Практична робота 7 Тема. Створення перехресних запитів та запитів з параметрами.
Оценка 4.7

Практична робота 7 Тема. Створення перехресних запитів та запитів з параметрами.

Оценка 4.7
docx
25.11.2021
Практична робота 7  Тема. Створення перехресних запитів та запитів з параметрами.
Л2-002920.docx

Практична робота 7

 

Тема. Створення перехресних запитів та запитів з параметрами.

Мета. Навчити створювати перехресні запити з допомогою Майстра за Конструктора, навчити створювати запити з параметром, додавати умови для відображення полів.

Учні повинні знати: способи створення запитів, типи запитів.

Учні повинні вміти: створювати перехресні запити, запити з параметром, додавати в запити умови для відображення полів.

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access.

 

Теоретичні відомості

Запити з параметрами та їх використання

Запит з параметрами — це запит, при виконанні якого, відображується у власному діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад, умова для повернення записів або значення, що потрібно вставити в поле. Можна розробити запит, що виводить запрошення на введення декількох одиниць даних, наприклад, двох дат. Потім Microsoft Access може повернути всі записи, що приходяться на інтервал часу між цими датами.

Наприклад, потрібно створити запит для таблиці Покупки, який буде надавати інформацію про дату та вартість покупки за вказаною назвою рослини. Для цього потрібно створити запит, в якому вказати доступними таблиці Покупки та Растения,  вивести поля ОбычноеНазвание, ДатаПокупки, Стоимость, в полі ОбычноеНазвание, в рядку Условие отбора в квадратних дужках вказати [Введіть назву рослини].

 

При виконанні цього запиту з'явиться вікно в якому потрібно вказати назву рослини, після чого виведеться потрібна інформація.

 

Перехресні запити. Результати, отримані з допомогою перехресного запита, організовані в спеціальному форматі, який нагадує  електронну таблицю. Вони групуються за двома наборами даних: перший виводиться в стовпці зліва (заголовки рядків), а другий – в верхньому рядку (заголовки стовпців). В ролі заголовків рядків і стовпців виступаються не назви, а значення полів. Для створення перехресного запита потрібно як мінімум три елемента: поле для визначення заголовків рядків, поле, яке визначає заголовки стовпців, і поле для вибору значень, над якими будуть безпосередньо виконуватись обчислення.

Перехресні запити можна створювати за допомогою Майстра або Конструктора.

 

Створення перехресного запита за допомогою Конструктора

1.    В вікні бази даних вибрати значок Запросы в списку Объекти і натиснути кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних. У діалоговому вікні Новый запрос вибрати у списку рядок Конструктор.

 

 

2.    У вікні діалогу Добавление таблицы  вибрати вкладку, що містить об'єкти, дані з який будуть використані в запиті, двічі клацнути на  об’єктах, які потрібно додати в запит, і натиснути кнопку Закрити.

3.    Додати поля в рядок Поле в бланку запиту  і задати потрібні умови відбору.

4.    На панелі інструментів натиснути кнопку Тип запроса  і вибрати Перекрестный запрос.

5.    Для поля чи полів, значення яких повинні бути представлені у виді заголовків рядків, клацнути комірку рядка Перекрестная таблица і вибрати значення Заголовки строк. Для таких полів потрібно залишити в рядку Групповая операция значення Группировка, встановлене за замовчуванням.

6.    Для поля, значення якого повинні бути представлені у виді заголовків стовпців, клацнути комірку рядка Перекрестная таблица і вибрати значення Заголовки столбцов. Значення Заголовки столбцов можна задати тільки для одного поля. Для цього поля потрібно залишити в рядку Групповая операция значення Группировка, встановлене за замовчуванням.

 

За замовчуванням, заголовки стовпців сортуються за алфавітом або за числовим значенням. Якщо потрібно розташувати їх в іншому порядку, або потрібно обмежити кількість відображуваних заголовків стовпців, слід використовувати властивість Заголовки столбцов запиту.

 

7.    Для поля, значення якого потрібно використовувати при створенні перехресної таблиці, клацнути комірку рядка Перекрестная таблица і вибрати Значение.

Значення Значение може бути обрано тільки для одного поля.

 

8.    У рядку Групповая операция вибрати статистичну функцію, яка буде використана для заповнення перехресної таблиці (наприклад, Sum, Avg чи Count).

Наприклад, потрібно створити перехресний запит, який надасть інформацію про вартість покупок, вказавши назву, тип рослини та кількість одиниць товару.

1)   Щоб створити такий запит з допомогло конструктора, потрібно:

2)   Вибрати створення запиту з допомогою Конструктора.

3)   Вибрати таблиці Сведения заказа, Растения, Типы.

 

4)   Додати в бланк запиту такі поля:

        з таблиці Растения – “Обычное название”;

        з таблиці Типы – “Название типа”;

        з таблицы Сведения заказа – “Стоимость” та “Количество

5)   Вказати тип запиту - Перекрестный запрос. Після цього в бланку запиту з’явиться рядок Перекрестная таблица, в якому вказуються заголовки рядків, стовпців та значення.  Вказати наступні значення:

        поле Обычное название – Заголовки строк;

        поле Название типа– Заголовки строк;

        поле Стоимость – Значение, вказати групову операцію Sum;

        поле Количество - Заголовки столбцов.

 

 

6)   Зберегти запит та запустити на виконання.

