Математика_ 9 сынып_ Келтіру формулалары5
Оценка 4.7

Математика_ 9 сынып_ Келтіру формулалары5

Оценка 4.7
docx
математика
13.05.2020
Математика_ 9 сынып_ Келтіру формулалары5
Математика_ 9 сынып_ Келтіру формулалары5.docx

Қысқа мерзімді жоспар    

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 

9.2А бөлім: Тригонометриялық функциялар

 

Мектеп

 

Күні: 2019ж.

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып: 9

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Келтіру формулалары

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары

9.2.4.4

келтіру формулаларын біледі және қолданады;

 

Сабақмақсаттары

 Келтіру формуласын қорытып шығару және  пайдаланып есептер шығару

Бағалау

критерийлері

Сабақ барысында оқушылар:

келтіру формулаларын біледі және қолданады;

Тілдікмақсаттар

Пәнгетән лексика мен терминология:

­   радиан;

­   бірлік шеңбер, тригонометриялықдөңгелек;

­   бұрубұрышы;

­   тригонометриялықфункция;

­   кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, секансі, косекансі, котангенсі;

­   асимптоталар;

­   функцияныңтақтығы/жұптығы;

­   максимумжәнеминимумнүктелері;

­   период;

­   амплитуда;

тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру:  созу, сығу, координата осі бойымен параллель көшіру, симметриялы кескіндеу.

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер

­   радианды градусқа айналдыру үшін….

­   градусты радианға айналдыру үшін

­   бұру бағыты …… оңболады.

­   y = а sinx графигі ордината осіменсығылады, егер

­   y = acosxграфигінің ординатаосімен созылуы

­   көбейткіш a<0болғанда,y = asinx графигі …..симметриялы бейнеленеді;

­   y= sinbx функциясының графигі b>1 болғанда  ….

­   0<n<1 болғанда y = cosnxфункциясының графигіосі бойымен созылады;

­   y= sin (x-m)графигі бойымен параллель көшіріледі,

егерm>0, график … жылжиды, егерm<0, график  …. жылжиды;

у = f(х) + nфункциясының графигі, мұндағыf(х) – тригонометриялық функция, …жоғары жылжиды; … төменжылжиды.

Құндылықтарды

дарыту

 

 

  Өзіңежәнеқоршағанортағадегенсыйластық: әлеуметтікбейімделуменсалауаттыөмірсалтынмеңзейді. Өзмәдениетіментілінедегенқұрметпенқатарөзгемәдениетпентіл, құқ, әдепжәнекөзқарастарғадегенқұрметсезімінбілдіреді.

     Ынтымақтастық: жақсықарым-қатынасорнату, ынтымақтастықдағдысынқалыптастыру, сындарлытілтабу, қарым-қатынасорнатудасынитұрғыданойланусындықасиеттердіқамтиды.

Пәнаралық

байланыстар

 

АКТ қолданудағдылары

 Көзге жаттығу экранда көрсетіледі, сызықтық теңдеулерді түрлендірулер мен алгоритмдерінің схемасы көрсетілеі.

Бастапқы білім

 

«Функция», «аргумент» ұғымдарынбіледі.Функцияның графигін және оның қасиеттерін біледі. Геометрия курсынан сүйір бұрыштың тригонометриялық функцияларының анықтамаларын біледі.

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар

Сабақтың басы

 

2мин

 

 

3мин

 

 

 

 

 

 

 

Топқа бөлу

15мин

 І Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.

  Ой түрткі:

Тригонометриялық тепе-теңдіктердің жалғасын жазыңыз.

1.  

2.  

3.    ,

4.  

5.   .

 Жауабы:

 , .

 Оқушыларды топқа  бөліп, үлестірме қағаздармен берілген тапсырмаларды береміз.

