Семінарське заняття 5 Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті
Оценка 4.8

Семінарське заняття 5 Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 5 Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті
Л2-002912.docx

Семінарське заняття 5

Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті

 

(2 години)

 

Запитання для повторення

1 Розкрийте зміст поняття "комунікації", визначте значення цього процесу в управлінні,

1.   Розгляньте основні види комунікацій організації.

2. За якими основними ознаками можна класифікувати інформацію? 4 Що є носіями інформації?

5.   Розкрийте сутність чотирьох основних елементів процесу обміну інформацією.

6.   Поясніть кожен етап комунікаційного процесу, проілюструйте модель процесу обміну інформацією.

7.   Яке значення мають зворотний зв'язок та інформаційний шум в комунікаційному процесі?

8.   Які перешкоди виникають на шляхах обміну інформацією в організації?

9.   Опишіть методи, за допомогою яких керівники можуть підвисити ефективність обміну інформацією в організації.

10 Яке місце займають комунікації у процесі менеджменту?


 

11.     Що таке документація? ЯУ За якими ознаками класифікують документацію?

12.   Які служби в організаціях опрацьовують документацію?

13.     Яке місце в комунікаційному процесі займають мова та ділове письмо?

 

Запитання для обговорення

1 Чому ефективні комунікації є важливими для керівників та організацій?

2 Чому керівник повинен мати можливості для ефективного обміну інформацією з вищепоставленими, рівними йому і підлеглими? 3 Яким чином організація може визначити ефективність своїх

комунікацій?

4 Інденифікуйте й обговорить фактори, що пов'язані з індивідами, групами і організацією і які впливають на процес обміну інформацією: а) лікарні, б) університету, в) на металургійному заводі.

Теми рефератів

1.      Інформація і комунікації як засоби виконання функцій менеджменту.

2.Поняття та побудова інформаційних систем.

3.  Мова та ділове письмо як складові комунікацій.

4.  Документація та її класифікації.

 


 

Семінарське заняття 5 Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті (2 години)

Семінарське заняття 5 Тема 5 Інформація і комунікації в менеджменті (2 години)

Що таке документація? ЯУ

Що таке документація? ЯУ
Скачать файл