Семінарське заняття 6 Тема 6 Процес управління
Оценка 4.7

Семінарське заняття 6 Тема 6 Процес управління

Оценка 4.7
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 6 Тема 6 Процес управління
Л2-002914.docx

Семінарське заняття 6 Тема 6 Процес управління

 

(2 години)

 

Запитання для повторення

1.       Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

2.       Класифікація управлінських рішень.

3.       Етапи прийняття управлінських рішень.

4.    Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.

5.   Інструменти обґрунтування управлінських рішень.

6.   Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.


 

7.   За яких умов доцільно використовувати:

         аналітичні методи;

         статистичні методи;

         методи математичного програмування;

         теоретико-ігрові методи;

         експертні методи.

8.   У чому сутність методу “платіжна матриця”?

9.   Поясніть механізм використання методу “дерево рішень”.

 

Запитання для обговорення

1 Використайте свої знання в галузі управлення для складання плану, що дозволить Вашій фірмі приймати ефективні рішення.

2 Як слід би Вам застосувати методологію раціонального вирішення проблем і здійснювати організаційні рішення?

3 Чому для керівника важливо розуміти різницю між вирішенням проблеми і прийняттям рішення?

4 “Прийняття важливого рішення в організації подібне киданню каменя в середину ставка”. Що означає ця фраза з управлінської точки зору?

Теми рефератів

1.    Порівняльна    характеристика    класифікацій    рішень     в залежності від вибору ознак класифікації.

2.    Вчені, які займаються Запитаннями розробки і розвитку теорій прийняття рішень.

3.    Рішення і умови його прийняття.

4.    Процес розробки і прийняття рішення в менеджменті.

5.    Критерії, з допомогою яких порівнюються варіанти рішень.

6.    Моделі оптимізації рішень.

7.    Методи оптимізації рішень


 

Семінарське заняття 6 Тема 6

Семінарське заняття 6 Тема 6

За яких умов доцільно використовувати:  аналітичні методи;  статистичні методи;  методи математичного програмування;  теоретико-ігрові методи;  експертні методи

За яких умов доцільно використовувати:  аналітичні методи;  статистичні методи;  методи математичного програмування;  теоретико-ігрові методи;  експертні методи
Скачать файл