Разработка открытого урока "Xo'roz nega uchmaydi"
Оценка 5 (более 1000 оценок)

Разработка открытого урока "Xo'roz nega uchmaydi"

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Домашнее обучение
pptx
чтение
3 кл—4 кл
28.11.2019
Научный план план урока "Xo'roz nega uchmaydi"

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

xo'roz nega uchmaydi.pptx

XO’ROZ NEGA UCHMAYDI?

Ta’limiy: XO’ROZ NEGA UCHMAYDI? “ ertagi mazmuni bilan tanishtirish, ertak qahramonlari haqida ma’lumot berish, ertakdan xulosa chiqarishga o’rgatish. Matndagi do`stlikni o`quvchilar ongiga singdirish, og`zaki nutqini o`stirish.
.

Darsning maqsadi:

Tarbiyaviy: o’quvchilarga yalqovlikni yengish, erta turish, hamma ishni o’z vaqtida qilish, do’st orttirish, do’stlikni qadriga yetish, vafodorlik, o’zaro hurmat tuyg’usini sigdirish, hayvonlarni asrashga, ularni sevishga o’rgatih.

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarning o`qish texnikalarini oshirish, ifodali o`qish malakalarini shakllantirish, kuzatuvchanlik tasavvurlarini va ziyraklik sifatlarini rivojlantirish. O`quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini, og’zaki nutqlarini, dunyoqarashlarini, o‘z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonchini orttirish.

TASHKILIY
QISM

Kitob – beminnat ustoz, bilim
va ma’naviy yuksalishga
erishishning eng asosiy
manbaidir.

Alisher navoiy

1

2

3

7

4

5

6

8

9

10

11

12

O

X

R

A

Y

I

M

Z

25

15

19

13

27

26

8

1

U

L

B

G’

U

K

E

20

11

20

26

2

4

23

Mirzo Ulug’bek

B

N

U

R

E

Y

I

2

4

17

20

13

8

23

Uyga vazifa :

XO’ROZ
NEGA
UCHMAYDI?

O’TILGANLARNI
MUSTAHKAMLASH

www.aim.uz

“TINGLAB,
TUSHUNISH”

www.aim.uz

LUG’AT ISHI
«Bilmasvoyga yordam bering»
o‘yini.

www.aim.uz

,,Quvnoq harflar “ (3 daqiqa) ta’limiy o’yinidan foydalanamiz.Har bir guruhga A4 formatidagi jadval chizilgan quyidagi so’zlar yozilgan qog’oz tarqatiladi. Bu ta’limiy o’yin orqali o’quvchilarning so’z boyligi va tabiatdan fanidan olgan bilimlari sinovdan o’tkaziladi. (atrofimizdagi olam faniga bog’lanadi)

Harf nomi

Tartib raqami

Ism nomi

Joy nomi

Hayvon nomi

O’simlik nomi

X

 

O’

R

O

Z

www.aim.uz

Yangi mavzu
bayoni

Mavzu: XO’ROZ
NEGA UCHMAYDI?

Xo’roz nega uchmaydi . (II-qism)
Qanotlilar sinfida Shu kun qizibdi saboq,
Xo‘rozga dangasalik Qimmatga tushdi biroq.
O‘sha kun qanotlilar Omadga yuz tutibdi.
O‘qituvchi shu kuni Uchish darsin o‘tibdi.
Xo‘roz esa g‘aflatdan Par yostiqni quchibdi.
Ushbu darsda do‘stlari Falak sari ko‘chibdi.
Baxmal misol qanotlar Bulutlarni silabdi.
Ularga jami jonzot Yuksak parvoz tilabdi.
Qushlar xursand bo‘lishib, Baxtli kun sabog‘idan,
Qanot silkib o‘tishdi, Xo‘rozning qo‘nog‘idan.
Xo‘roz esa bu baxtni Qucha olmay qolibdi.
Qanotlari bo‘lsa ham Ucha olmay qolibdi.
Shunday qilib qissadan Chiqqan hissa ayondir,
Darsni bir kun qoldirgan Bir umr pushaymondir.

DAM OLISH
DAQIQASI

YANGI MAVZUNI
MUSTAHKAMLASH

MUSTAHKAMLASH

1-topshiriq: Rost-yolg’on mulohaza
1-guruhga: Xo’roz yoz fasli darakchisidir.
2-guruhga: Xo’roz turli qurt-qumursqalarni tutib yeydi.
3-guruhga: Xo’roz olma shoxiga qo’nibdi.
4-guruhga: Xo’roz oyoqlari kalta,qizil ko’ylakli hasharot.
5-guruhga: Xo’roz bilan beshiktervatar baxslashib qolibdi.

UYGA VAZIFA :
She’rni
ifodali
o’qib kelish

E’TIBORINGIZ UCHUN
RAHMAT!

скачать по прямой ссылке