Сәйкестендіру
Оценка 4.9

Сәйкестендіру

Оценка 4.9
docx
14.05.2020
Сәйкестендіру
сәйкестендіру.docx

Функ

ция

График

D(f)

E(f)

T

перио

ды

Тақ, жүптылығы

Өсу-кему аралықтары

Танба тұрақтылығы

sin x

(-)

y(-x) = y(x)

у

y

y<0

 

 

 

y>0

 

 

cos x

(-)

y(-x ) =  - y(x)

у

y

y>0

 

 

 


y<0

 

tg x

x

(-)

2

y(-x ) = - y(x)

у (-π/2+ πn; π/2+ πn)

y>0 ()

y<0(-+ πn; πn)

 

ctg x

x

(-)

2

y(-x ) = - y(x)

y()

y>0 ()

 

 

y<0(-+ πn; πn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функ

ция

График

D(f)

E(f)

T

перио

ды

Тақ, жүптылығы

Өсу-кему аралықтары

Танба тұрақтылығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Функ ция График D(f)

Функ ция График D(f)

Функ ция График D(f)

Функ ция График D(f)
Скачать файл