ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское свидетельство о публикации в СМИ
нужно еще 1
Свидетельство
о создании эл. портфолио
нужно еще 5
Секретный
подарок
нужно еще 10
Грамота за
информатизацию образования
нужно еще 12
Рецензия
на любой материал бесплатно
нужно еще 15
Есбол Абельдинов Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
Поурочный план информатика 8 класс по теме "Сандарды кодтау. Таңбаларды кодтау (ASC II, UNICODE). Графикалық және дыбыстық ақпаратты кодтау."

Поурочный план информатика 8 класс по теме "Сандарды кодтау. Таңбаларды кодтау (ASC II, UNICODE). Графикалық және дыбыстық ақпаратты кодтау."

Оқушылардың ақпаратты техникалық құралдар мен ДК-дің көмегімен беру, сақтау және ұсыну тәсілдерімен, қабылданған екілік, он алтылық санау жүйелері мен ASCII кодтарымен таныстыру. Оқушылар білуі тиіс: -ақпаратты ұсыну, беру, сақтау тәсілдерін; -техникалық ақпарат беру және сақтау құралдарын; -компьютер ақпараттың қандай түрлерін өңдейтінін; -екілік, он алтылық санау жүйелері мен ASCII кодтары арқылы кодтау тәсілдерін. Оқушылар үйренуі тиіс: -ДК-дің көмегімен ақпаратты өңдеу, сақтау және жіберу мысалдарын келтіруді; -ақпаратты беру мен сақтау техникалық құралдарының мысалдарын келтіруді; -қарапайым хабарларды кодтау мен кері кодтау.

  • Документация
  • Информатика
  • 8 кл.
Ақпаратты кодтау Ақпаратты сақтау, беру және өңдеу техникалық құрылғыларына мыналар жатады: түрлі дискілер, дискеттер, аудио және бейне кассеталар, кинопленкалар, телекоммуникация объектілері, ДК. Барлық ақпаратты ДК тек сигналдар түрінде ғана қабылдай алады. Бұл сигналдарға 0 және 1 деген мән сәйкес келеді. 0 және 1 мәндерін қабылдай алатын сигнал БИТ деп аталады. Бит – бұл ақпараттың ең кіші бірлігі. Бұл сигналдар мәні аз болғандықтан, 8 биттен құрылған екілік белгілер алынған және оны БАЙТ деп атады. 1 БАЙТпен – яғни сезіз 0 және 1 мен 256 символ кодтауға болады.
Медианары для учителей с выдачей свидетельства

Все файлы материала: