motrudiy 39 bet)

“Al-fraganus”nomi bilan mashhur alloma kim ? (Ahmad Farg`oniy 42 bet )

“Teatr –bu ibratxonadir” fikrlari muallifi kim (Bexbudiy 148-bet)

Ma’naviy jasorat sohibi” deya tilga olingan olim jamoat arbobi kim edi (Ozod Sharafiddinuf 167 bet )

www.agilash.uz@mail.ru

www.agilash.uz@mail.ru

www.agilash.uz@mail.ru

www.agilash.uz@mail.ru

Darsning 3-rejasiga to`xtalganda sinf o`quvchilarining bitiruvchi sinf ekanliklari hisobga olingan holda mahallaning kasb-korga yo`llovchi, ishsizlarni mehnat bilan ta`minlovchi maskan ekanligi ta`kidlanib, ularning qaysi kasblarga qiziqishi,…

Darsning 3-rejasiga to`xtalganda sinf o`quvchilarining bitiruvchi sinf ekanliklari hisobga olingan holda mahallaning kasb-korga yo`llovchi, ishsizlarni mehnat bilan ta`minlovchi maskan ekanligi ta`kidlanib, ularning qaysi kasblarga qiziqishi,…

Darsning 3-rejasiga to`xtalganda sinf o`quvchilarining bitiruvchi sinf ekanliklari hisobga olingan holda mahallaning kasb-korga yo`llovchi, ishsizlarni mehnat bilan ta`minlovchi maskan ekanligi ta`kidlanib, ularning qaysi kasblarga qiziqishi, qaysi kasb-hunar kollejlari yoki akademik litseylarni tanlaganliklari so`raladi. Kasblardan quruvchilik kasbiga qiziquvchilar borligi aniqlanib, har qanday binoning mustahkam poydevori, baquvvat ustunlari bo`lishi kerakligi aytilib, bunday binoning uzoq yillar davomida umrboqiy bo`lishi ta`kidlanadi. Shundan so`ng o`quvchilarning fikri bilan “Biz bunyodkor quruvchi” didaktik o`yini tashkil etiladi. Avvalo binoning mustahkam poydevori hosil qilinadi, keyin ketma-ketlikda g`ishtlar qo`yib chiqiladi. Doskada yoki kodoskopda binoning shakli tushurilgan holatda bo`ladi. Uchala guruh fikr-mulohazalarini birlashtirib, ushbu didaktik o`yin tashkil etiladi

www.agilash.uz@mail.ru

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” KOMIL INSON

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” KOMIL INSON

“BIZ BUNYODKOR QURUVCHI”

KOMIL INSON

OILA, MAKTAB

MAHALLA

www.agilash.uz@mail.ru

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” Kasbga yo`llaydi

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” Kasbga yo`llaydi

“BIZ BUNYODKOR QURUVCHI”

Kasbga yo`llaydi

Ta`lim beradi

Tarbiya beradi

Mehr-muhabbat ulashadi

Ona allasi

Ustozlar o`giti

Ajdodlar ma`naviy merosi

KOMIL INSON

Xalqning boy tarixi

Prezidentimiz asarlari

Asraydi-avaylaydi

O`stiradi

OILA, MAKTAB

MAHALLA

Xalq farovonligi

Yurt tinchligi

Vatan ravnaqi

www.agilash.uz@mail.ru

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” An`ana va qadriyatlarni singdiradi

BIZ BUNYODKOR QURUVCHI” An`ana va qadriyatlarni singdiradi

“BIZ BUNYODKOR QURUVCHI”

