Тема 2 Історія розвитку менеджменту Ситуаційні задачі
Оценка 5

Тема 2 Історія розвитку менеджменту Ситуаційні задачі

Оценка 5
docx
22.11.2021
Тема 2 Історія розвитку менеджменту  Ситуаційні задачі
Л2-002907.docx

Тема 2 Історія розвитку менеджменту

 

Ситуаційні задачі

І. “Етична оцінка управлінських рішень спеціаліста"

Існують ситуації, в яких менеджер може відчути себе у скрутному становищі через те, що прийнятті в них рішення інколи можуть не відповідати поняттям "справедливість", "етика" в моральних традиціях суспільства, але будуть цілком прийнятті в сфері підприємницької діяльності.

У нижче наведених ситуаціях необхідно прийняти рішення і обгрунтувати його.

1.      Ви - головний менеджер великої фірми з виробництва всесвітньо відомих цигарок. Фірма має чисельні філіали у всьому світі з чималими обсягами продаж. З'явилася можливість відкрити ще одну фабрику в Україні і від вас залежить рішення щодо підписання нової угоди. З одного боку, будівництво такої фабрики забезпечить регіон новими робочими місцями, знімаючи проблему безробіття, з іншого принесе великий дохід фірмі. Однак ви ознайомилися з результатами досліджень щодо шкідливого впливу паління на організм людини.

Яким буде ваше рішення? Підпишете ви нову угоду чи ні? Чому?

2.      Ви менеджер з виробництва у фірмі, яка виготовляє холодильники. Не так  давно ви довідалися,  що конкуруюча фірма


 

надала своїм холодильникам властивостей, яких ваші не мають. На щорічній спеціалізованій виставці фірми-конкурента буде відкрито офіс для гостей, де на одному із засідань її керівник розкаже для своїх дилерів про нову розробку, ви можете уповноважити свого співробітника бути присутнім на цьому засіданні в статусі нового дилера, щоб дізнатися про новинку.

Чи підете ви на такий крок? Чому?

3.   Ви-головний менеджер відомої фірми, який прикладає великі зусилля для підписання вигідної угоди на чималу суму з однією компанією. В процесі переговорів дізнаєтеся, що представник покупця шукає для себе більш вигідну роботу. Ви не маєте бажання брати його до себе на роботу, але якщо натякнете йому про таку можливість, то він, швидше за все зробить замовлення саме у вас.

Як ви поступите? Чому?

4.     Ви - менеджер з маркетингу і хочете зробити вибіркове опитування споживачів про їх реакцію на товар конкурента. Для цього ви повинні провести опитування від неіснуючого "інституту маркетингу і кон'юнктури ринку»

Чи проведете ви таке опитування? Чому?

5.    Ви - менеджер з персоналу. У вашу фірму прийшла здібна жінка, яка хоче бути торговим агентом. Рівень її кваліфікації значно вищий, ніж у чоловіків, які претендують на цю посаду, але прийом на роботу неодмінно викличе негативну реакцію з боку окремих ваших торгових агентів, серед яких немає жінок.

Чи візьмете ви цю жінку на роботу? Чому?

ІІ. Ситуація для аналізу «Принципи управління Ф.Тейлора»

 

Найбільш розрекламованим прикладом філософії наукового управління   Ф.Тейлора   було   навантаження   чавуну   в   компанії

«Bethlehem Steel Company» в кінці 1890-х років.

Внаслідок тривалого зберігання низьких цін на чавун приблизно 80 тис. тон чавуну зберігалося у відкритому полі. Коли розпочалася іспано-американська війна, раптова потреба в чавуну викликала зростання ціни, і чавун «йшов на ура». Навантаження чавуну у залізничні вагони стало терміновою роботою.

Чавун у чушках, тобто у злитках, призначених для переплавлення, вантажився робітниками, об’єднаними в бригади


 

приблизно по 75 чоловік. Кожний вантажник підіймав чушку, переносив її до товстої похилої дошки та скидав у залізничний вагон.