Жаңа сабақ:

Бірлік шеңбер арқылы кейбір келтіру формулаларын оқушылардың қорытып шығаруына мүмкіндік беру. Жеке жағдайда, оқушылардан бірлік шеңберде  нүктесін   бұрышқа бұруын тұжырымдауын сұрау,

,

;

формуласын оңай алуға болады.

 бұрышқа бұрғанда тағы сол нүкте алынады.

;

үшін  талқылауды жүргізу.

 

Содан соң оқушылардан

           sin (p+α) = - sin α   және   cos (3p/2+α) = sin α формулаларын бірлік шеңберде өздігінен дәлелдеуді  сұрау:

сондай-ақ мәндерін табуды

sin (p-α) = …     және   cos (3p/2-α) = …..

қорытындысын талқылау.

sin (p+α) = - sinα

 

cos (3p/2+α) = sinα

«Мнемоникалықереже» енгізу:

1.       Егер түрлендірілетін тригонометриялықфункциялардыңаргументтерінде  π + tπt,  2π + t,  2πtқосындылары болса, онда тригонометриялықфункциялардыңатауларысақталады.

2.    Егер түрлендірілетін тригонометриялықфункциялардыңаргументтерінде  түрдегі қосындылар болса, онда тригонометриялық функциялар атауларын өзгертеді.().

3.      t аргументі бойынша алынған функцияның алдына бастапқы функция  шартты қанағаттандыратын таңбаны қою керек.

4.       Кез келген келтіру формуласын бұрыштың градустық өлшемі үшін де жазуға болады, яғнитригонометриялықфункциялар аргументінде       90° + α, 90° - α, 180° + α өрнектерболғанда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Макарычев и др. Алгебра. Учебник для 9 класса. М.: 2000г.-272с. http://online.anyflip.com/qmwb/ocon/mobile/index.html#p=37 (35-43 б.)

 

 

М.И.Шабунин, http://eastvalleyhs.com/wp-content/uploads/2016/08/Sha10-11.pdf  (92 б.)

 

 

http://bilimland.kz/ru/content/structure/887-trigonometriya#lesson=10034

 

Тригонометрялықформулалар: http://www.epcc.edu/OfficeofStudentSuccess/tutorialservices/tutorialsupportservicesMDP/Documents/Trigonometry%20Handouts%20(PDF)/Math%20Handout%20(Trigonometry)%20Trig%20Formulas%20Web%20Page.pdf

 

«Шың» тест: http://online.anyflip.com/qmwb/pjjf/mobile/index.html#p=82

 

Сабақтыңортасы

15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексеруге

2 мин

Сыныппен жұмыс:

 

 № 1 Нәтижесін (0; )    аралығындағы бұрыштың тригонометриялық функциясы түрінде жазыңыз:

a) cos 0.7б)ctg () ;в) sin1.6π; г)tg .

 Шешуі:     асos 0.7http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif = cos(0.5http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif + 0.2http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif) = - sin 0.2http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif

cos 0.7http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif = cos(http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif -0.3http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif) = -cos 0,3http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif.

б) ctg http://festival.1september.ru/articles/417244/Image669.gif

в) sin 1,6http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif = sin(2http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif-0,4http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif) = - sin 0,4http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif.

г) tg http://festival.1september.ru/articles/417244/Image670.gif.

№ 2Нәтижесін0o дан 90o-қадейінгі бұрыштың тригонометриялық функциясы түрінде жазыңыз:

а) tg137o;     б) sin (-178o);    в) sin 680o;   г) cos (-1000o) .

 Шешуі:

а) tg137o= tg (90o = 47o) = - ctg 47o = - tg 43o.

б) sin (-178o) =- sin (180o - 2o) =-sin2o = - cos 78o.

в) sin 680o = sin (720o - 40o) = - 40o.

г) cos (-1000o) = cos (1080o - 80o) = cos 80o.

https://www.youtube.com/watch?v=y82ySbUSMhM

15 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тексеруге

2 мин

Жұппен жұмыс:

 

№3.   Өрнектің мәнін табыңыз:

а) sin 240o;  в) tg 300o;  с) ctg (- 225o).

