SALOM BERGAN BOLALAR

SALOM BERGAN BOLALAR

doc
09.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

№ 11-TEMA SALOM BERGAN BOLALAR.doc

 

 

 

 

 

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli

№ - 22- sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

Qosi’q pa'ni mug'allimi

 

Ag’i’lash   Saylauovti’n’

 

SALOM BERGAN BOLALAR

atli’ temasi’ boyi’nsha

sabaqli’q is jobasi’

 

 

 

 

2015-2016 ji’l

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

№ 11-TEMA       SALOM BERGAN BOLALAR

Sabaqti’n’ maqseti

a)Bilimlendiriw maqseti

Woqi’wshi’larg’a Denelerdin’ yerkin tu’siwi haqqi’nda ken’nen tusinik berip,bul temani’n’ bsaqa temalardan wo’zgesheligin bildiriw.

b) Tarbiyali’q maqseti.

Woqi’wshi’larg’a temadan kelip shi’qqan halda wo’mirde jaqsi’ menen jamanni’n’ birdey juriwin biraq jaqsi’li’qti’n’ jen’ip shi’g’i’wi’n tusindirip, woqi’wshi’lardi’ jaqsi’li’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw.

c)Rawajlandi’ri’w maqseti

Woqi’wshi’lardi’n’ pa’nge degen qi’zi’g’i’wshi’li’g’i’n artti’ri’w na’tiyjesinde wolardi’n’woqi’w ham jazi’w ko’nlikpelerin artti’ri’p bari’w

Sabaqti’ qurallandi’ri’w

Sabaqli’q kitap,tarqatpa materiallar, ha’m ko’rgizbeli qurallar.

Sabaqta paydalani’lg’an metodlar: «Blits» interaktiv metodi’ «Skarabey» interaktiv metodi’

Sabaq jobasi’

 

1

Sholkemlestiriw bolimi

2-minut

2

Uyge tapsi’rmalardi soraw

10-minut

3

Taza temani’ tusindiriw

15-minut

4

Taza temani’ bekkemlew

16-minut

5

Uyge tapsi’rma beriw

2-minut

Sabaqti’n bari’si’

Sholkemlestiriw

Klassqa kirip woqi’wshi’lardi’n’tazali’g’i’na,klass tazali’g’ina itibar qarati’w.Woqi’wshi’lardi’n’ woqi’w qurallari’n ko’zden keshirip  na’wbettegi sabaqqa tayarli’g’i’n tekseriw

Uyge tapsi’rma soraw

Andijon polkasi’ temasin soraw

Tema

U’yrenemiz, qosi’q aytami’z

Salom bergan bolalar

so’zi: P.Mo’minov                                                     muzikasi’: N.Norxo’jaev

Salom bergan bolaning

O’zi odobli,

Kulib turgan yuzlari

Go’yo oftobli.

 

Naqrot:

 

Salom berish bu –

A’lo alomat,

Salom berganlar

Bo’ling salomat.

 

Salom bergan bolaning

Darsi doim «besh»,

Maktab, uyda, ko’chada

Yaxshilarga esh.

 

Naqrot:

 

Salom berish bu –

A’lo alomat,

Salom berganlar

Bo’ling salomat.

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                          22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

No’kis Rayoni’                                                                                                          22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

Sesler joqari’, pa’s ha’m bir tegis ba’lentlikte boladi’.

 

 

Sabaqti’ bekkemlew

Bekkemlew ushi’n «Debat», «klaster» interaktiv metodi’ usi’ni’s yetiledi. Tema boyi’nsha woqi’wshi’larg’a  qayta sorawlar berip ha’m qosi’msha tapsi’rma tu’rinde ha’r toparg’a krosvordlar tarqati’ladi’.tapsi’rma wori’nlani’p bolg’annan son’ bosli’qlardi’ toli’qti’ri’w maqsetinde,bilimlerin bekkemlep bari’w ushi’n yadtan formulalar jazadi’.

1.Sa’lemlesiw a’debi haqqi’nda nelerdi bilesiz?

2.Qosi’qta qanday waqiya sa’wlelengen?

3.Sa’lemlesiw haqqi’nda qanday qosi’qlardi’ bilesiz?

 

 

 

Uy tapsi’rma tapsi’ri’w

Salom bergan bolalar temasi’n woqi’p keliw

Sabaqti’ juwmaqlaw

Uy jumi’si’n qayta yadi’na sali’p wotip,bugingi sabaqqa belsene qatnasqan woqi’wshi’larg’a tiyisli bahalari’n qoyg’an halda bugingi sabag’i’ma juwmaq jasayman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                          22-mektep  Saylauov Ag’i’lash


скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)