An`ana va qadriyatlarni singdiradi

Hayotga tayyorlaydi

Kamol topdiradi

Kasbga yo`llaydi

O`rnak bo`ladi

Ta`lim beradi

Tarbiya beradi

Mehr-muhabbat ulashadi

Ona allasi

Ustozlar o`giti

Ajdodlar ma`naviy merosi

KOMIL INSON

Xalqning boy tarixi

Prezidentimiz asarlari

Asraydi-avaylaydi

O`stiradi

OILA, MAKTAB

MAHALLA

Xalq farovonligi

Yurt tinchligi

Vatan ravnaqi

www.agilash.uz@mail.ru

Mana hozir katta hayot ostonasida turibmiz

Mana hozir katta hayot ostonasida turibmiz

1-o`quvchi: bu binoni men ushbu kunda o`z hayotim bilan bog`lamoqchiman. Mana hozir katta hayot ostonasida turibmiz. 1-4 sinfda olgan bilimim- mustahkam poydevor edi. Keyingi sinflarda olgan bilimlarim ketma-ket qo`yilgan g`ishtlar timsoli. Bilimlarimni yanada boyitib, mustahkamlash uchun kasb-hunar kollejlariga, akademik o`quv litseylarga o`qishimiz kerak. Komillik, yetuklik cho`qqisi sari intilaversak, bor bilim kuchimiz, salohiyatimizni shu yo`lda sarflab, yurt tinchligi, vatan ravnaqi, xalq farovonligi yo`lida o`z hissamizni qo`shsak, shundagina yurtimiz, mahallamiz, ota-onamizga munosib farzand bo`la olamiz. Zero A.Fitrat aytganidek: bolalarni barkamol qilib voyaga yetkazish uchun uning tarbiyasiga oilagina javobgar bo`lmasdan, butun jamiyat a`zolari javobgardirlar, chunki yoshlar har tomonlama yetuk inson bo`lib tarbiyalansa, jamiyatning kelgusi taraqqiyotida katta ahamiyatga ega.
(o`quvchilar fikrlarini kasblarga bog`lab gapiradi)

Dars mavzusidan kelib chiqib yasagan ushbu binomiz sizga qanday fikr uyg`otdi? Siz uni qanday izohlaysiz?

www.agilash.uz@mail.ru

Bu binoga qarab, avvalo “Birlashgan o`zar, birlashmagan to`zar” maqolining nechog`li haqiqat ekanligini angladim

Bu binoga qarab, avvalo “Birlashgan o`zar, birlashmagan to`zar” maqolining nechog`li haqiqat ekanligini angladim

2-o`quvchi: Bu binoga qarab, avvalo “Birlashgan o`zar, birlashmagan to`zar” maqolining nechog`li haqiqat ekanligini angladim. Ya`ni biz yoshlar ham doimo ezgu g`oyalar yo`lida birlashsak, ezgu ishlarni amalga oshirsak, hech qachon yo`ldan og`ishmaymiz, aksincha yetuklik sari bo`y cho`zaveramiz.

3-o`quvchi: Men bunda mamlakatimiz bo`ylab olib borilayotgan islohotlardan biri bo`lgan, “Qishloqlarda uy-joy qurish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish borasidagi ishlar misolida izohlamoqchiman. Bu ham kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi bir sobitqadamlilik deb bilaman. Hozirgi kunga mamlakatimizda 42 ta massivda yangi uy-joylar qurilishi boshlangan. Shundan o`zimizning tumanga ham joriy yilga Malikcho`l, Vang`ozi, Zarmeton massivlariga ish boshlangan.

4-o`quvchi: Bu binoni men asosiy 7 ta g’oyalarimiz timsolida izohlamoqchiman: Bunda asosiy g’oya –YURT TINCHLIGI g`oyasini tanladim. Yurt tinch bo’lsa, XALQ FAROVON bo’ladi , o’zi to’q xalq, qo’shniga bera oladi, bu MILLATLARARO TOTUVLIK, DINLARARO BAG`RIKENGLIKni yuzaga keltiradi. Tinch totuv xalqlar IJTIMOIY HAMKORLIK qila oladi. Tinchlik, farovonlik, hamkorlik, bag`rikenglik mavjud bo`lgan joyga VATAN RAVNAQ topadi, ravnaq topayotgan vatan kelajagini esa-jismonan va ma`nan barkamol insonlar ya`ni KOMIL INSONlar qura oladi, uni ravnaqiga hissa qo`shib, asray oladi. Biz yoshlar ham ana shu komillikka intilib yashaylik va doimo bunyodkorlikdan, yaratuvchanlikdan charchamaylik! Tinch va ravnaq topayotgan yurtga to`ylar, bayramlar yarashadi.

