Мой опыт обучения темы ''Равномерность''
Оценка 4.6

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Оценка 4.6
pptx
10.05.2020
Мой опыт обучения темы ''Равномерность''
Համաչափություն.pptx

Համաչափություն Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Համաչափություն Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Համաչափություն

Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

A և B կետերը p ուղղի նկատմամբ համաչափ են, եթե այդ ուղիղն ուղղահայաց է

A և B կետերը p ուղղի նկատմամբ համաչափ են, եթե այդ ուղիղն ուղղահայաց է

A և B կետերը p ուղղի նկատմամբ համաչափ են, եթե այդ ուղիղն ուղղահայաց է AB հատվածին և անցնում է նրա միջնակետով:

А

B

p

Որևէ p ուղղի նկատմամբ համաչափ երկու կետեր կառուցելու համար պետք է ` ա ) տանել p ուղղին ուղղահայաց որևէ ուղիղ բ) այդ ուղղի վրա նշել…

Որևէ p ուղղի նկատմամբ համաչափ երկու կետեր կառուցելու համար պետք է ` ա ) տանել p ուղղին ուղղահայաց որևէ ուղիղ բ) այդ ուղղի վրա նշել…

Որևէ p ուղղի նկատմամբ համաչափ երկու կետեր կառուցելու համար պետք է ` ա ) տանել p ուղղին ուղղահայաց որևէ ուղիղ բ) այդ ուղղի վրա նշել երկու կետեր, որոնք ունեն p ուղղից միևնույն հեռավորությունը և գտնվում են նրա տարբեր կողմերում:

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''

Мой опыт обучения темы ''Равномерность''
Скачать файл