QANDAY SESLERDI BILESIZM

QANDAY SESLERDI BILESIZM

doc
09.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

№9-TEMA QANDAY SESLERDI BILESIZM.doc

 

 

 

 

 

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli

№ - 22- sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

Qosi’q pa'ni mug'allimi

 

Ag’i’lash   Saylauovti’n’

 

QANDAY SESLERDI BILESIZ?

 atli’ temasi’ boyi’nsha

sabaqli’q is jobasi’

 

 

 

 

2015-2016 ji’l

 

No’kis Rayoni’                                                                                 22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

№9-TEMA   QANDAY SESLERDI BILESIZ?

Sabaqti’n’ maqseti

a)Bilimlendiriw maqseti

Woqi’wshi’larga sesler  haqqi’nda uluwma tusinikler beriw ha’m bul temani’n’ basqa temalardan wo’zgesheligin ayti’p wo’tip temani’ baslaw.

b) Tarbiyali’q maqseti.

Woqi’wshi’larg’a temadan kelip shi’qqan halda wo’mirde jaqsi’ menen jamanni’n’ birdey juriwin biraq jaqsi’li’qti’n’ jen’ip shi’g’i’wi’n tusindirip, woqi’wshi’lardi’ jaqsi’li’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw.

c)Rawajlandi’ri’w maqseti

Woqi’wshi’lardi’n’ pa’nge degen qi’zi’g’i’wshi’li’g’i’n artti’ri’w na’tiyjesinde wolardi’n’woqi’w ham jazi’w ko’nlikpelerin artti’ri’p bari’w

Sabaqti’ qurallandi’ri’w

 

Sabaqli’q kitap,tarqatpa materiallar, ha’m ko’rgizbeli qurallar.

Sabaqta paydalani’lg’an metodlar: «Blits» interaktiv metodi’ «Skarabey» interaktiv metodi’

Sabaq jobasi’

 

1

Sholkemlestiriw bolimi

2-minut

2

Uyge tapsi’rmalardi soraw

10-minut

3

Taza temani’ tusindiriw

15-minut

4

Taza temani’ bekkemlew

16-minut

5

Uyge tapsi’rma beriw

2-minut

 

Sabaqti’n bari’si’

Sholkemlestiriw

Klassqa kirip woqi’wshi’lardi’n’tazali’g’i’na,klass tazali’g’ina itibar qarati’w.Woqi’wshi’lardi’n’ woqi’w qurallari’n ko’zden keshirip  na’wbettegi sabaqqa tayarli’g’i’n tekseriw

 

Uyge tapsi’rma soraw

 

Mektebimiz qushaq ashar qosi’g’i’n soraw

Tema

Qanday seslerdi bilesiz?

 

Shawqi’mli’ sesler

 

 

 

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                 22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

No’kis Rayoni’                                                                                 22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

Muzikali’q sesler

 

 

 

 

A’tirapi’mi’zda sesler ju’da ko’p.Ta’biyattag’i’ barli’q sesler shawqi’mli’ seslerge kiredi.Qosi’q ayti’wda ha’m saz a’sbaplari’n shertiwde jan’laytug’i’n sesler muzikali’q sesler delinedi.

 

 

Sabaqti’ bekkemlew

Bekkemlew ushi’n «Debat», «klaster» interaktiv metodi’ usi’ni’s yetiledi. Tema boyi’nsha woqi’wshi’larg’a  qayta sorawlar berip ha’m qosi’msha tapsi’rma tu’rinde ha’r toparg’a krosvordlar tarqati’ladi’.tapsi’rma wori’nlani’p bolg’annan son’ bosli’qlardi’ toli’qti’ri’w maqsetinde,bilimlerin bekkemlep bari’w ushi’n yadtan formulalar jazadi’.

1.Muzikali’q sesler degenimiz ne?

2.Sesler neshege bo’linedi?

3.Shawqi’mli’ seslerge neler kiredi?

4.Qanday seslerge muzikali’q sesler deymiz?

Uy tapsi’rma tapsi’ri’w

Qandays eslerdi bilesiz? temasi’n woqi’p keliw. 

 

Sabaqti’ juwmaqlaw

Uy jumi’si’n qayta yadi’na sali’p wotip,bugingi sabaqqa belsene qatnasqan woqi’wshi’larg’a tiyisli bahalari’n qoyg’an halda bugingi sabag’i’ma juwmaq jasayman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                 22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

 


скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)