Прилагательное
Оценка 5

Прилагательное

Оценка 5
docx
12.05.2020
Прилагательное
HArcashar.docx

ԱԾԱԿԱՆ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

1.     Ի՞նչ է ցույց տալիս ածականը և ի՞նչ հարցերի է պատասխանում:

2.     Ի՞նչ է նշանակում հատկանիշ, ի՞նչ հարցերով կարելի է ճշտել առարկայի հատկանիշները:

3.     Առարկայի ինչպիսի՞  հատկանիշ է ցույց տալիս որակական ածականը:

4.     Ինչպե՞ս կարելի է համեմատել առարկաների հատկանիշները, երբ է դա հնարավոր:

5.     Որո՞նք են որակական ածականի համեմատության աստիճանները:

6.     Ո՞րն է որակական ածականի դրական աստիճանը:

7.     Ի՞նչ կառույցներով կարելի է կազմել որակական ածականի գերադրական աստիճանը:

8.     Առարկայի ինչպիսի՞ հատկանիշ է ցույց տալիս հարաբերական ածականը:

9.     Ո՞րն է որակական ածականի բաղդատական աստիճանը և ինչպես է այն կազմվում:

10. Ո՞րն է որակական ածականի գերադրական աստիճանը:

11. Ինչպե՞ս է կազմվում որակական ածականի դրական աստիճանը:

12. Կազմությամբ սովորաբար ինչպիսի՞ն է լինում հարաբերական ածականը:

13. Ըստ կազմության` ինչպիսի՞ն կարող են լինել ածականները:

14. Ածականը թեքվո՞ղ խոսքի մաս է:

15. Ածականն ունի՞ որոշիչ հոդ:

16. Ո՞ր խոսքի մասի դերում կարող է հանդես գալ ածականը:

17. Ո՞ր ածանցներն ու արմատներն են նման, որոնք չպետք է շփոթենք:

18. Ո՞ր որակական ածականները չունեն համեմատության աստիճաններ /բերել օրինակներ/:

19. Ո՞ր բառերն են, որ կարող են գործածվել և’ իբրև գոյական, և’ իբրև ածական /բերել օրինակներ/

20. Որակական ածականի գերադրական աստիճանի կազմության ո՞ր ձևն է սխալ:


 

21.

ԱԾԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 1. Ի՞նչ է ցույց տալիս ածականը և ի՞նչ հարցերի է պատասխանում: 2. Ի՞նչ է նշանակում հատկանիշ, ի՞նչ հարցերով կարելի է ճշտել առարկայի հատկանիշները:…

ԱԾԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 1. Ի՞նչ է ցույց տալիս ածականը և ի՞նչ հարցերի է պատասխանում: 2. Ի՞նչ է նշանակում հատկանիշ, ի՞նչ հարցերով կարելի է ճշտել առարկայի հատկանիշները:…
Скачать файл