Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів
Оценка 4.9

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів

Оценка 4.9
docx
22.11.2021
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів
Л2-002935.docx

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів

 

В кожній темі передбачені окремі питання для самостійного опрацювання студентами та їх індивідуальної роботи. Перелік цих питань наведено нижче. Вони підлягають вивченню у рекомендованій послідовності після уважного ознайомлення з лекційним матеріалом, запропонованим викладачем. Основою для вивчення є літературні джерела, наведені у переліку. При наявності незрозумілих питань студентам рекомендується звертатися за консультаціями до викладача з метою отримання необхідних роз’яснень щодо організації самостійної роботи та можливого розширення списку літературних джерел. Індивідуальна робота призначена для більш поглибленого вивчення найбільш важливих питань курсу. Вони додатково опрацьовуються слухачами, що окремо зацікавилися курсом. Викладачем надаються відповідні додаткові індивідуальні консультації, що розширюють професійний світогляд.

Індивідуальна робота студентів підчас вивчення дисципліни передбачає виконання завдань, рефератів та аналіз ситуацій більш складного характеру. Індивідуальна робота проводиться під керівництвом викладача в позааудиторний час за окремим графіком з урахуванням потреб і можливостей студента і передбачає активну і творчу його діяльність з оволодіння матеріалом і набуття умінь самостійного мислення та самоконтролю. Завдання виконуються у письмовій формі та своєчасно здаються викладачу.

Особливою формою індивідуальної роботи є виконання та захист студентами рефератів.

Реферат – одна з основних форм самостійної роботи студента. Мета реферату закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем.


 

 

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості оподаткування та управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання; провести дослідження механізму оподаткування та управління податкоспроможністю в країнах з ринковою та перехідною економікою.


 

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічній літературі немає єдиного погляду на питання, які досліджуються. У цьому випадку слід навести думку кількох авторів, дати критичну оцінку їх поглядам та одночасно викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості оподаткування та управління…

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості оподаткування та управління…

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічній літературі немає єдиного погляду на питання, які досліджуються

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічній літературі немає єдиного погляду на питання, які досліджуються
Скачать файл