Ф.Тейлор відібрав спеціальну групу робітників, щоб показати власникам та керівникам компанії на прикладі елементарного виду робіт переваги своїх ідей. Дослідження показало, що вантажник чавуну в середньому вантажив 12т за день. Ф.Тейлор поставив завдання підвищити виробіток на одного робітника і одночасно зробити виконання роботи більш дешевим та ефективним. Першим кроком був добір робітника, який повинен брати участь в експерименті. Після детального вивчення складу бригади протягом 3-4 днів можливими кандидатами були відібрані 4 особи. Ф.Тейлор отримав довідку про кожного кандидата, в т.ч. і про характер, звички, наміри.

Потім відібрали одного з чотирьох кандидатів. Це був датчанин Шмідт з Пенсільванії. На нього звернули увагу через його помірковану вдачу, енергію та фізичні дані. Пізніше Ф.Тейлор стверджував: «Зараз однією з найперших вимог до людини, яка підходить для навантаження чавуну як свого постійного заняття, є те, що вона буде настільки тупою та флегматичною, що за своїм розумом складом буде подібною скоріше до бика, ніж до когось іншого».

Шмідт був переповнений почуттям власної гідності як високооплачуваний працівник: йому запропонували 1,85 дол. в день, а не звичайну платню 1,15 дол. за те, щоб він точно дотримувався інструкції (працюй, коли наказують працювати, і відпочивай, коли наказують відпочивати). Виконуючи вказівки Ф.Тейлора, Шмідт зміг навантажити 47 т за день.

Робочий день складав 10 годин, з яких, як визначив Ф.Тейлор, 42% (4 год. 12 хв.) займали або повернення до купи злитків від залізничного вагона, або відпочинок (в основному, сидіння). Спочатку середня відстань до куп злитків становила 36 футів, і вантажник проходив приблизно 8 миль з вантажем і 8 миль без вантажу кожного дня. Злитки вантажилися в середньому кожну 31 секунду. Вартість праці була зменшена з 9,2 цента до 3,9 цента за тонну. Згодом були відібрані та підготовлені інші чоловіки для навантажування чавуну за методом Ф Тейлора. Він відзначив, що лише кожний восьмий з бригади, що нарахувала 75 осіб, був фізично здатний вантажити 47 т за день.


 

Завдання

1.  Обговоріть експеримент Ф.Тейлора з навантажування чавуну.

2.      З яким науковим висновком Ф.Тейлора пов’язана його наступна думка:

«…Потрібно розуміти, що усунення цих людей від навантаження чавуну в дійсності є благом для них, оскільки для цієї роботи вони непридатні. Це було першим кроком до пошуку ними роботи, для якої вони би підходили і на якій, після проходження відповідної підготовки, могли би постійно і законним шляхом отримувати більш високу зарплату»?

3.      Що таке хронометраж як метод дослідження трудових процесів?

4.   Які висновки та рекомендації Ф.Тейлора використовуються в сучасній управлінській практиці?

 

Завдання

Прокоментуйте наведені приклади з точки зору принципів управління А.Файоля.

 

Приклад 1. Збори акціонерів ухвалили фінансовий план інвестиційного проекту, в якому передбачено одержання вже протягом першого року проекту чистого прибутку в розмірі 5 млн.грн., з якого частку передбачається витратити на заохочення персоналу фірми. Щоб досягти цього результату, керівник кожного підрозділу одержав своє завдання: відділ виробництва – забезпечити певний рівень витрат, відділ маркетингу – певний обсяг збуту і рівень цін, відділ фінансів – залучення кредиту і повернення процентів тощо. Лише коли кожен керівник підрозділу та його співробітники виконають відповідні настанови, фірма досягне поставленої мети.

 

Приклад 2. Співробітник відділу закупівель торговельної фірми, відповідальний за парфюмерно-косметичну групу товарів, був висококласним спеціалістом і добре справлявся зі своїми обов’язками, приносячи фірмі чималий дохід. Однак з приходом нового комерційного директора він став одержувати вказівки як від нього, так і від свого безпосереднього начальника. В результаті він намагався догодити першому і другому, став робити помилки, відтак фірма зазнала збитків, а спеціаліст перейшов на роботу до конкурента.


