Оператор розгалуження
Оценка 4.7

Оператор розгалуження

Оценка 4.7
pptx
26.11.2021
Оператор розгалуження
Urok 34_operatori rozgaluzhennya.pptx

Оператор розгалуження Урок 34

Оператор розгалуження Урок 34

Оператор розгалуження

Урок 34

Розв’яжіть задачу: Віктор, Роман,

Розв’яжіть задачу: Віктор, Роман,

Розв’яжіть задачу:

Віктор, Роман, Леонід та Сергій зайняли на математичній олімпіаді чотири перших місця. Коли їх запитали про розподіл місць, вони дали три відповіді:
Сергій – перший, Роман – другий;
Сергій – другий, Віктор – третій;
Леонід – другий, Віктор – четвертий.
Відомо, що у кожній відповіді тільки одне твердження вірне. Як розподілилися місця?

Віктор - 4, Роман - 3, Леонід – 2, Сергій - 1

Уявіть собі, що ви за кермом автомобіля і перед вами стоїть вибір дальшого руху: або їхати поганою, але коротшою дорогою, або ж гарною, але довшою

Уявіть собі, що ви за кермом автомобіля і перед вами стоїть вибір дальшого руху: або їхати поганою, але коротшою дорогою, або ж гарною, але довшою

Уявіть собі, що ви за кермом автомобіля і перед вами стоїть вибір дальшого руху:

або їхати поганою, але коротшою дорогою, або ж гарною, але довшою.
Звичайно, що ваш вибір буде залежати від певних умов: по-перше, чи є у вас зайвий час, по-друге, хто господар автомобіля?
Подібну проблему завжди вирішують оператори розгалуження.

Загальний вигляд повної форми оператора умовного переходу: if <логічний вираз> then

Загальний вигляд повної форми оператора умовного переходу: if <логічний вираз> then

Загальний вигляд повної форми оператора умовного переходу:

if <логічний вираз> then P1 else P2,
де логічний вираз - це вираз, який може набувати одного з двох значень true або false, Р1 та Р2 - це оператори або процедури

Умова

Серія 1

Серія 2

так

ні

Загальний вигляд скороченої форми оператора умовного переходу: if <логічний вираз> then

Загальний вигляд скороченої форми оператора умовного переходу: if <логічний вираз> then

Загальний вигляд скороченої форми оператора умовного переходу:

if <логічний вираз> then P,
де значення вказаних параметрів такі самі, як і в повній формі

Умова

Серія

так

ні

Відмінність між двома фор­мами умовного оператора: в повній незалежно від значення логічного виразу якісь дії обов'язково будуть виконані, а вже потім продовжено виконання алгоритму далі…

Відмінність між двома фор­мами умовного оператора: в повній незалежно від значення логічного виразу якісь дії обов'язково будуть виконані, а вже потім продовжено виконання алгоритму далі…

Відмінність між двома фор­мами умовного оператора:

в повній
незалежно від значення логічного виразу якісь дії обов'язково будуть виконані, а вже потім продовжено виконання алгоритму далі

у скороченій
у випадку, коли логічний вираз набуде значення true, будуть виконані якісь дії, а потім продовжено виконання алгоритму, а у випадку, коли логічний вираз набуде значення false, алгоритм відразу буде продовжено далі

Складений оператор — це конструкція такого вигляду: begin <команда 1>; … <команда п>; end;

Складений оператор — це конструкція такого вигляду: begin <команда 1>; … <команда п>; end;

Складений оператор — це конструкція такого вигляду:
begin
<команда 1>;

<команда п>;
end;
Складена команда трактується як одна команда.

Складеним оператором називають послідовність кількох операторів або викликів процедур, розділених символом «;» та взятих в операторні дужки begin ... end.

Знайти найбільше з двох заданих чисел

Знайти найбільше з двох заданих чисел

Знайти найбільше з двох заданих чисел А та В

program z1;
var a, b, max: real;
begin
write ('Задайте два будь-які числа: '); readln (a, b);
if a>b then begin writeln ('Перше число більше за друге.');
max:=а; end else
begin
writeln ('Друге число більше або дорівнює першому.'); max:=b end;
writeln ('Це число -' , max:10:5);
end.

Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с program z2; var a, b, c, max: real; begin write ('Задайте три будь-які числа: ');…

Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с program z2; var a, b, c, max: real; begin write ('Задайте три будь-які числа: ');…

Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с

program z2;
var a, b, c, max: real;
begin
write ('Задайте три будь-які числа: '); readln (a, b, с);
if (a>b) and (a>с) then begin writeln ('Перше число більше за інші два.'); max := а; end else if (b>с) then begin
writeln ('Друге число більше за інші два.'); max := b; end else begin writeln (‘Третє число більше за інші два.');
max := с; end;
writeln ('Це число - ', max:6:2);
end.

Схема цього алгоритму Внутрішній оператор умовного переходу буде виконано тоді і тільки тоді, коли значення логічного виразу зовнішнього умовного оператора матиме значення false

Схема цього алгоритму Внутрішній оператор умовного переходу буде виконано тоді і тільки тоді, коли значення логічного виразу зовнішнього умовного оператора матиме значення false

Схема цього алгоритму

Внутрішній оператор умовного переходу буде виконано тоді і тільки тоді, коли значення логічного виразу зовнішнього умовного оператора матиме значення false. Це означатиме, що значення змінної а не є найбільшим, тому у вкладеному умовному операторі перевіряється лише значення змінної b. Якщо ж і її значення не є найбільшим, то лишається визнати, що найбільшим є значення змінної с.

Варіант 2. Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с program max

Варіант 2. Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с program max

Варіант 2. Знайти найбільше з трьох попарно різних величин а, b, с

program max ABC;
var a, b, с, max: real; begin
write ('Задайте три будь-які числа: '); readln (a, b, с);
if (a>b) and (a>с) then begin writeln {'Перше число більше за інші два.'); max:=а; end;
if (b>a) and (b>с) then begin writeln ('Друге число більше за інші два.'); max:=b; end;
if (с>a) and (с>b) then begin writeln (‘Третє число більше за інші два.'); max := с; end;
writeln ('Це число - ', max:6:2);
end.

Висновок Отже, у першому алгоритмі внутрішній оператор розгалуження виконається тільки тоді, коли нас «пропустить» до нього зовнішній оператор розгалуження

Висновок Отже, у першому алгоритмі внутрішній оператор розгалуження виконається тільки тоді, коли нас «пропустить» до нього зовнішній оператор розгалуження

Висновок

Отже, у першому алгоритмі внутрішній оператор розгалуження виконається тільки тоді, коли нас «пропустить» до нього зовнішній оператор розгалуження. Цей принцип можна порівняти із ситом.
У другому варіанті алгоритму всі оператори розгалуження є послідовними. Тобто всі вони виконуватимуться, перевірятимуть значення своїх логічних виразів і вирішуватимуть, виконувати чи ні вказані в них дії. Крім того, треба зауважити, що використані тут оператори розгалуження мають скорочену форму.

Обчислити і вивести значення складеної функції у

Обчислити і вивести значення складеної функції у

Обчислити і вивести значення складеної функції у

Розв'язання program z3; var x,y:real; begin writeln('Введіть х'); readln(x); if x < -1 then y:=ln(abs(x)) else if (x>=-l) and (x then y:=sin(x) else y:=cos(x); writeln('x=',x:5:2,'…

Розв'язання program z3; var x,y:real; begin writeln('Введіть х'); readln(x); if x < -1 then y:=ln(abs(x)) else if (x>=-l) and (x then y:=sin(x) else y:=cos(x); writeln('x=',x:5:2,'…

Розв'язання

program z3;
var x,y:real;
begin
writeln('Введіть х'); readln(x);
if x < -1 then y:=ln(abs(x)) else
if (x>=-l) and (xthen y:=sin(x) else y:=cos(x);
writeln('x=',x:5:2,' y=‘,y:5:2);
end.

Задача 4 Визначити, чи є задане тризначне число паліндромом (паліндром читається однаково зліва на право і справа на ліво, наприклад, паліндромами є числа 121, 282,…

Задача 4 Визначити, чи є задане тризначне число паліндромом (паліндром читається однаково зліва на право і справа на ліво, наприклад, паліндромами є числа 121, 282,…

Задача 4

Визначити, чи є задане тризначне число паліндромом (паліндром читається однаково зліва на право і справа на ліво, наприклад, паліндромами є числа 121, 282, слово «наган»).

Розв'язання program palindrom; var х:Integer; begin

Розв'язання program palindrom; var х:Integer; begin

Розв'язання

program palindrom;
var х:Integer;
begin
Wrіte ('Уведіть ціле число:'); readln(x) ;
if х mod 10 = х div 100 then
Write('Уведене число є паліндромом') else Write('Уведене число не є паліндромом');
end.

Повторимо Який алгоритм називається розгалуженим?

Повторимо Який алгоритм називається розгалуженим?

Повторимо

Який алгоритм називається розгалуженим?
Які умови називаються складеними?
Які логічні операції ви знаєте?
Як записують скорочену форму команди розгалуження?
Які операції відношення можна записувати в умові?

Домашнє завдання 1. Уведіть вік користувача і його стать (1 - жіноча, 2 - чоловіча)

Домашнє завдання 1. Уведіть вік користувача і його стать (1 - жіноча, 2 - чоловіча)

Домашнє завдання

1. Уведіть вік користувача і його стать (1 - жіноча, 2 - чоловіча). Складіть програму, за допомогою якої красиво привітайтеся з користувачем залежно від його віку й статі.
2. Уведіть дійсне число х. Складіть програму, за допомогою якої визначите, чи є воно коренем рівняння:
а) 15х + 100 = 0;
б) 105 х - 10,18 = 0;
в) 12 х3 -2х2 + 6х + 1 = 0;
г) 17 х4 -12х2 + 2х-1 = 0.
3. Задано вік двох приятелів. Складіть програму, за допомогою якої визначите, хто з них старший.

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.