Salemlesiw adebi

pptx
13.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Salemlesiw adebi.pptx

Панин аты Уатан туйгы

Класс 5-класс
Тема Озбекистан халкы
Уакыт 45 мин.
 
Сабактын аты Салемлесиу адеби

www.agilash.uz@mail.ru

Сабактын максети

Окыушыларда озинин хам баска халыклар мадениятынын хурмет кылыуга хам кадирлеуге уйретиу.

Ресурслар

Хаар бир топар ушын ватман (флипчарт кагазы),скоч,маркер.

www.agilash.uz@mail.ru

Сабактын барысы

1.Кадем Окытыушы окыушыларга жуплык таризде озлеринин таныс болган калеген турли халыклар мадениятына тан салемлесиудин коринисинде,ягный сахналастырылган халда,сойлеспей харекетлер менен яки сойлеу аркалы корсетиуди сорайды (10 минут).
2.Кадем барине жуплыклар таярлаган коринислерди изли-изинен такрар етеди.
(10 минут).

www.agilash.uz@mail.ru

3.Кадем Бир-бирине корсеткеннен сон окыушылар топарларга болинеди топарлар салемлесиудин урип – адетлерин турли мадениятларда коринислерин,оларда созде тариплеуин,хамде кайсы мамлекет халыкларына тийисли екенлигин ватманга жазып,класс дийуалларына кыстырып,уйренилип шыгылады (15 минут).
4.Кадем Окыушылар оз орынларына отырады

www.agilash.uz@mail.ru

Окытыушы окыушылардан сорайды

А) Бул шыныгыу сизге кандай сезим келтирди?
В) Хаял хам ер адамлардын салемлесиу адеби ортасындагы паркы барма?
С) Кайсы созлер сизди толкынландырады хам олардан мутажлик сездинизбе? (10 минут).

www.agilash.uz@mail.ru

Потенциял

Бул шыныгыу окыушылар ортасында бир-бирин хурмет кылыу,турли халыклардын тили,мадениятын хурмет кылыуга,дунья халыклары хаккында,тарийхы хам географиялык орны хаккында билимлерин асырыуга жардемлеседи.

www.agilash.uz@mail.ru

Бахалау


Олардын ис-харекетинен хам баска халыклардын мадениятына болган мунасебетин бахалау аркалы.

www.agilash.uz@mail.ru

www.agilash.uz@mail.ru

скачать по прямой ссылке
Заполните анкету и получите свидетельство финалиста.
Олимпиада-аукцион для вас и ваших учеников с мгновенными наградами.
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)