Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту Тести
Оценка 4.9

Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту Тести

Оценка 4.9
docx
22.11.2021
Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту Тести
Л2-002903.docx

Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Тести

1.  Менеджмент - це скоріше за все:

а) управління; б) керівництво;

в) система організації праці;

г) вміння обходитись з чимось.

 

2.  Управління - це:

а) складова менеджменту; б) керівництво людьми;

в) цілеспрямована дія на об'єкт з метою зміни його стану або зі зміною обставин.

 

3.  Топ-менеджмент означає:

а) низовий рівень керівництва; б) середню ланку керівництва; в) вищу ланку керівництва.

 

4.  Значення менеджменту полягає в тому, що він:

а) забезпечує одержання фірмою, підприємством максимального прибутку;

б) швидко реагує на зміни ринкової ситуації;

в) об'єднує капітал та співробітників фірми, підприємства.

 

5.  Батьком менеджменту вважають:

а) А.Сміта;                                 б) Г. Форда;

в) Ф. Тейлора;                           г) А. Файоля


 

6.  Формування "наукового менеджменту" припадає на: а) II пол. XIX ст.; б) першу чверть XX ст. ; в) на середину XX ст.;      г) на кінець XX ст.

 

7.  На початку XX ст. першим усвідомив роль людського фактора в промисловості:

а) Ф. Тейлор;                             б) Г. Гант;

в) А. Файоль;                             г) Ф. Гілбрейт: д) Г. Форд.

 

8.  "Рух за гуманні стосунки" на підприємстві заснував: а) Л. Гілбрейт;      б) Ф. Тейлор;

в) Г. Гант;                                  г) Е. Мейо.

 

9.  Менеджер - це:

а) власник підприємства;

б) людина, що здійснює управління організацією; в) людина, що виступає в ролі інвестора.

 

10.         Спроба проведення господарської реформи шляхом посилення ролі економічних методів управління в колишньому СРСР припадає на:

а) 1946 - 1965 рр.;                      б) 1965 - 1975 рр.;

в) 1975 - 1985 рр.;                      г) на період після 1985 р.

 


 

Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Формування "наукового менеджменту" припадає на: а)

Формування "наукового менеджменту" припадає на: а)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.