Презентація на тему"Велика Британія в останній третині ХІХ століття" (9 клас,всесвітня історія)
Оценка 4.6

Презентація на тему"Велика Британія в останній третині ХІХ століття" (9 клас,всесвітня історія)

Оценка 4.6
Разработки уроков
pptx
история
9 кл
11.01.2017
Презентація на тему"Велика Британія в останній третині ХІХ століття" (9 клас,всесвітня історія)
Презентація із всесвітньої історії для 9 класу. Мета уроку: - Визначити причини зміни лідерства в економічному розвитку Великої Британії; -Познайомити учнів з особливостями внутрішньої та зовнішньої політики Великої Британії в останній третині ХІХ століття; -Вчити встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення.Презентація на тему"Велика Британія в останній третині ХІХ століття" (9 клас,всесвітня історія)
Велика Британія в останній третині ХІХ століття.pptx

Повторення. Диктант. 1.Створення великої машинної промисловості-… 2

Повторення. Диктант. 1.Створення великої машинної промисловості-… 2

Повторення. Диктант.

1.Створення великої машинної промисловості-…
2.Об’єднання підприємств, що виробляли однорідну продукцію-…
3.Форма виробничих об’єднань,що виникали в процесі концентрації виробництва -…
4. Об’єднання капіталу кількох власників із подальшим отриманням прибутку в залежності від внесеної частки -...
5.Форми монополій-…
6.Що таке бюрократія?
7.Зосередження виробництва на великих підприємствах шляхом поглинання дрібних і середніх,-…

Диктант 8.Що таке монополія? 9

Диктант 8.Що таке монополія? 9

Диктант

8.Що таке монополія?
9.Велика держава із залежними територіями, що зазнають пограбування та експлуатації -…
10. Державна політика на захист власного виробника-…
11.Система управління,за якої перевага надається формальностям, а не змісту діяльності -…
12.Що таке ”фінансова олігархія“?

Велика Британія в останній третині

Велика Британія в останній третині

Велика Британія в останній третині ХІХ століття

Завдання уроку Визначити причини зміни лідерства в економічному розвитку

Завдання уроку Визначити причини зміни лідерства в економічному розвитку

Завдання уроку

Визначити причини зміни лідерства в економічному розвитку Великої Британії;
Познайомитися з особливостями внутрішньої та зовнішньої політики Великої Британії в останній третині ХІХ століття;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення.

План Втрата Англією промислового лідерства

План Втрата Англією промислового лідерства

План

Втрата Англією промислового лідерства.
Внутрішнє становище.
Ірландське питання.
Криза класичного лібералізму.
Тред – юніони. Фабіанство.

Домашнє завдання Опрацювати § 18(п

Домашнє завдання Опрацювати § 18(п

Домашнє завдання

Опрацювати § 18(п.1-3)
Вивчити поняття та дати.

Опорні поняття і дати Опорні поняття:

Опорні поняття і дати Опорні поняття:

Опорні поняття і дати

Опорні поняття:
Двопартійна система;
Третя парламентська реформа;
Гомруль – програма самоврядування Ірландії;
Лейбористська партія;
Фритредерство – рух за свободу торгівді та невтручанн держави у підприємницьку діяльність.

Опорні дати:
1884 – 1885рр. – третя виборча реформа у Великій Британії;
1900р. – створення Комітету робітничого представництва;
1906р. – створення Лейбористської партії.

Актуалізація опорних знань Коли в

Актуалізація опорних знань Коли в

Актуалізація опорних знань

Коли в Англії почалася «Вікторіанська епоха»?
Яке місце займала Велика Британія в світовому економічному розвитку?
Із якою метою в Англії були проведені парламентські реформи 1832 та 1867років?

На основі даних таблиць: Проаналізуйте темпи економічного розвитку

На основі даних таблиць: Проаналізуйте темпи економічного розвитку

На основі даних таблиць:
Проаналізуйте темпи економічного розвитку Великої Британії у 1871 – 1913рр.
Яке місце займає Велика Британія в промисловому розвитку?
Які зміни відбулися в позиції Великої Британії серед провідних держав світу в економічному розвитку?

Особливості економічного розвитку

Особливості економічного розвитку

Особливості економічного розвитку Великої Британії
в 1870 – 1914рр.