www.agilash.uz@mail.ru

Beparvolik va loqaydlik, sotqinlik va xiyonat, xasad va ko`rolmaslik, ommaviy madaniyat kabi ma`naviy hayotimizga jiddiy xavf soladigan illatlardan qochib, oila, maktab, mahalla hamkorligini yanada takomillashtirib…

Beparvolik va loqaydlik, sotqinlik va xiyonat, xasad va ko`rolmaslik, ommaviy madaniyat kabi ma`naviy hayotimizga jiddiy xavf soladigan illatlardan qochib, oila, maktab, mahalla hamkorligini yanada takomillashtirib…

Beparvolik va loqaydlik, sotqinlik va xiyonat, xasad va ko`rolmaslik, ommaviy madaniyat kabi ma`naviy hayotimizga jiddiy xavf soladigan illatlardan qochib, oila, maktab, mahalla hamkorligini yanada takomillashtirib farzandlarimizni milliy mafkuraviy immunitetini kuchaytirib, hayot sinovlariga bardoshli etib tayyorlashda ota-ona, maktab, mahalla doimo birgalashib ish olib borishimiz kerak.

Shu o`rinda o`quvchilar tomonidan sahna ko`rinishi ijro etiladi. Undan chiqarilgan xulosada oila, maktab, mahalla hamkorligining samarali natijasi ta`kidlanadi.

Mahallang – ota-onang. Bir bolaga yetti mahalla ota-ona. Hunarli kishi xor bo`lmas.

www.agilash.uz@mail.ru

Rangli qo`sh halqa” usulidan foydalanib

Rangli qo`sh halqa” usulidan foydalanib

“Rangli qo`sh halqa” usulidan
foydalanib IMOM AL-BUXORIY, ABU RAYHON BERUNIY, IMOM AT-TERMIZIY, BURXONIDDIN MARG`ILONIY, AHMAD FARG`ONIY, AL-XORAZMIY, ABDU XOLIQ G`IJDUVONIY bobokalonlarimizning o`xshash va farqli jihatlari topiladi.

O`XSHASH


FARQI

www.agilash.uz@mail.ru

Qiyoslash bosqichida o`quvchilar “Rangli qo`sh halqa” usulidan foydalanib

Qiyoslash bosqichida o`quvchilar “Rangli qo`sh halqa” usulidan foydalanib

Qiyoslash bosqichida o`quvchilar “Rangli qo`sh halqa” usulidan
foydalanib IMOM AL-BUXORIY, ABU RAYHON BERUNIY, IMOM AT-TERMIZIY, BURXONIDDIN MARG`ILONIY, AHMAD FARG`ONIY, AL-XORAZMIY, ABDU XOLIQ G`IJDUVONIY bobokalonlarimizning o`xshash va farqli jihatlari topiladi.

O`XSHASH


1. Yurt ravnaqiga hissa qo`shgan.
2. Xalqni ma`naviyatini dunyoga yoygan.
3. Ulug` kashfiyotlar qilishgan.
4. O`zlari tug`ilib o`sgan joy nomlarini taxallus qilib olganlar. O`z nomlari bilan birga vatanlarini ham dunyoga mashhur qilgan

1. Turlicha sohalarda faoliyat ko`rsatishgan.
2. Birlari fan, texnika sohasida ish olib borgan bo`lsalar, birlari dinimizning buyuk darg`alaridir.
3. Turli sohagga oid asosiy manbaalar qoldirganlar.

