Тема. Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. Практична робота №5 «Анімація в слайдових презентаціях»
Оценка 4.6

Тема. Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. Практична робота №5 «Анімація в слайдових презентаціях»

Оценка 4.6
doc
26.11.2021
Тема. Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. Практична робота №5 «Анімація в слайдових презентаціях»
№16 Практична робота №5 «Анімація в слайдових презентаціях».doc

Урок № 16

Тема. Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. Практична робота №5 «Анімація в слайдових презентаціях»

Мета: сформувати поняття: анімація; ефект зміни слайдів; розглянути: типи анімаційних ефектів; методи додавання анімаційних ефектів; рух об'єктів заданими траєкторіями; навчити: створювати презентації з використанням анімаційних ефектів; розвивати вміння: застосовувати набуті знання на практиці; додавати анімаційні ефекти до об'єктів;  встановлювати ефекти зміни слайдів; виховувати інтерес до вивчення предмету

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

Практичне завдання

«Удосконалення навчальної презентації» Відкрийте презентацію   створену на попередньому уроці. Доповніть презентацію, створивши на другому слайді зміст майбутньої презентації. Збережіть аміни.

IV. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 

1. Анімація

Ø Анімація — це спеціальний відео- або аудіоефект, доданий до тексту або об'єкта.

Наприклад, ви можете створити елементи текстового списку, що «вилітатимуть» на слайд по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть під час відкриття рисунка.

Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів на слайдах здійснюється з метою підкреслити ті чи інші аспекти змісту, уріз­номанітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною. Створюючи анімаційні ефекти для своєї презентації, ви можете використовувати готові схеми анімації програми PowerPoint.

 

2. Схема анімації

Ø Схема анімації — це гото­вий відеоефект, який додасться до об'єкта ті слайдах.

 У кожній схемі, як правило, передбача­ється ефект для заголовка слай­да й ефект для всього тексту слайда. Схеми анімації можна застосувати до всіх слайдів, до певних або до окремих елемен­тів слайда.

 

3. Типи анімаційних ефектіd та їх використання

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи анімаційних ефектів. Якщо ефект не заданий, об'єкт з'являється втій області, де він розташований на слайді.

ü  Вхід. Цей ефект визначає спосіб появи об'єкта на слайді.

ü  Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на пев­ному об'єкті, виділяючи його серед решти розташованих на слайді об'єктів.

ü  Вихід. Ефект визначає, яким чином об'єкт буде зникати зі слайда. Для більшості об'єктів ефект такого типу не знадобиться, але у разі необхідності можна скористатися одним із 52 ефектів, що пропонуються програмою.

ü  Шляхи переміщення. Найцікавіший тип анімації об'єктів. Він дає можливість створити шлях, уздовж якого буде руха­тись об'єкт. Якщо шлях анімації починається за межами слай­да та закінчується на слайді» такий ефект діє як ефект входу; якщо шлях починається на слайді, а закінчується за його ме­жами, то цей ефект буде подібний до ефекту виходу. І нарешті, якщо маршрут починається і закінчується поза межами слай­да, об'єкт з'явиться на слайді, «пройде» якийсь шлях, а потім зникне за його межами.

Для одного об'єкта можна створити кілька анімаційних ефек­тів. Наприклад, ефект входу, виділення й ефект виходу. Крім того, для всіх ефектів можна встановити швидкість відтворення.

В області завдань Настройка анімації можна також визначити, в якому місці і в який само момент елемент має з'явитися на слайді під час показу презентації. Ефекти анімації застосовуються в ре­жимі сортувальника слайдів або у звичайному режимі. Якщо ефект анімації задається в режимі сортувальника, програма PowerPoint застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком об'єктів Заголовок  і Фон. Проте якщо ефект анімації задасться у звичайно­му режимі, ви повинні вказати, які об'єкти на поточному слайді по­трібно анімувати, і лише після цього застосувати ефект. Додавання анімації до будь-якого об'єкта здійснюється за однією схемою незалежно від типу об'єкта. Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення поперед­нього, поява наступного) необхідно виконати команди Показ слайдів Зміна слайдів... В області завдань Зміна слайдів можна ви­брати ефект зміни, встановити параметри та переглянути резуль­тат. (Автоперегляд)

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 2)

 

VІ. Застосування знань

 

1. Практична робота № 5 «Анімація в слайдових презентаціях »

Інструктаж із правил техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 15 хв після початку роботи). (Варіант 2)

 

2. Бліцопитування

1. Як встановити анімаційний ефект до обраного об'єкта? До всіх об'єктів на слайді?

2. Як встановити ефект зміни слайдів?

3. Які параметри можна змінювати для анімаційного ефекту?

 

Інструктивна картка

1. Відкрийте презентацію   створену на попередньому уроці.

2. Додайте до створеної презентації анімаційні ефекти:

ü  на першому слайді до текстових на­писів застосуйте ефект Кольорова друкарська машинка. До графічних об'єктів ефект Центрифуга;

ü  для всіх об'єктів на інших слайдах ефекти підберіть самостійно;

ü  для всіх ефектів, крім першого слай­да, встановіть параметр Запускати разом із попереднім;

ü  для зміни слайдів встановіть параметр Випадкова зміна слай­дів та звуковий ефект Клацання;

ü  підберіть та встановіть швидкість анімаційних ефектів.

ü  Збережіть презентацію у власній  палці під назвою Практична робота 2

 

VIІ. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання презентацій проводиться на уроці в режимі демон­страції (за наявності часу).

 

VII. Домашнє завданий

1. Опрацювати конспект та відповідний розділ підручника.

2. Знайти в Інтернеті ресурси (адреси сайтів), що мають тему, по­дібну до теми презентації.


Урок № 16 Тема. Анімаційні ефекти

Урок № 16 Тема. Анімаційні ефекти

PowerPoint застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком об'єктів

PowerPoint застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком об'єктів
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.