Семінарське заняття 2 Тема 2 Історія розвитку менеджменту
Оценка 4.8

Семінарське заняття 2 Тема 2 Історія розвитку менеджменту

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 2 Тема 2 Історія розвитку менеджменту
Л2-002905.docx

Семінарське заняття 2

Тема 2 Історія розвитку менеджменту

 

(2 години)

Запитання для повторення

1 Чим обґрунтовується потреба у виникненні менеджменту як науки?

2.  Опишіть деякі відмінності між організаціями минулого і сучасними організаціями.

3.  Опишіть різні школи управління, назвіть їх лідерів, їх вклад у теорії управління.

4.  Які основні            принципи   наукового  управління   працею   були запропоновані Ф. Тейлором?

6.    Який виробничий експеримент був проведений Е. Мейо та які висновки були ним зроблені за його результатами?

7.    Яка роль менеджменту в розвитку формальних і неформальних організацій?

8.  Що собою являє соціальна відповідальність?

9.    Розкрийте сенс поняття “соціальна відповідальність” бізнесу та порівняйте дні основні точки зору на соціальну відповідальність.

10.  Надайте аргументу "за" і "проти" соціальної відповідальності.

11. Проведіть             відмінності    між     юридичною    та    соціальною відповідальністю.

12.  Наведіть приклади соціальної відповідальності.

13. Чи є протиріччя між поняттями "соціальна відповідальність" і "бізнес"?

14.  Що таке етика бізнесу?

15.  Які причини неетичної діяльності у бізнесі?

16. Які заходи пропонуються в менеджменті для забезпечення етичної поведінки бізнесмена, менеджера

17.  Що характерно для сучасного етапу в розвитку менеджменту?

Запитання для обговорення

1  Що необхідно для успіху організації?

2   Наведіть приклади кількох організацій, які є і результативні і ефективні.


 

3   Які ролі виконують в організації керівники низової, середньої та вищої ланки.

4        Яким чином можуть розрізнятися прояви соціальної відповідальності з боку трьох організацій: металургійного заводу, лікарні, університету?

5       Складіть перелік соціально відповідальних дій вашого університету.

6        Опишіть взаємозв'язок між цінностями і соціальною відповідальністю.

7    Як можуть цінності, яких дотримуються керівники вищого рангу, впливати на цінності підлеглих?

8  Що Ви думаєте про причині тенденції неетичної поведінки.

 

Теми рефератів

1      Роль етики бізнесу у розвитку менеджменту.

2      Роль менеджменту в розвитку формальних організацій.

3      Неформальні      організації      в       структурі      управління підприємствами.

4      Організації в Україні та їхній розвиток.

5      Основні тенденції розвитку організацій в Україні.

6      Соціальна    відповідальність    в     практиці    менеджменту промислове розвинутих країн.


 

Семінарське заняття 2 Тема 2 Історія розвитку менеджменту (2 години)

Семінарське заняття 2 Тема 2 Історія розвитку менеджменту (2 години)

Які ролі виконують в організації керівники низової, середньої та вищої ланки

Які ролі виконують в організації керівники низової, середньої та вищої ланки
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.