Практична робота №6 Тема. Архівування та розархівування даних.
Оценка 4.8

Практична робота №6 Тема. Архівування та розархівування даних.

Оценка 4.8
doc
20.11.2021
Практична робота №6 Тема.	Архівування та розархівування даних.
6.doc

Практична робота №6

Тема.         Архівування та розархівування даних.

Мета:

-         набути практичних навиків створення архівних файлів і відновлення  файлів із архіву;

-         засвоїти основні поняття архівації файлів;

-         ознайомитись із призначенням та інтерфейсом однієї із програм-архіваторів.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки

-         та протипожежної безпеки !!!

 

Завдання.

Початковий рівень.

1. Виберіть правильні відповіді й запишіть на місці пропусків у наведеннях твердженнях

а) Процес стискання даних називається __________________________

б) Основними характеристиками архіваторів є: ____________________________

в) Програми-архіватори:________________________________________________

г) Програми, призначені для стискання інформації та створення файлів-архівів називаються: _________________________________________________________

Варіанти відповіді: архіватори, міра стискання, архівація, WinRAR, Cabinet Manager, швидкість стискання, WinZip.

2.  Відкрийте   програму   архівування.   Які   інструменти   відсутні   на зображенні вікна програми? Для чого вони призначені?

 

 

 

 


3. Вкажіть номер кожного об’єкта відповідно до малюнка:

1) Ярлик програми WinRAR.         

2) Позначення папки з атрибутом Архівний.

3) Позначення архіву, що саморозпаковується.

 

 

Середній рівень.

4. Включіть комп'ютер, вставте дискету в дисковод. Знайдіть на дискеті файли та їх архівні копії. Який їх розмір? Запишіть у зошит.

Файл [   Права кнопка  [ Властивості

5. Оцініть ступінь стиснення інформації у знайдених файлах. Результат запишіть у зошит.

6. Для файла, який не має архівної копії на робочій дискеті, створіть її.

Файл [   Права кнопка  [ Добавити в архів

 

Достатній рівень.

7. Створіть папку у вказаному вчителем місці, назвавши її своїм прізвищем. У своїй папці створіть 4 папки: Файли, Архіви, Розпаковування, Багатотомник. Скопіюйте в папку Файли 5 файлів з диска С з різними розширеннями (.exe,. dll. hlp. txt. doc. bmp і ін.) і різні за розміром (від 5Кб до 10Мб ).Використовуючи архіватор WinRar, запакуйте всі 5 файлів в архів al.rar, потім в a2.rar і в а3.rar, використовуючи різний ступінь стиснення.  Архівні  файли  відразу ж  розміщуйте в теці Архіви.

8. Порівняйте ступені стиснення одержаних архівів і результат занесіть в текстовий файл info.txt, розташуйте його в теці Архіви.

9. З архіву а1.rar видаліть один будь-який файл. Як змінився розмір архіву? Занесіть відомості про зміну у файл  info.txt. Запакуйте файл  info.txt у архів info.rar у папці Архіви.

Високий рівень.

10. У папці Архіви створіть архів, що саморозпаковується, з.exe, помістивши в нього  файли з розширенням .doc з папки Файли.

11. Розпакуйте в папку Розпаковування по три різні файли  з архівів al.rar, a2.rar, а3.rar. 

12. У папці Архіви створіть багатотомний архів b.rar ( розмір тому 1,44 Мб), помістивши в нього 7 найбільших файлів з теки Файли. Розпакуйте архів  b.rar у теку Багатотомник.


Практична робота №6 Тема.

Практична робота №6 Тема.

Вкажіть номер кожного об’єкта відповідно до малюнка: 1)

Вкажіть номер кожного об’єкта відповідно до малюнка: 1)

Високий рівень . 10. У папці

Високий рівень . 10. У папці
Скачать файл