Қосымша 3
Оценка 5

Қосымша 3

Оценка 5
docx
13.05.2020
Қосымша 3
Қосымша 3.docx

Қосымша 3

 

Тапсырма

Тәжірибеде екі тиын тасталды: мыс және күміс. Келесі оқиғалар қарастырылады:

А={мыстан жасалған тиында елтаңба жағы түсті}

В={ мыстан жасалған тиында цифр жағы түсті }

С={ күмістен жасалған тиында елтаңба жағы түсті }

D={ күмістен жасалған тиында цифр жағы түсті }

М={ең болмағанда бір елтаңба жағы түсті }

F={ ең болмағанда бір цифр жағы түсті }

G={бір цифр жағы бір елтаңба жағы түсті }

Н={бірде бір елтаңба жағы түспеді }

К={бірде бір цифр жағы түспеді }

 

Жоғарыдағы қай оқиғалар тізімі төмендегі жазбаға сәйкес келетінін табыңыз:

 

 

 

 

  

Тапсырма Тәжірибеде екі тиын тасталды: мыс және күміс

Тапсырма Тәжірибеде екі тиын тасталды: мыс және күміс
Скачать файл