4. Noyob fazilatlar egalari bo`lishgan.
5. Ularga qo`yilgan muhtasham haykallar turli joylarda joylashgan.
6.Olib borgan ishlariga qarab, turli unvon va sharaflarga ega bo`lishgan

www.agilash.uz@mail.ru

Salomlashish qoidalari Yoshi ulug`larga

Salomlashish qoidalari Yoshi ulug`larga

Salomlashish
qoidalari

Yoshi ulug`larga
Hurmat ko`rsatish

Bemor, yolg`iz muhtojlar holidan xabar olish

Kelin qizlarning
ertalab hovli va darvoza
oldini supurishi

To`yga to`yona bilan
borish,

Navro`z oldi hashar
o`tkazish

Taziya marosimlarida
Hamdardlik bildirish

Mehmonni hurmatini
joyiga qo`yish

URF - ODATLAR

BALIQ SKLETI
Har bir jonli-jonsiz narsalarning tuzilishi, o`zagi bo`lgani kabi insonning umurtqa suyaklari ham inson tanasini tik tutib turadi. Xuddi shunday baliqning ham suzishida suyaklari asosiy vazifani bajaradi. Darsimizda baliq suyaklari texnologiyasidan foydalanib, o`tilgan mavzular yodga olinadi va ushbu didaktik o`yin o`ynaladi.

Har bir guruh a`zolari o`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o`zlariga berilgan “Baliq skleti”ga mos so`zlarni tanlab joylashtiradi. Bunda har bir guruhdan 2 nafardan o`quvchi ishtirok etadi. Chaqqonlik va tezkorlik inobatga olinadi. Sinfning qolgan o`quvchilariga mustaqil ish beriladi. “Mahallam- 10 yildan so`ng mening tasavvurimda ”mavzusida matn yaratish

www.agilash.uz@mail.ru

Beshik to`yi Nikoh to`yi Askar kuzatish

Beshik to`yi Nikoh to`yi Askar kuzatish

Beshik to`yi

Nikoh to`yi

Askar kuzatish

Muchal to`yi

Aza marosimlari

Oltin va kumush to`ylar

Diniy marosimlar

Sunnat to`yi

MAROSIMLAR

BAYRAMLAR

Navro`z

Ro`za hayiti

Qurbon hayiti

Mustaqillik

Hosil bayrami

Ustoz va murabbiylar kuni

Xotira va qadrlash kuni

Gullar bayrami

www.agilash.uz@mail.ru

Dars so`ngida guruh o`quvchilarining baholari e`lon qilinadi

Dars so`ngida guruh o`quvchilarining baholari e`lon qilinadi

Dars so`ngida guruh o`quvchilarining baholari e`lon qilinadi.

Uyga vazifa:
“Mening mahallam” mavzusida referat yozib kelish

www.agilash.uz@mail.ru

Mahallamning baland, go`zal minori bor,

Mahallamning baland, go`zal minori bor,

Mahallamning baland, go`zal minori bor,

Asrlarga tengdosh bo`lgan chinori bor.

Vang`ozini dunyolarga mashhur qilgan,

Ne-ne buyuk g`oziy-g`olib dilbandi bor.

Mayli, yurtim, tuprog`ingda giyoh bo`laylik,

Tarixingni bitmoq uchun siyoh bo`laylik.

Mahallam koriga yarasam bir kun…,

Mash`alangni yoqquvchi mayoq bo`laylik.


O`qituvchi o`z ijodidan quyidagi she`rni o`quvchilar bilan birgalikda kuylaydi va darsga yakun yasaydi.

www.agilash.uz@mail.ru

E`tiboringiz uchun rahmat! www

E`tiboringiz uchun rahmat! www

E`tiboringiz uchun
rahmat!

www.agilash.uz@mail.ru

Скачать файл