Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї
Оценка 4.8

Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї
Л2-002918.docx

Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї


 

(2 годин)

 

Запитання для повторення

1.  Які моделі проектування роботи вам відомі?

2.  Дайте            визначення    організаційної    структури    управління, сформулюйте вимоги до ОСУ.

3.  Охарактеризуйте основні фактори проектування організації.

4.  Охарактеризуйте розподіл праці в організації та спеціалізацію.

5.  У    чому          суть    департаментизації   та    кооперації?   Основні характеристики.

6.  Що таке зв'язки в організації та координація?

7.  Для чого і як визначається масштаб керованості (управляемости) та контролю?

8.  Що таке ієрархія в організації та її ланцюжковість (звенность)?

9.  Як розподіляються права та відповідальність в організації?

10.  У чому суть диференціації та інтеграції Основні характеристики.

11.             Дайте характеристику органічних і механістичних структур. Сформулюйте їх відмінності.

12.             Охарактеризуйте лінійні та функціональні ОСУ, опишіть їх переваги та недоліки, галузь використання.

13.          Охарактеризуйте дивізіональні ОСУ, опишіть їх позитивна якості та недоліки, галузь застосування.

14.         Охарактеризуйте матричні та проектні ОСУ, опишіть їх переваги та недоліки, галузь використання.

 

Запитання для обговореня

1      Які ключові елементи едхократичної організації? Галузі використання.

2         Які три виміри (измерения) складають багатомірну організацію? Основні переваги багатомірної організації. Галузі використання.

3   Які основні характеристики партисипативної організації Вам відомі?

4  З чим пов'язано появлення підприємницьких організацій?

5  Опишіть організацію, орієнтовану на ринок. Чим обумовлений перехід до організацій орієнтованих на ринок?


 

Теми рефератів

1. Типи організацій за взаємодією з людиною.

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї

Семінарське заняття 8 Проектування організації та роботи в неї

Запитання для повторення 1

Запитання для повторення 1

Теми рефератів 1. Типи організацій за взаємодією з людиною

Теми рефератів 1. Типи організацій за взаємодією з людиною
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.