Інструкційна картка для проведення практичного заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Оценка 4.6

Інструкційна картка для проведення практичного заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Оценка 4.6
docx
26.11.2021
Інструкційна картка для проведення практичного заняття з дисципліни  «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Instrukciyna kartka.docx

Інструкційна картка для проведення практичного заняття з дисципліни

«Інформатика та комп’ютерна техніка»

ТЕМА: Табличний  процесор MS ExcelЗастосування вбудованих функцій для розв'язання математичних, статистичних та економічних задач.

МЕТА: узагальнити та систематизувати знання по вбудованим функціям програми  MS Excel, вміти використовувати функції при розв’язуванні практичних завдань.

ХІД РОБОТИ

Відкрийте створену на попередньому занятті

 Книгу_Вбудовані функції та перейдіть на Лист1_Звітна відомість

ЗАВДАННЯ 1. Відкрийте звітну відомість за результатами діяльності торговельної фірми у весняно-літній період, наведеними у таблиці у вашій папці.

Виконайте наступні завдання. У звітній відомості слід визначити:

·        сумарну та середню виручку кожної з філій за звітний період;

·        сумарну виручку всіх філій за кожен місяць звітного періоду;

·        місце, яке займає кожна з філій в сумарному обсязі виручки;(застосувати функцію РАНГ)

·        частку кожної з філій в сумарному обсязі виручки;

·        кількість філій, що мають сумарну виручку до 5000 тис. грн., від 5000 тис. грн. до 7000, від 7000 тис. грн. до 10 000 і понад 10 000 тис. грн.; (виділити попередньо діапазон клітинок N3:N6 ввести функцію ЧАСТОТА і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter)

·        найменшу місячну виручку за звітний період;

·        найбільшу місячну виручку за звітний період.

Після виконання таблиця набуде вигляду:

 

Побудуйте кругову діаграму об'ємного типу, на якій відображатиметься частка вкладу кожної філії в формуванні загальної виручки. Розмістіть діаграму на окремому робочому аркуші.

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 1.

Перейдіть на Лист 2_Статистичні функції

ЗАВДАННЯ 2. Застосовуючи статистичні функції до даних таблиці  і створивши відповідні формули обчисліть:

·        у клітинці Е12 фонд заробітної плати;

·        у клітинках В15:В17 чисельність працівників за заданими в клітинках А15:А17 відділах (застосувати функцію Счетесли);

·        у клітинках В20:В25 чисельність працівників на заданих у клітинках А20:А25 посадах (застосувати функцію Счетесли);

·        у клітинці В26 кількість посадових одиниць;

·        у клітинках В29:В31 сумарний оклад по кожному відділу;

·        у клітинках С29:С31 відсоток сумарного окладу кожного відділу від загальної суми;

·        у клітинках В33:В35 мінімальне, максимальне та середнє значення окладів відповідно.

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 2.


 

Перейдіть на Лист3_Математичні функції

ЗАВДАННЯ 3. Розв'яжіть систему рівнянь.

Процес розв'язання системи наведено на рис. Цифри у заголовку вказують на крок виконання розв'язання.

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 3.

Перейдіть на Лист4_Підбір параметра

ЗАВДАННЯ 4. Використовуючи засіб Подбор параметра та дані таблиці, знайдіть, для якого значення терміну вкладу сума виплат становитиме 12 000 грн.

Алгоритм розв'язання

1.               Виділіть клітинку С6 і розрахуйте значення суми виплат за формулою:

2.               Вибрати команду меню .

3.                У діалоговому вікні Подбор параметра  потрібно:

a.       перевірити, чи задана адреса клітинки С6, яка містить значення суми до виплат, у текстовому полі Установить в ячейке;

b.       встановити текстовий курсор у текстове віконце Значение і вести з клавіатури потрібне значення, у цьому прикладі 12 000;

c.       встановити текстовий курсор у текстове віконце Изменяя значение ячейки і клацнути на кнопку клітинки, в котрій міститься значення терміну вкладу С3;

d.       клацнути на кнопку ОК.

 

4.               Проаналізуйте таблицю. Яке значення терміну вкладу з'явилось у клітинці С3?

Обчислене значення терміну вкладу і буде тим шуканим значенням терміну вкладу, за якого значення суми виплат досягне заданого обсягу (у цьому разі 12 000 грн.).

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 4.

Перейдіть на Лист5_Майбутня вартість

ЗАВДАННЯ 5. Ви прийняли рішення вносити 2000 грн. кожного року при нарахуванні 11% річних у Пенсійний фонд. Ви відкрили рахунок 3 роки тому і вже накопичили 7500 грн. Якщо через 35 років Ви виходите на пенсію, то яку суму отримаєте?

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 5.

Перейдіть на Лист6_Кількість періодів

ЗАВДАННЯ 6. Розрахувати, через скільки років вклад розміром 10 000 грн. досягне значення  100 000 грн., якщо річна процентна ставка по вкладу 13,5% річних і нарахування відсотків проводиться щокварталу.

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 6.

 

 

 

 

Перейдіть на Лист7_Щомісячні виплати

ЗАВДАННЯ 7. Клієнтові банку необхідно накопичити 200 тис. грн. за 2 роки. Клієнт зобов'язується вносити на початку кожного місяця постійну суму під 9% річних. Якою повинна бути ця сума

 

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 7.

Перейдіть на Лист8_Процентна ставка

ЗАВДАННЯ 8. Бізнесмен звертається до банку за позикою (кредитом) на суму 200000 грн. на 12 місяців за умови періодичних виплат 2000грн. протягом року в кінці кожного місяця. Визначити процентну ставку позики.

 

 

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 8.

 

Перейдіть на Лист9_Погашення кредиту

ЗАВДАННЯ 9. Банком виданий кредит в 500 тис. грн. під 10% річних строком на 3 роки. Кредит повинен бути погашений рівними долями, що виплачуються в кінці кожного року. Розробити план погашення кредиту, представивши його у вигляді наступної таблиці:


Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 9.

Підрахуйте загальну кількість балів отриману за кожен вид завдання. Користуючись таблицею переведення балів у оцінку виставте собі оцінку за заняття та повідомте викладача.


 

 

 

Контрольні запитання

 

1.       Які функції належать до категорії статистичних функцій?

2.       Яку синтаксичну формулу мають функції МИН, МАКС і СРЗНАЧ?

3.       Для чого призначена функція РАНГ? Яка її синтаксична формула?

4.       Яке призначення має функція ЧАСТОТА? Яка її синтаксична формула?

5.       Чим відрізняється введення звичайних функцій від матричних?

6.       Охарактеризуйте технологію обчислення визначника матриці. Чи для будь-якої матриці можна обчислити визначник?

7.       З'ясуйте технологію обчислення оберненої матриці. Чи для будь-якої матриці є обернена матриця?

8.       Як розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь, що має єдиний розв'язок?

9.       Яке призначення має засіб Подбор параметра?

10.   Які фінансово-економічні завдання можна розв'язувати за допомогою засобу Подбор параметра?

11.   Яке призначення має функція ПЛТ? Який її синтаксис?

12.   Для чого призначена функція БС? Який її синтаксис?

13.   Яке призначення має функція ПС? Який її синтаксис?

14.   Чим відрізняються функції БС і ПС?

15.   Яке призначення має функція КПЕР? Який її синтаксис?

16.   Які типи задач можна розв'язувати шляхом використання розглянутих у практичній роботі функцій?


 

Додаток

Завдання для самостійної роботи.

Функція ПЛТ

1.    Розробіть план погашення кредиту, отриманого на наступних умовах:

а) 700 тис. грн. терміном на 6 років під 9% річних при виплаті один раз в кінці року.(-93043,85 грн)

б) 900 тис. грн. терміном  на 9 років під 7% річних при виплаті один раз в  квартал.( -18157,56 грн)

в) 500 тис. грн. терміном на 4 роки  під 11% річних при виплаті один раз в місяць.(-8339,43 грн)

2.    Необхідно накопичити 4000 грн за 3 роки, відкладаючи постійну суму в кінці кожного місяця. Якою повинна бути ця сума, якщо норма процента за вкладом становить 12 % річних ? (- 92,86 грн.)

3.    Банк видав позику 200 тис. грн на 4 роки під 18 % річних. Позика видана на початку року, а погашення починається в кінці року однаковими платежами. Потрібно визначити величину щорічного погашення позики. (74,35 тис. грн)

Функція ПРПЛТ

4.    Розрахувати платежі за процентами за перший місяць від трьохрічної позики у 800 тис. грн, виходячи з розрахунку 18 % річних.(- 12 тис. грн.)

5.    За рахунок щорічних відрахувань протягом 6 років був сформований фонд в 500 тис. грн. Треба розрахувати, який дохід приносили вкладення власнику за останній рік, якщо річна ставка становила 17,5 %.(Дохід за останній рік (6 періодів) склав: 66,48110268 тис. грн; щорічно відраховувалось 53,627 тис. грн.)

Функція  ОСПЛТ

6.    Визначте суму основного платежу з дворічної позики 50 000 грн за перший місяць з розрахунку 18 % річних. Нарахування процентів щомісяця.(- 1746,21 грн)

7.    Споживач отримує позику на покупку автомобіля 20 000$ під 8% річних строком на три роки при щомісячних виплатах. Яка буде сума по відсотках і основний платіж за перший і останній місяці виплат?

Відповідь: за 1-ий місяць сума по відсотках - 133,33 $; основний платіж -493,93 $

за 3-ий місяць сума по відсотках – 4,15 $; основний платіж -622,58 $

Функції  ОБЩПЛАТ, ОБЩДОХОД

8.    Видана позика під купівлю нерухомості розміром 400 000 грн строком на 30 років під 9 % річних, проценти нараховуються щомісяця. Визначте величину основних виплат за процентами за другий рік.(-35 632,74 грн)

9.    Позика розміром 2,5 млн. грн. видана під 21% річних строком на 5 років; відсотки нараховуються щокварталу. Визначити величину загальних виплат по позиці за третій рік.(-479 666,47 грн)

10.    На 4 роки видана позика 200 000 грн під 17% річних. Проценти нараховуються щоквартально. Визначити розмір основних виплат за весь 2 рік.

(-45219,3 грн)

Оформити звіт по роботі.

Алгоритм розв'язання завдання представити в документі Word з відповідними поясненнями, фрагментами вікна MS EXCEL.


 

ТЕМА: Табличний процесор MS

ТЕМА: Табличний процесор MS

Побудуйте кругову діаграму об'ємного типу, на якій відображатиметься частка вкладу кожної філії в формуванні загальної виручки

Побудуйте кругову діаграму об'ємного типу, на якій відображатиметься частка вкладу кожної філії в формуванні загальної виручки

Перейдіть на Лист3_Математичні функції

Перейдіть на Лист3_Математичні функції

Проаналізуйте таблицю. Яке значення терміну вкладу з'явилось у клітинці

Проаналізуйте таблицю. Яке значення терміну вкладу з'явилось у клітинці

Перейдіть на Лист7_Щомісячні виплати

Перейдіть на Лист7_Щомісячні виплати

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 9

Відкрийте Лист_Картка контролю та внесіть бали за виконане завдання 9

Контрольні запитання 1.

Контрольні запитання 1.

Додаток Завдання для самостійної роботи

Додаток Завдання для самостійної роботи
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.