Семінарське заняття 3 Тема 3 Закони, закономірності та принципи менеджменту
Оценка 4.6

Семінарське заняття 3 Тема 3 Закони, закономірності та принципи менеджменту

Оценка 4.6
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 3 Тема 3 Закони, закономірності та принципи менеджменту
Л2-002908.docx

Семінарське заняття 3

Тема 3 Закони, закономірності та принципи менеджменту

 

(2 години)

 

Запитання для повторення

1. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

2. Дайте характеристику процесному підходу до управління. Яким е внесок (вклад) цього підходу до теорії управління?

3. Дайте характеристику системному підходу в управлінні. Яким е внесок цього підходу до теорії управління?

4. Дайте характеристику ситуаційному підходу до управління. Яким е внесок цього підходу до теорії управління?

5. Що характерно для сучасного етапу в розвитку менеджменту? 6.Які основні змінні в організації треба враховувати керівництву?

7. Опишіть стисло основні концепції, які мають відношення до структури організації.


 

8. Опишіть      типи   технологій,   що   використовуються  в   сучасних організаціях.

9. Чому завдання розробляються і розподіляються у відповідності до вертикального та горизонтального розподілу праці в організації?

10.       Чому розробка мети є могутнім засобом координації з боку керівництва?

11. Що таке технологія за визначенням Дейвіса і Перроу?

12.       Опишіть   стисло   класифікацію   технології   за    Вудвордом   та Томпсоном.

13.       Чому    керівництво    зобов'язано   усвідомлювати   взаємозв'язок внутрішніх змінних?

14..Які компоненти соціотехнічних підсистем?

15. Визначне такі поняття, як цінності, відношення, обдарованість і сприймання.

Запитання для обговорення

1 Як треба розуміти взаємозв'язок між завданням і технологією? 2 Чи є технологія найбільш важливою внутрішньої змінною?

3 Як співвідносяться такі поняття: мета, завдання й люди?

4 Наведіть приклад, який показував би , як сприйняття і очікування впливають на поведінку на роботі.

Теми рефератів

1 Аналіз внутрішнього середовища організації 2 Аналіз сильних і слабких сторін організації


 

Семінарське заняття 3 Тема 3

Семінарське заняття 3 Тема 3

Опишіть типи технологій, що використовуються в сучасних організаціях

Опишіть типи технологій, що використовуються в сучасних організаціях
Скачать файл