Втрата першості у промисловості і торгівлі

Англійські товари витискають на світовому ринку товари з Німеччини та США

Занепад вугільної промисловості

Лондон – фінансовий центр світу

Вивіз капіталів за кордон

Повільне впровадження нової техніки

Фритредерська політика

Двопартійна система Ліберальна партія 1870 – 1890-і роки – лідер партії

Двопартійна система Ліберальна партія 1870 – 1890-і роки – лідер партії

Двопартійна система

Ліберальна партія
1870 – 1890-і роки – лідер партії Вільям Гладстон

Консервативна партія
1874 – 1880рр. – лідер партії Бенджамін Дізраелі

Реформи уряду Вільяма Гладстона:
Відстоювала принципи вільної торгівлі, розширення демократичних свобод.
Скорочення терміну служби в армії.
Створення системи державної початкової освіти.
1884 – 1885рр. – парламентська реформа:
Зниження майнового цензу;
Збільшення кількості виборців до 4,5 млн.чол;
Право голосу отримали батраки, шахтарі, дрібні орендарі;
Остаточна ліквідація «гнилих містечок»
Країна була поділена на виборчі округи

Внутрішнє становище Політика консерваторів:

Внутрішнє становище Політика консерваторів:

Внутрішнє становище

Політика консерваторів:
Запровадження 56 – годинного робочого тижня;
Заборона праці дітей;
Покращення житлових умов робітників;
Безкоштовна початкова освіта;
Реформа місцевого самоврядування;
Запровадження загальної системи охорони здоров’я.

Бенджамін Дізраелі

Наприкінці XIX ст. - розгорнувся масовий рух ірландців за аграрну реформу і самоуправління (гомруль)

Наприкінці XIX ст. - розгорнувся масовий рух ірландців за аграрну реформу і самоуправління (гомруль)

Ірландське питання

Наприкінці XIX ст. - розгорнувся масовий рух ірландців за аграрну реформу і самоуправління (гомруль).
Очолив рух Чарльз Парнелл, обраний до англійського парламенту в 1875 р. Він використовував усі можливі парламентські методи - обструкцію, позови, запити, аби тільки привернути увагу громадськості до проблем Ірландії.
Одночасно в Ірландії селяни, керовані Земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів. Вони нищили їхні маєтки, врожай, худобу.
У 1886 р. уряд Гладстона вирішив внести до парламенту закон про гомруль, але його було відхилено.
На початку XX ст. становище в Ірландії загострилося, радикальна частина ірландського національно-визвольного руху утворила партію, яку назвали "Шинн Фейн" ("Ми самі"). Вона виступила за самостійну Ірландську державу під гаслом "Ірландія для ірландців".

Чарльз Парнелл

Прояви політики лібералізму Легальне існування робітничих і демократичних організацій;

Прояви політики лібералізму Легальне існування робітничих і демократичних організацій;

Прояви політики лібералізму

Легальне існування робітничих і демократичних організацій;
Відсутність значної кількості поліцейських сил;
Відсутність великого управлінського ( бюрократичного ) апарату;
Безперешкодна робота професійних спілок ( тред – юніонів );
Участь широких верств населення у виборах парламенту;
Свобода економічної та інших видів діяльності в рамках закону, без втручання держави;
Скасування загальної військової повинності;
Надання політичного захистку емігрантам з різних країн.

Криза класичного лібералізму В чому виявилася криза класичного лібералізму?

Криза класичного лібералізму В чому виявилася криза класичного лібералізму?

Криза класичного лібералізму

В чому виявилася криза класичного лібералізму?
Проголошення і конституційне закріплення права на свободу, приватну власність і
вільну економічну діяльність, втілення в життя принципів вільної ринкової
конкуренції і поділу влади забезпечили прискорений розвиток продуктивних сил,
сприяли звільненню від пут абсолютизму, становленню правової держави,
парламентаризму й демократії. В цьому полягає незаперечна історична заслуга
лібералізму.
Однак давно помічено, що свобода — ворог рівності. Проголошена лібералізмом
свобода для всіх виявилась свободою лише для небагатьох — для власників,
тобто для буржуазії. Держава, яка дала рівні права всім громадянам і усунулась
від втручання в економіку, залишила слабких без захисту і зробила їх здобиччю
сильних. Замість цивілізованого індивідуалізму утвердився буржуазний егоїзм,
коли кожен діяв лише у власних інтересах, не зважаючи на інтереси інших людей і
суспільства в цілому. Збагачення одних здійснювалось за рахунок зубожіння
інших. Загострилась класова боротьба, про що свідчать численні виступи
робітників на захист своїх прав та інтересів. 