Шешуі:

а) sin 240o = sin (180o+60o)= - sin 600 =  .

в) tg 300o = tg (360o - 60o) = - tg 600 =  .

с) ctg (- 225o) = - ctg (180o +45o) = - ctg 45o = -1.

№ 4. Өрнекті ықшамдаңыз:

a)  b) ;  c) ; d)

  Шешуі:

а) sin http://festival.1september.ru/articles/417244/Image673.gif

б) cos (http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif+http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif) = cos (http://festival.1september.ru/articles/417244/p.gif-http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif) = - cos http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif.

в) ctg (http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif-360o) = - ctg (360o-http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif) = ctg http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif.

г) tg (-http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif + 270o) = tg (270o - http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif) = ctg http://festival.1september.ru/articles/417244/a.gif.

https://www.youtube.com/watch?v=j-ofo5K2fm4

 

 

20 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексеруге 2мин

 

 

Жеке жұмыс:

 5.  Өрнекті түрлендіріңіз:

 А ) http://festival.1september.ru/articles/417244/Image674.gif.

б) http://festival.1september.ru/articles/417244/Image676.gif.

 Шешуі:

а) http://festival.1september.ru/articles/417244/Image674.gifhttp://festival.1september.ru/articles/417244/Image675.gif.

б) http://festival.1september.ru/articles/417244/Image676.gif.

№6. Нәтижесін   (0; ) немесе (0 о; 90о)-қа дейінгі бұрыштың тригонометриялық функциясы түрінде жазыңыз:

a)      sin 1.6π;    б) cos 2.3π;   в) tg 278o;  г) cos 304o .

 Шешуі:

https://compendium.su/mathematics/algebra10/algebra10.files/image499.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sq8kLwCYLLM

Ә. Н. Шыныбеков

 

Сабақтың соңы

3 мин

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:Осы үш смайлик арқылы оқушылар өздерінің осы сабақта алған білімдерін бағалайды.

Text Box: Мен сабаққа қызығушылықпен қатыстым. ---- 

 

 

Text Box: Сабақтың кей жерінде ғана қызығушылық болды.

Text Box: Мені сабақ қызықтырмады

- нені білдім, нені үйрендім

- немен жұмысты жалғастыру қажет

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Саралауіріктелгентапсырмалар, нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушығадербесқолдаукөрсету, оқуматериалдарыменресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыпіріктеу (Гарднердіңжиындықзияттеориясы) түріндеболуымүмкін.

Саралаууақыттыұтымдыпайдаланудыесепкеалаотырып, сабақтыңкез-келгенкезеңіндеқолданылаалады

Бұлбөлімдеоқушылардыңсабақбарысындаүйренгенінбағалауүшінқолданатынәдіс-тәсілдеріңіздіжазасыз

Денсаулықсақтаутехнологиялары.

Сергітусәттеріменбелсендііс-әрекеттүрлері.

ОсысабақтақолданылатынҚауіпсіздіктехникасыережелерініңтармақтары

Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз

 

Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

  

Скачано с www.znanio.ru

А бөлім: Тригонометриялық функциялар

А бөлім: Тригонометриялық функциялар

Пәнаралық байланыстар

Пәнаралық байланыстар

Мнемоникалықереже» енгізу: 1

Мнемоникалықереже» енгізу: 1

Сабақтыңортасы 1 5 мин

Сабақтыңортасы 1 5 мин

Тексеруге 2 мин Жұппен жұмыс: №3

Тексеруге 2 мин Жұппен жұмыс: №3

Тексеруге 2мин Жеке жұмыс: № 5

Тексеруге 2мин Жеке жұмыс: № 5

Сабақтың соңы 3 мин

Сабақтың соңы 3 мин

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)? 1: 2:

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)? 1: 2:
Скачать файл