 

 

Створення перехресних запитів за допомогою майстра

 

В вікні бази даних вибрати значок Запросы в списку Объекти і натиснути кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних. У діалоговому вікні Новый запрос вибрати у списку рядок Перекрестный запрос.

 

 

Слідуючи вказівкам Майстра, користувач створює запит. В останньому діалоговому вікні можна вибрати між запуском запита і відкриттям його в режимі конструктора. Якщо отриманий запит не відповідає вимогам, можна знову звернутися до майстра або внести зміни в запит у режимі конструктора.

Наприклад, потрібно створити запит, який обчислить суму, витрачену на покупки рослин у різні роки. Для цього потрібно:

1)   Вибрати створення перехресного запита.

2)   Цей запит можна створити на основі створеного раніше запиту Запит на основі кількох таблиць.

 

3)   Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків рядків. У нашому прикладі це буде поле ОбычноеНазвание.

 

 

 

4)   Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків стовпця. У нашому прикладі це буде поле ДатаПокупки.

 

 

5)   Оскільки завдання полягає в підбитті підсумків по роках, то в наступному діалоговому вікні вказати інтервал Год.

 

 

6)   Вказати комірку, де будуть показані обраховані значення. Для створення такої комірки потрібно вказати поле Стоимость та функцію Сумма.

 

 

7)   Після цього в наступному вікні вибрати опцію запуску перегляду створеного запиту. Створений запит буде мати вигляд:

 

Інші види запитів

Запити для визначення записів, які повторюються. За заданим значенням поля (полів) таблиці створюється запит на вибірку, який дозволяє виявити в таблиці однакові записи. З допомогою цього запита можна перевірити на унікальність потенційне ключове поле існуючої таблиці.

Запити на пошук записів без підпорядкованих записів. Цей запит переглядає дані двох зв’язаних таблиць і відшукує всі записи „батьківської” таблиці, для якої в підпорядкованій таблиці відсутні відповідні записи. Наприклад, можна вияснити, які товари ще не були включені в замовлення або хто з клієнтів ще не здійснив покупок.

 

Хід роботи

1.    Створити запити, приклади яких подані в теоретичних відомостях.

2.    Створити запит з параметром на основі таблиці Растения, який буде показувати на екрані квітучі або не квітучі рослини, взявши за параметр значення Да/Нет з поля Цветение.

3.    Створити перехресний запит, який буде знаходити кількість рослин, придбаних в різні роки. Зауваження. В залежності від способу створення цього запиту може знадобитися створити допоміжну таблицю або запит, що буде містити потрібні поля.

 

Контрольні запитання

1.    Що таке запит з параметром?

2.    Як задати  умову відбору в запиті з параметром?

3.    Що таке перехресні запити?

4.    Які є способи створення перехресних запитів?

5.    Скільки полів можна вибрати в якості заголовків стовпця в перехресному запиті?

6.    Скільки полів можна вибрати в якості  значення в перехресному запиті?

7.    Які функції використовують для обчислень в перехресних запитах?

8.    Які ще є види запитів?


 

Скачано с www.znanio.ru

Практична робота 7 Тема

Практична робота 7 Тема

Наприклад, потрібно створити запит для таблиці

Наприклад, потрібно створити запит для таблиці

Перехресні запити. Результати, отримані з допомогою перехресного запита, організовані в спеціальному форматі, який нагадує електронну таблицю

Перехресні запити. Результати, отримані з допомогою перехресного запита, організовані в спеціальному форматі, який нагадує електронну таблицю

У вікні діалогу Добавление таблицы вибрати вкладку, що містить об'єкти, дані з який будуть використані в запиті, двічі клацнути на об’єктах, які потрібно додати в…

У вікні діалогу Добавление таблицы вибрати вкладку, що містить об'єкти, дані з який будуть використані в запиті, двічі клацнути на об’єктах, які потрібно додати в…

Для поля , значення якого повинні бути представлені у виді заголовків стовпців, клацнути комірку рядка

Для поля , значення якого повинні бути представлені у виді заголовків стовпців, клацнути комірку рядка

Sum , Avg чи Count ). Наприклад , потрібно створити перехресний запит, який надасть інформацію про вартість покупок, вказавши назву, тип рослини та кількість одиниць…

Sum , Avg чи Count ). Наприклад , потрібно створити перехресний запит, який надасть інформацію про вартість покупок, вказавши назву, тип рослини та кількість одиниць…

Сведения заказа – “ Стоимость ” та “

Сведения заказа – “ Стоимость ” та “

Зберегти запит та запустити на виконання

Зберегти запит та запустити на виконання

Слідуючи вказівкам Майстра , користувач створює запит

Слідуючи вказівкам Майстра , користувач створює запит

Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків рядків

Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків рядків

Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків стовпця

Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості заголовків стовпця

Оскільки завдання полягає в підбитті підсумків по роках, то в наступному діалоговому вікні вказати інтервал

Оскільки завдання полягає в підбитті підсумків по роках, то в наступному діалоговому вікні вказати інтервал

Вказати комірку, де будуть показані обраховані значення

Вказати комірку, де будуть показані обраховані значення

Після цього в наступному вікні вибрати опцію запуску перегляду створеного запиту

Після цього в наступному вікні вибрати опцію запуску перегляду створеного запиту

Запити для визначення записів, які повторюються

Запити для визначення записів, які повторюються

Контрольні запитання 1.

Контрольні запитання 1.
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
25.11.2021