Криза класичного лібералізму Особливо наочно криза класичного лібералізму виявилась на рубежі

Криза класичного лібералізму Особливо наочно криза класичного лібералізму виявилась на рубежі

Криза класичного лібералізму

Особливо наочно криза класичного лібералізму виявилась на рубежі XIX—XX ст. з настанням монополістичного етапу розвитку капіталізму. Монополістичні об'єднання стали витісняти з ринку дрібні й середні підприємства, які не витримували конкуренції з ними і розорялись. Монопольні ціни, банкрутство дрібних і середніх підприємств призводили до зубожіння широких верств населення, зростання безробіття, загострення класової боротьби між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. У такій обстановці ідеологи буржуазії виступили з пропозиціями про перегляд деяких найважливіших положень класичного лібералізму і здійснення реформ, покликаних обмежити свавілля монополій і полегшити становите найбільш знедолених верств населення. Вони сформулювали низку важливих принципів лібералізму, так званий соціальний лібералізм. Мова йде насамперед не лише про формальне визнання права кожного на життя, свободу і власність, а й про реальне забезпечення соціальних прав людей — на працю, відпочинок, добробут, охорону здоров'я, освіту тощо. Для обмеження свавілля власників капіталістичних монополій, приборкання стихійних сил економічного розвитку визнано за необхідне втручання держави в економіку й соціальні відносини.

Що таке фабіанське товариство? (організація англійської інтелігенції,яке пропагувало перетворення капіталістичного суспільства на соціалістичне)

Що таке фабіанське товариство? (організація англійської інтелігенції,яке пропагувало перетворення капіталістичного суспільства на соціалістичне)

фабіанство

1.Що таке фабіанське товариство?
(організація англійської інтелігенції,яке пропагувало перетворення капіталістичного суспільства на соціалістичне).
2.Коли воно виникло?
(1884р.)
3.Яку назву отримала система поглядів фабіанців?
(муніципального соціалізму)
4.Чому фабіанці відмовилися від радикально – революційних теорій?
(Зростання політичної культури)
5.За рахунок чого фабіанці сподівалися перейти до соціалізму?
(Шляхом реформ)

Тред – юніони. 1871р. – дозвіл на існування британських тред – юніонів, основу яких складали робітнича аристократія

Тред – юніони. 1871р. – дозвіл на існування британських тред – юніонів, основу яких складали робітнича аристократія

Тред – юніони.

1871р. – дозвіл на існування британських тред – юніонів, основу яких складали робітнича аристократія.
Наприкінці 80-х років ХІХ століття формуються «нові тред – юніони», основу яких складали некваліфіковані робітники

1889р. – страйк докерів у Лондонському порту
1900р. – утворення Комітету робітничого представництва для обрання робітничих депутатів у парламент.
1906р. – комітет був перетворений у Лейбористську партію

Зовнішня політика Великої Британії

Зовнішня політика Великої Британії

Зовнішня політика Великої Британії

Урегулювання відносин з Францією стосовно колоній;
1904р. – англо – французька угода;
1905р. – англо – російська угода;
1907р. – утворення воєнно – політичного союзу держав – АНТАНТА – у складі Англії, Франції, Росії.

Військово – політичні союзи в Європі 2 1 3 1 2 3

Військово – політичні союзи в Європі 2 1 3 1 2 3

Військово – політичні союзи в Європі

2

1

3

1

2

3

Колоніальна політика Великої Британії

Колоніальна політика Великої Британії

Колоніальна політика Великої Британії

Невдоволення Франції та Німеччини, загострення відносин
з Англією

Посилення національно – визвольної боротьби народів

Захоплення Кіпру
(1878р.)

Війна в Афганістані
(1878 – 1880р.р.)

Захоплення долини ріки Янцзи та Шанхая

Придбання 44% акцій Суецького каналу

Захоплення Єгипту
(1882р.)

Захоплення Бірми
(1886р.)

Боротьба за оволодіння Іраном

Експансія в Африці

Закріплення Якими були особливості економічного розвитку

Закріплення Якими були особливості економічного розвитку

Закріплення

Якими були особливості економічного розвитку Великої Британії у другій половині XIX cm.?
Чому наприкінці XIX cm. Велика Британія почала втрачати провідні позиції в економіці?
Схарактеризуйте колоніальну політику Англії наприкінці XIX- на початку XX cm. Які колоніальні придбання здійснила Англія в цей період ?
Як розгорталася боротьба за гомруль ?

Домашнє завдання Опрацювати § 18(п

Домашнє завдання Опрацювати § 18(п

Домашнє завдання

Опрацювати § 18(п.1-3)
Вивчити поняття та дати.

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
11.01.2017