Оддий касрни ўнли касрга айлантириш
Оценка 4.6

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оценка 4.6
Презентации учебные
pptx
математика
5 кл
06.01.2020
Оддий касрни ўнли касрга айлантириш
Оддий касрни ўнли касрга айлантириш
Sodiqova Iroda.pptx

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Zarafshon shahar
8-umumiy o`rta ta’lim maktabi
matematika fani o’qituvchisi
Sodiqova Iroda Vohidovnaning
5- “G”sinf uchun matematika
fanidan
Oddiy kasrni o’nli kasrga o’tkazish mavzusiga doir misollar yechish
mavzusida ochiq dars
ISHLANMASI

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Sana:______
Sinf: ______
Fan: matematika
Mavzu: Oddiy kasrni o’nli kasrga o’tkazish mavzusiga doir misollar yechish.

Darsning maqsadi :
Ta`limiy maqsad: O`quvchilarga mavzu haqida bilim, malaka va ko`nikma hosil qilish;
 Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarning qalbidagi o`zaro hamkorlik va bir-biriga hurmat hamda Vatanga mehr-muhbbat hissini oshirish va faollik , ishchanlik, tartiblilik va madaniyatlilikka o`rgatish;
 Rivojlantiruvchi maqsad: O`quvchilarning tafakkur olamini boyitish, xotira, idrok mashqi, qiziqishini rivojlantirish, muloqot madaniyatiga o`rgatish va o`quvchilarni fanga bo`lgan qiziqishlarini oshirishdan iborat;
Dars turi: Yangi bilimlarni o`zlashtirish. Dars uslubi: Interfaol.
Dars usuli: Aqliy hujum, guruhlarda ishlash, klaster.
Darsning jihozi: Darslik, elekron darslik , dars uchun zarur ko`rgazmali qurollar, testlar, qo`shimcha adabiyotlar, tarqatma materiallar, kompyuter, plakatlar, doska, bo`r.
O’quvchilarda shaklantirilgan kompitensiya T.K. Kommunikativ, axborot bilan ishlash, matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan foydalana olish.
F.K. Doimiy ravishda o‘zini o‘zi intellektual rivojlantirish, o‘z hatti-harakatini baholay olish. Doimiy ravishda o‘zini-o‘zi jismoniy, ma’naviy, ruhiy, va intellektual rivojlantirish;

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Darsning borishi:
I. Taskiliy qism: Salomlashish , sinf tozaligini aniqlash, davomatni aniqlash, kun yangiliklari bilan tanishish. Psexologik iqlim yaratish.

Darsning shiori: Biz barkamol o`ktam avlodmiz
Kelajagi buyuk davlatmiz.
Darsning maqsadi : Matematika fanini chuqur o’rganish va uni yuksaltirish

Darsning borishi va vaqt taqsimoti  

T/r

Bajariladigan ishlar

Vaqt

1

Tashkiliy qism:
Ma’naviyat daqiqalari

6 daqiqa

2.

O’tilgan mavzuni so’rash va mustahkamlash

4 daqiqa

3.

Yangi mavzu bayoni

10 daqiqa

4.

1. O’nli kasrlarni yozilishi va o’qilishi haqida top o’yini
2. Daraxtdagi misollar yechiladi
3.Mustaqil ish
4.Tezkor savol-javob

20 daqiqa

8.

Dars yakuni

2 daqiqa

9 .

Uyga vazifa

1 daqiqa

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Darsning oltin qoidalari:
Darsda faol bo’lish;
Guruhlarda ahillik va hamkorlikni tashkil etish.
Vaqtdan unumli foydalanish;
O’zaro hurmat;
O’zgalar fikrini qadrlash;
Fikrni to’liq bayon etish;
Yangiliklar sari intilish;
Rag’batlantirish.
Dars davomida ana shu qoidalarga amal qilib borasizlar.

Oquvchilar har bir savolga javoblari, misol va masalalarni bajarishlariga qarab rag’bat kartochkalari bilan baholanib boriladi.

I-guruh

II-guruh

Al-Xorazmiy

Al-Farg’oniy

O’quvchilar 2 guruhga bo’linadi.

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Ma’naviyat daqiqalari.


2019-yil ga qanday nom berildi

2019- yil “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish” yili
Tezkor savol-javob.
1.Ulush deb nimaga aytiladi?
2. Bir xil maxrajli kasrlar qanday taqqoslanadi?
3. To’g’ri kasrlar deb nimaga aytiladi?
4. Noto’g’ri kasrlar deb nimaga aytiladi?
5. Bir xil maxrajli kasrlar qanday qo’shiladi?
6. Bir xil maxrajli kasrlar qanday ayriladi?
7. Aralash sonlar deb nimaga aytiladi?
8. To’g’ri to’rtburchak yuzini topish formulasini ayting?
9. Kvadrat yuzini topish formulasini ayting?
10. Aylana radiusi nima?

