Семінарське заняття 11 Тема 11 Групова динаміка і керівництво. Влада
Оценка 4.9

Семінарське заняття 11 Тема 11 Групова динаміка і керівництво. Влада

Оценка 4.9
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 11 Тема 11 Групова динаміка і керівництво. Влада
Л2-002924.docx

Семінарське заняття 11

Тема 11 Групова динаміка і керівництво. Влада.

 

(2 години)

 

1 Запитання для повторення

2         В чому полягає суть процесу керівництва?

3         Які стадії включає процес керівництва колективом?

4         Що таке лідерство?

5           Які є співвідношення між керівником та лідером?

6         Визначте відмінності між управлінням та лідерством.

7           В чому полягає суть автократичного керівництва?

8         Які вихідні положення теорії "X" Дугласа Мак Грегора?

9           У чому полягає суть демократичного керівництва?

10     Які вихідні положення теорії "У" Дугласа мак Грегора?

11     Порівняйте           автократичний,     демократичний,     ліберальний, орієнтований на роботу та орієнтований на людину стилі керівництва.

12     Що таке влада, чому вона необхідна в управлінні?

13       Як співвідносяться між собою влада, вплив та лідерство?

14       Що таке баланс влади? Від чого він залежить?

15       Охарактеризуйте основні форми влади.

16       Що таке харізма і як її використовують керівники?

17     Що таке розумна віра і як вона використовується в організації? В чому полягає значення методу соціометріі?


 

Запитання для обговорення

1    Якими якостями повинен володіти керівник, щоб він був і одночасним лідером колективу?

2    Які типи менеджерів охарактеризовані "граткою" менеджменту? 3 Які є шляхи вдосконалення керівництва колективом.

Теми рефератів

1.  Співвідношення керівництва та лідерства.

2.    Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу.

3.  Суть директивного стилю керівництва.

4.  Суть демократичного стилю керівництва.

5.  Суть анархічного стилю керівництва.

6.      Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами.

7.  Шляхи вдосконалення керівництва колективом.

8.     Особливості сучасних підходів до керівництва трудовими колективами.


 

Скачано с www.znanio.ru

Семінарське заняття 11 Тема 11

Семінарське заняття 11 Тема 11

Запитання для обговорення 1

Запитання для обговорення 1
Скачать файл