 

 

Приклад 3. Начальник відділу виробництва однієї фірми постійно одержував від вищого керівництва завдання збільшити випуск продукції за рахунок збільшення закупівель сировини і доведення освоєння виробничої потужності до 80%. Проте йому не було делеговано повноваження по оперативному використанню транспорту фірми та фінансових ресурсів, необхідних для здійснення закупівель. Керівництво фірми виявило надмірну недовіру до підлеглих, унаслідок чого вона недоодержала плановий прибуток.

 

Приклад 4. Одна фірма успішно розвивалася завдяки тому, що відділ кадрів запровадив гнучку систему оплати праці, яка полягала в тому, що будь-який співробітник міг узявши на себе додаткову відповідальність, одержати і додаткові повноваження. За кожне таке рішення його оклад збільшувався на 10%.

 

Приклад 5. Начальник відділу реклами однієї фірми давав завдання своїм підлеглим підготувати рекламні оголошення, які часто виявлялися невдалими. При цьому начальник відділу реклами повсякчас скаржився вищому керівництву, що його співробітники погано працюють, за це його невдовзі і звільнили.

 

Приклад 6. Штатним розписом і посадовою інструкцією фірми було визначено, що бухгалтер підзвітний президентові фірмі і віце- президентові з фінансів одночасно. Одного разу він дістав вказівку від президента списати не повністю амортизоване устаткування і відобразити це як збитки, щоб занизити прибутки і сплатити менше податків, а віце-президент звелів не робити цього, а після продажу його за ринковою вартістю відобразити дохід від реалізації основних фондів. Головний бухгалтер виконав вказівку президента фірми, через що потрапив у неласку до віце-президента, який позбавив його солідної премії.

 

Приклад 7. У відділі цін однієї фірми працював менеджер, який не завжди міг правильно визначити ціну товару з урахуванням знижок і надбавок. Він раз за разом писав доповідні записки своєму начальникові і навіть президентові фірми з проханням затвердити


 

ціни. Очевидно не впевнений у правильності свого рішення, він боявся відповідальності . Одного чудового дня за це його звільнили.

 

Приклад 8. Немає такого підприємства, де не було б бухгалтерії як структурного підрозділу. Бухгалтерський облік є спеціалізованим видом діяльності, що вимагає спеціальної професійної підготовки. Однак на великому підприємстві, яке займається, скажімо виробництвом і продажем деталей для машин, через складність обліку доцільно створити кілька підрозділів бухгалтерського обліку зведений відділ, відділи обліку матеріальних витрат, обліку трудових затрат та обліку розрахункових операцій.

 

Приклад 9. Збори акціонерів вирішили зробити перевірку фінансової діяльності правління АТ за півроку і обрали з числа акціонерів ревізійну комісію, яку доручили очолити заступникові начальника відділу фінансів даного АТ. Неважко спрогнозувати, що ревізійна комісія не виявить порушень прав акціонерів з боку правління АТ.

 


 

Тема 2 Історія розвитку менеджменту

Тема 2 Історія розвитку менеджменту

На щорічній спеціалізованій виставці фірми-конкурента буде відкрито офіс для гостей, де на одному із засідань її керівник розкаже для своїх дилерів про нову розробку, ви…

На щорічній спеціалізованій виставці фірми-конкурента буде відкрито офіс для гостей, де на одному із засідань її керівник розкаже для своїх дилерів про нову розробку, ви…

Кожний вантажник підіймав чушку, переносив її до товстої похилої дошки та скидав у залізничний вагон

Кожний вантажник підіймав чушку, переносив її до товстої похилої дошки та скидав у залізничний вагон

Завдання 1. Обговоріть експеримент

Завдання 1. Обговоріть експеримент

Приклад 3. Начальник відділу виробництва однієї фірми постійно одержував від вищого керівництва завдання збільшити випуск продукції за рахунок збільшення закупівель сировини і доведення освоєння виробничої…

Приклад 3. Начальник відділу виробництва однієї фірми постійно одержував від вищого керівництва завдання збільшити випуск продукції за рахунок збільшення закупівель сировини і доведення освоєння виробничої…

Очевидно не впевнений у правильності свого рішення, він боявся відповідальності

Очевидно не впевнений у правильності свого рішення, він боявся відповідальності
Скачать файл