Uyga vazifalar tekshiriladi.


1.Yaqinda biz qaysi allomalarimizning tavalludlarini nishonladik.
2. Ularning g’azallari va ruboiylaridan misol keltira olasizmi?

II. O’tilgan mavzu so’raladi.

Alisher Navoiy
1441-1501

Zahiriddin Muhammad
Bobur 1483-1530

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Darsda faol bo’lish;
Guruhlarda ahillik va hamkorlikni tashkil etish.
Vaqtdan unumli foydalanish;
O’zaro hurmat;
O’zgalar fikrini qadrlash;
Fikrni to’liq bayon etish;
Yangiliklar sari intilish;
Rag’batlantirish.
Dars davomida ana shu qoidalarga amal qilib borasizlar.

Darsning oltin qoidalari:

I-guruh

II-guruh

O’quvchilarni 3 guruhga ajratamiz.

III-guruh

Bobur

Asosiy qism: Yangi mavzu bayoni
Zahiriddin Muhammad Bobur Hayotiga sayohat

O’quvchilar bugungi darsimizda Bobur hayotiga sayohat qilamiz.
O’quvchilardan Bobur haqida ma’lumot soralib, baholanadi.

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

1. Andijondan Samarqandga borgunga qadar ikkala guruhga o’nli kasrlarni yozilishi va o’qilishi haqida top beriladi.

12,5

O’nli kasrlarni o’qing

I-guruh

II-guruh

1,8

6,181

0,018

2,6041

0,478

5,0304

3,960

3,6

653,67

Oddiy kasrni o’nli kasr ko’rinishida yozing va o’qing o’qing

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

2. Samarqanddan Toshkentga borgunga qadar Daraxtdagi misollar yechiladi.

𝑎) 4 7 10 =4,7

𝑏𝑏) 7 318 1000 318 318 1000 1000 318 1000 =7,318

d) 67 100 67 67 100 100 67 100 =0,67

𝑒𝑒) 3 10 3 3 10 10 3 10 =0,3

𝑓𝑓) 3 9 100 9 9 100 100 9 100 =3,09

g) 14 433 10000 433 433 10000 10000 433 10000 =14,433

784-misol

I-guruh

II-guruh
𝑂 ′ 𝑂𝑂 𝑂 ′ ′ 𝑂 ′ 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑣𝑣𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖.

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

3. Toshkentdan Qobulga borgunga qadar
Misollar yechiladi.
𝑎𝑎) 76 10 76 76 10 10 76 10 =7 6 10 6 6 10 10 6 10 =7,6

𝑏𝑏) 7318 1000 7318 7318 1000 1000 7318 1000 =7 318 1000 318 318 1000 1000 318 1000 =7,318

6721 100 6721 6721 100 100 6721 100 =67 21 100 21 21 100 100 21 100 =67,21785-misol

I-guruh

II-guruh
𝑎𝑎) 343 10 343 343 10 10 343 10 =34 3 10 3 3 10 10 3 10 =34,3

𝑏) 9907 100 =99 7 100 =99,07

33000 10000 33000 33000 10000 10000 33000 10000 = 33 10 33 33 10 10 33 10 =3 3 10 3 3 10 10 3 10 =3,3


𝑂 ′ 𝑂𝑂 𝑂 ′ ′ 𝑂 ′ 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑣𝑣𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖.

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

Оддий касрни ўнли касрга айлантириш

4. Qobuldan Hindistonga borgunga qadar
Ikkala guruhga 5 tadan savol beriladi.
1.Natural son deb nimaga aytiladi?
2. 2 soat necha minutdan iborat?
3. To’g’ri to’rtburchak perimetrini hisoblash formulasini ayting?
4. Aralash sonlarga misollar keltiring?
5. Siz hozir nechanchi sinfda o’qiysiz.I-guruh

II-guruh
Natural sonlarni yozishda qaysi raqamlardan foydalaniladi?
2. 3 kg necha grammga teng?
3. Kvadratni perimetrini hisoblash formulasini ayting?
4. O’nli kasrlarga misollar keltiring?
5. Kelgusi yilda nechanchi sinf bo’lasiz.


𝑂 ′ 𝑂𝑂 𝑂 ′ ′ 𝑂 ′ 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑣𝑣𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖.
Aziz o’quvchilar Boburni hayotiga bag’ishlangan darsimiz yakuniga yetdi.
Ikkala guruh ballari jamlanadi. G’olib guruh e’lon qilinadi. Faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi.
Uyga vazifa: 794-796 misollarni bajarish.