Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."
Оценка 4.9

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Оценка 4.9
Документация
doc
информатика
8 кл
03.05.2017
Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."
Оқушыларды санау жүйелерімен, сандарды санаудың бір жүйесінен екінші жүйесіне аудару тәсілдерімен таныстыру. САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ Арнайы символдар цифрлар деп аталады. Цифрларды кескіндеу тәсілі санау жүйесі деп аталады. Санау жүйелері позициялық және позициялық емес болады. Практикум элементтері бар түсіндіру, әңгімелесу. тапсырма лар. коп тапсырмаОНДЫҚ САНАУ ЖҮЙЕСІ 1.2. Тапсырма. Позициялық жазулармен берілген сандардың өздері неге тең? 1) 6*102+7*101+3*100+4*10-1+1*10-2=673,41 2) 5*103+6*102+1*101+2*100+6*10-1+8*10-2+7*10-3=5612,687 1.3. Тапсырма. Сандарды негіз дәрежелерінің қосындысы түрінде кескіндеңдер. 1) 6739,5610=6*103+7*102+3*101+9*100+5*10-1+6*10-2 2) 942,710=9*102+4*101+2*100+7*10-1
Урок №6, 7+.doc
Сабақ №6, 7 Сабақ тақырыбы Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару. Оқулық, жұмыс дәптері. Программалық дидактикалық қамтылуы Сабақ мақсаты Сабақ түрі Білім және біліктілікке қойылатын талаптар Оқушыларды   санау   жүйелерімен,   сандарды   санаудың   бір   жүйесінен екінші жүйесіне аудару тәсілдерімен таныстыру.  Практикум элементтері бар түсіндіру, әңгімелесу. Оқушы білуі тиіс: санау жүйелері ұғымын; сандарды   санаудың   бір   жүйесінен   екінші   жүйесіне   аудару ережесін. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Оқушы үйренуі тиіс: ондық бүтін сандарды екілік санау жүйесіне түрлендіруді; ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне түрлендіруді; ондық сандарды сегіздік санау жүйесіне түрлендіруді; ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне түрлендіруді. САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ Арнайы   символдар  цифрлар  деп   аталады.   Цифрларды   кескіндеу   тәсілі  санау   жүйесі  деп аталады. Санау жүйелері позициялық және позициялық емес болады.  1.1 Тапсырма. Римдік жазылуын арабтық жазылуға аударыңдар: 1) LX=60                    5) MDCCCXII=1812 2) XL=40                    6)CDXXIV=424 3) CXI=111                7)LXIV=64 4) IXC=89                  8)DXXII=522 1.2. Тапсырма. Позициялық жазулармен берілген сандардың өздері неге тең? 1) 6*102+7*101+3*100+4*10­1+1*10­2=673,41 2) 5*103+6*102+1*101+2*100+6*10­1+8*10­2+7*10­3=5612,687 ОНДЫҚ САНАУ ЖҮЙЕСІ 1.3. Тапсырма. Сандарды негіз дәрежелерінің қосындысы түрінде кескіндеңдер. 1) 6739,5610=6*103+7*102+3*101+9*100+5*10­1+6*10­2 2) 942,710=9*102+4*101+2*100+7*10­1 ЕКІЛІК САНАУ ЖҮЙЕСІ 1.4. Тапсырма. Сандарды негіз дәрежелерінің қосындысы түрінде өрнектеңдер. 1) 1001,0112=1*23+1*20+1*2­2+1*2­3 2) 1.100012=1*20+1*2­1+1*2­5 3) 0.0001012=1*2­4+1*2­6 4) 1000.00012=1*23+1*2­4 1.5. Тапсырма. Екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне аударыңдар. 1) 101000112=1*27+0*26+1*25+0*24+0*23+0*22+1*21+1*20=128+32+2+1=163 2) 110110012=27+26+24+23+20=128+64+16+8+1=217 3) 10010012=26+23+20=64+8+1=73 СЕГІЗДІК САНАУ ЖҮЙЕСІ 1.6. Тапсырма. Сандарды сегіздік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне аударыңдар. 1) 46548=4*83+6*82+5*81+4*80=2476 2) 4468=4*82+4*81+6*80=294 3) 165318=1*84+6*83+5*82+3*81+1*80=7513 ОНАЛТЫЛЫҚ САНАУ ЖҮЙЕСІ 1.7. Тапсырма. Оналтылық санау жүйесінен ондық санау жүйесіне аударыңдар. 1) 3Е8D16=3*163+E*162+8*161+D*160=12288+3584+128+13=16013 2) 9116=9*161+1*160=145 3) 5D116=5*162+D*161+1*160=1489 1.8. Тапсырма. Сандардың позициялық жазылуы берілген. Сандардың өздері неге тең? 1) 9*102+4*101+2*100+8*10­1+6*10­2=942.86 2) 1*102+5*101+3*100+7*10­1+8*10­2=153.78 1.9. Тапсырма. Сандарды ондық санау жүйесіне аударыңдар. 