Практична робота "Вивчення рівня стилю керівництва менеджера на основі методики фірми "ЕССО"
Оценка 4.8

Практична робота "Вивчення рівня стилю керівництва менеджера на основі методики фірми "ЕССО"

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
Практична робота "Вивчення рівня стилю керівництва менеджера на основі методики фірми "ЕССО"
Л2-002925.docx

 

Тема 11 Групова динаміка і керівництво. Влада.

 

Практична робота "Вивчення рівня стилю керівництва менеджера на основі методики фірми "ЕССО"

Мета роботи: У практичній діяльності роботи промислових підприємств виникає потреба у визначенні стилю роботи керівників різних рівнів управління. Об'єктивність можлива при кількісному вимірюванні стилю керівництва. Мета практичної роботи полягає у вивченні підходів до кількісного вимірювання стилю керівництва, ознайомленні з методиками передових підприємств промислове розвинутих країн, виробленні навичок адаптації цих методів до умов діяльності конкретного підприємства.

 

Хід роботи

1.   Самостійний вибір учасником практичної роботи керівника. Ім'я керівника, подальші результати роботи повинні бути конфіденційні.

2.    Ознайомлення з "Листом оцінки стилю керівництва фірми "Ессо", відповіді на поставлені Запитання.

3.  Обробка результатів відповідей.


 

4.  Оцінка стилю керівництва.

ЛИСТ ОЦІНКИ РІВНЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА (МЕТОДИКА ФІРМИ "ЕССО")

1.    Керівник ретельно аналізує й планує: 1- майже ніколи; 2 - рідко; 3- іноді; 4 - часто; 5 - майже завжди.

2.   Раціонально використовує людей і ресурси: 1- важко сказати; 2 - рідко; 3 - іноді; 4 - часто; 5- регулярно.

3.В екстремальних ситуаціях діє впевнено і помірковано (див. 1).

4.    Підлеглим доводиться весті й зайві, на їхню думку, справи (див. 1).

5.   Підлеглі на своїх робочих місцях і при існуючій організації праці повністю використовувати свої можливості:

1 - не мають змоги; 2 - мають, але мало;

3 - досить багато; 4 - багато; 5 - дуже багато.

6.     Керівник постійно займається вдосконаленням організації праці колективу (див. 1.).

7.  Здійснює тиск на підлеглих:

1 - дуже сильний; 2 - сильний;

3 - середній; 4 - майже не здійснює; 5 - зовсім не здійснює.

8.    3 готовністю приймає позитивні пропозиції: 1 - майже ніколи; 2 - рідко;

3 - іноді; 4 - часто;

3 -майже завжди.

9.  Легко приймає рішення (див. 1).

10.   Якщо підлеглий самостійно приймає рішення в межах своєї компетентності, керівник відчуває себе ображеним, сердиться (див. 1).

11.  Якщо потрібно для справи, керівник дає можливість підлеглим висловити свою думку і взяти участь у прийнятті рішення (див. 1).

12.  Бере на себе відповідальність за дії підлеглих (див. 1).

13.  Максимально використовує можливості підлеглих (див. 1).

14.    Підлеглі постійно відчувають виправдане навантаження в роботі (див. 1).

15.    Дає підлеглим всю інформацію, необхідну для виконання завдань (див. 1).

16.        Дозволяє   підлеглим   самостійно   знаходити   необхідну інформацію (див. 1).

17.  Чітко й свідомо делегує (передає) повноваження:


 

1 - зовсім не робить цього; 2 - майже ні;

3 - частково; 4 - значною мірою; 5 - завжди.

18.  Дотримується виданих ним самим правил делегування (див. 1).

19.    Підлеглим достатньо отриманої від нього інформації для оцінки результатів своєї діяльності (див. 1).

20.         Дає    завдання,    не    супроводжуючи   їх    необхідними поясненнями (див. 1).

21.     Організовує роботу підлеглих не за допомогою сильного натиску, а завдяки правильно поставленій перед ними меті:

1 - не вміє; 2 - майже не вміє; З - якоюсь мірою; 4 - добре вміє; 5 - дуже добре вміє.

22.   Підлеглі відчувають, що результати їхньої праці оцінюються правильно і справедливо (див. 1).

23.Стимулює своїх підлеглих і дбає про їхній розвиток: 1 - майже ні; 2 - мало; 3 - іноді; 4 - часто;

5 - регулярно.

24.   Коли у підлеглих виникають професійні заЗапитання, вони можуть звернутися до керівника (див. 1).

25.   Якщо підлеглий припускається помилки, керівник критикує його в міру і по суті (див. 1).

26.     У розмовах з підлеглими створює атмосферу розкутості, невимушеності (див. 1)

27.   Вміє тактовно вказати на помилки і допомагає їх виправити (див. 1).

28.     Якщо підлеглий добре працює, керівник знає, як його винагородити (див. 1).

29.  Видає ідеї інших за свої власні:

І - часто; 2 - досить часто;

3 - іноді; 4 - рідко; 5 - ніколи.

30.      Тримається з підлеглими "на дружній нозі", але без загравання (див. 1).

31.  Відіграється на підлеглих після конфліктів з начальством або в сім'ї (див. 1).

32.  Не вміє тримати злість на підлеглих (див. 1).

Відповідаючи на запитання "Листа оцінки...", студент (слухач) вибирає одну із декількох відповідей з відповідним номером. Порядок відповідей побудований так, що він є одночасно і кількістю балів із цього Запитання.


 

У наступному етапі обробки результатів відповідей необхідно ! просумувати всі бали за 32 наведеними Запитаннями ( ∑1). Окремо знайти суму ( ∑2) за Запитаннями 4,10,14,20,31. Знайти різницю ∑1-

∑2) = ∆S.

Якщо ∆∑ є в межах 70-100 балів, то рівень стилю керівництва вважається середнім; вище, ніж 100 балів - високим і нижче, ніж 70 балів - низьким.

Анкетування на підприємствах повинні бути суворо конфіденційними, відповіді - об'єктивні. Тільки за таких умов даний метод визначення рівня стилю керівництва менеджера може бути використаний для матеріального чи морального стимулювання, просування по ієрархічних ступенях апарату управління організації

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Тема 11 Групова динаміка і керівництво

Тема 11 Групова динаміка і керівництво

Оцінка стилю керівництва.

Оцінка стилю керівництва.

Дотримується виданих ним самим правил делегування (див

Дотримується виданих ним самим правил делегування (див

У наступному етапі обробки результатів відповідей необхідно ! просумувати всі бали за 32 наведеними

У наступному етапі обробки результатів відповідей необхідно ! просумувати всі бали за 32 наведеними
Скачать файл