1) 111001012=27+26+25+22+20=229 2) 4668=4*82+6*81+6*80=310 3) 3B3A16=3*163+B*162+3*161+A*160=15162 ОНДЫҚ БҮТІН САНДАРДЫ ЕКІЛІК САНАУ ЖҮЙЕСІНЕ АУДАРУ 2.1. Тапсырма. Бүтін ондық сандарды екілік санау жүйесіне аударыңдар. 0 652 0 326 1 163 1 81 0 40 0 20 0 10 1 5 0 2 1 1 Жауабы: 65210=10100011002 қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд 326 163 81 40 20 10 5 2 1 0 :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= :2= 1 743 1 371 1 185 0 92 0 46 1 23 1 11 1 5 0 2 1 1 Жауабы: 74310=10111001112 қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд қалд 371 185 92 46 23 11 5 2 1 0 ОНДЫҚ БӨЛШЕКТЕРДІ ЕКІЛІК САНАУ ЖҮЙЕСІНЕ АУДАРУ 2.2. Тапсырма. Ондық бөлшек сандарды екілік санау жүйесіне аударыңдар (үтірден кейін төрт таңбаға дейін). 0,32210 0,322 *2= 0,644 Бүтін бөл 0,644 *2= 1,288 Бүтін бөл 0,288 *2= 0,576 Бүтін бөл 0,576 *2= 1,152 Бүтін бөл Жауабы: 0,32210=0,01012 0,38610 0 1 0 1 :2= 5 :2= 2 :2= 1 :2= 0 қалдық қалдық қалдық қалдық 10,10310 10 5 2 1 0,103 *2= 0,206 Бүтін бөл 0,206 *2= 0,412 Бүтін бөл 0,412 *2= 0,824 Бүтін бөл 0,824 *2= 1,648 Бүтін бөл Жауабы: 10,10310=1010,00012 0,386 *2= 0,722 Бүтін бөл 0,772 *2= 1,544 Бүтін бөл 0,544 *2= 1,088 Бүтін бөл 0,088 *2= 0,176 Бүтін бөл Жауабы: 0,38610=0,01102 0 1 1 0 8,8310 0 1 0 1 0 0 0 1 :2= 4 :2= 2 :2= 1 :2= 0 *2= 1,66 *2= 1,32 *2= 0,64 *2= 1,28 8 4 2 1 0,83 0,66 0,32 0,64 Жауабы: 8,8310=1000,11012 қалдық қалдық қалдық қалдық Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл 0 0 0 1 1 1 0 1 ОНДЫҚ САНДАРДЫ СЕГІЗДІК САНАУ ЖҮЙЕСІНЕ АУДАРУ 2.3. Тапсырма. Ондық сандарды сегіздік санау жүйесіне аударыңдар. 524 65 8 1 Жауабы: 52410=10148 :8= 65 :8= 8 :8= 1 :8= 0 қалдық қалдық қалдық қалдық 4 1 0 1 қалдық қалдық қалдық :8= 16 :8= 2 :8= 0 130,46610 130 16 2 0,466 *8= 3,728 Бүтін бөл 0,728 *8= 5,824 Бүтін бөл 0,824 *8= 6,592 Бүтін бөл 0,592 *8= 4,736 Бүтін бөл Жауабы: 130,46610=202,35648 :8= 117 :8= 14 :8= 1 :8= 0 940 117 14 1 Жауабы: 94010=16548 қалдық қалдық қалдық қалдық 4 5 6 1 347,8310 2 0 2 3 5 6 4 :8= 43 :8= 5 :8= 0 *8= 6,64 *8= 5,12 *8= 0,96 *8= 7,68 қалдық 347 қалдық 43 қалдық 5 Бүтін бөл 0,83 Бүтін бөл 0,64 Бүтін бөл 0,12 0,96 Бүтін бөл Жауабы: 130,46610=202,35648 3 3 5 6 5 0 7 ОНДЫҚ САНДАРДЫ ОНАЛТЫЛЫҚ САНАУ ЖҮЙЕСІНЕ АУДАРУ 2.4. Тапсырма. Ондық сандарды оналтылық санау жүйесіне аударыңдар. 135,07510 350,47710 135 8 :16= :16= 8 0 қалдық қалдық 1,2 3,2 3,2 3,2 Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл 0,075 *16= *16= 0,2 *16= 0,2 0,2 *16= Жауабы: 135,07510=78,133316 21 қалдық 350 :16= 1 қалдық 21 :16= 0 1 қалдық :16= 7,632 Бүтін бөл 0,477 *16= 0,112 Бүтін бөл 0,632 *16= 1,792 Бүтін бөл 0,112 *16= 0,792 *16= 2,672 Бүтін бөл Жауабы: 350,47710=15Е,7А1С16 98,9310 98 6 :16= :16= 6 0 қалдық қалдық *16= *16= *16= *16= 0,93 0,88 0,08 0,28 Жауабы: 98,9310=62,ЕЕ1416 14,88 Бүтін бөл 14,08 Бүтін бөл 1,28 Бүтін бөл Бүтін бөл 4,48 7 8 1 3 3 3 14=Е 5 1 7 10=А 1 12=С 2 6 4=Е 4=Е 1 4 274,210 :16= :16= :16= *16= *16= *16= *16= 274 17 1 0,2 0,2 0,2 0,2 Жауабы: 274,210=112,333316 қалдық қалдық қалдық Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл Бүтін бөл 17 1 0 3,2 3,2 3,2 3,2 2 1 1 3 3 3 3 2.5. Тапсырма. Сандарды әр түрлі санау жүйелерінде өрнектеу кестесін толтырыңдар. 10810 4708410 67,9410 965,210 365,35710 Екілік санау жүйесі Сегіздік санау жүйесі 1101100 1011011111101100 1000011,1111 1111000101,0011 101101101,0101 154 133754 103,74 1705,14 555,26 Оналтылық санау жүйесі 6С В7ЕС 43,F0A 3C5,33 16D,5В

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Санау жүйелері. Сандарды санаудың бір жүйесінен екінші бір жүйесіне аудару. Ондық бүтін сандарды және ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне аудару. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне аудару."
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.