Тема: Графічні зображення в текстових документах
Оценка 4.9

Тема: Графічні зображення в текстових документах

Оценка 4.9
doc
26.11.2021
Тема: Графічні зображення в текстових документах
№5 Графічні зображення в текстових документах.doc

Урок № 5

Тема: Графічні зображення в текстових документах

Мета: розглянути: типи графічних зображень; особливості роботи з графічними об’єктами; навчити:  вставляти в документ зображення; формувати вміння: використовувати інструменти для роботи з рисунками;   використовувати набуті знання на практиці; розвивати:  креативність; образне мислення; виховувати інтерес до творчої праці

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

 

1. Фронтальне опитування

1. Чому Word називаємо текстовим  процесором?

2. Що можна розмістити на сторінках документів? (З вивченого раніше)

3. Що ще ми бачимо на сторінках книг, газет, журналів?

4. Як можна пояснити термін «графічне зображення»?

5. Чим можна «оздобити» текст?

6. Перелічіть формати графічних зображень.

7. Які види графіки ми знаєте?

8. Поясніть різницю між растровим і векторним зображеннями.

9. Чому, на вашу думку, більшість дитячих книг своїм оформлен­ням викликають позитивні емоції?

 

IV . Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Виконання практичного завдання Використовуючи графічний редактор Paint, ство­ріть зображення за зразком:

Документ може містити не тільки фрагменти певного тексту, a й різноманітні графічні об'єкти, Важко перелічити псі можливі варіанта, особливо враховуючи різні версії редактора Word. Але серед найпоширеніших можна виділити такі: картинки. фото, автофігури, діаграми різних типів, художній текст, художні рамки. Завдання цього уроку навчитися створювати графічні зо­браження в текстовому документі.

 

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 

1. Робота з картинками та фотографіями

Класичний варіант додавання зображення: Вставка Рисунок Картинки або Вставка Рисунок з файла. Картинки — це зображення, що інтегровані в редактор Word, їх кількість та відповідність тематиці залежить від налаштувань (можна довстановити). У разі вибору пункту 3 файла нам надається можливість вибрати графічний файл, вказавши його місце розташування на дисках комп'ютера. Найчастіше це фотографії.

 

2. Робота з рисунками

Щоб виконати будь-які операції з рисунком, його необхідно виділити клацнувши по ньому лівою кнопкою миші. Навколо рисунка по периметру з'являться маркери, наявність яких вказує на ви­ділення об'єкта. Це дозволить виконувати над ним такі дії:

ü  зміна розміру;

ü  переміщення;

ü  копіювання;

ü  видалення.

Якщо викликати контекстне меню (за допомогою правої кноп­ки миші), можна вибрати пункт Формат рисунка і у вікні, що з'явиться, можна встановити найрізноманітніші параметри — об­рамлення, розмір, розташування тощо.

Відразу слід зауважити, що пункт контекстного меню Формат... може застосовуватися до більшості графічних об'єктів у редакторі Word, про які йдеться далі. Це найбільш універсальний спосіб фор­матування графічних зображень.

 

3. Автофігури

Для роботи з рисунками в текстовому редакторі Word викорис­товують панель інструментів Рисування, за допомогою якої можна створювати рисунки на основі прямих і кривих ліній, прямокутни­ків і еліпсів, замальовувати їх різними кольорами, робити написи тощо.

Для додавання автофігур також можна використовувати ко­манду Вставка Рисунок Автофігури та вибирати необхідний елемент.

Для редагування, автофігури можуть використовуватися мар­кери різних типів:

ü  Обертання фігури.

ü  Зміна розмірів фігури.

ü  міна форми контуру фігури.

 

4. Діаграми

Ø Діаграма — це графічний спосіб вираження кількісної залеж­ності.

Найчастіше вона використовується як ілюстрації до статис­тичних даних. Щоб вставити діаграму, можна скористатися коман­дою Вставка Рисунок Діаграма. Зазвичай використовують стовпчасті та кругові діаграми.

Невід'ємним атрибутом діаграми є таблиця значень, з якої діа­грама черпає інформацію. Сама таблиця у тексті зазвичай не відо­бражається, її видно тільки під час створення чи коригування.

Організаційні діаграми. За допомогою організаційної діаграми можна відобразити ієра­рхічні відносини, наприклад між керівниками відділів та співробітниками в організації.

Для створення організаційної діаграми використовується команда Вставка Організаційна діаграма або відповідна кнопка попелі інструментів Рисування. З'явиться можливість вибрати тип діаграми. Для зміни параметрів використовується допоміжна панель ор­ганізаційної діаграми.

 

5. Художній текст — об’єкт WordArt

Word у перекладі означає «слово», Art — «мистецтво». Поданий об'єкт можна добавити за допомогою команди Вставка Рисунок → Об'єкт WordArt або відповідної кнопки панелі інструмен­тів Рисування.

За допомогою цього Інструмента можна створювати нахилений, повернений і розтягнутий текст, а також текст із тінню та у вигляді певної фігури.

Завдяки тому, що елементи оформлення тексту є графічними об'єктами, їх можна змінювати, використовуючи інші кнопки па­нелі інструментів Рисування. Наприклад, використати рисунок чи візерунок для заливки тексту.

 

6.  Художні рамки

Прикрасити документ можна, використавши рамку навколо тексту. Для цього необхідно виконати команду Формат Межі  і заливка. У діалоговому вікні, що з'явиться, потрібно вибрати закладку Сторінка, а потім — рисунок, який буде створювати рамку навколо документа. Зазвичай — по периметру сторінки.

Виконання комплексу вправ для зняття м’язового напруження. (Варіант 3)

 

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок

Практичне завдання «Створення новорічної листівки». Інструктаж із техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (після завершення роботи). (Варіант 2)

1. Створіть новий документ у текстовому процесорі  Microsoft Word.

2. Вставте в цей документ картинку на новорічну тематику з колекції  Microsoft Office.

3. Додайте в документ рисунок за темою (використовуючи команду З файлу).

4. Додайте а текстовий документ худож­ній текст «З Новим роком!».

5.  Використовуючи об’єкти  Автофігура, створіть зображення за зразком.

в. Збережіть документ у власній папці під назвою Листівка

7. Сторінку документа обрамте художньою рамкою (на власний вибір учня).

8. Збережіть зміни.

9. Закрийте всі додатки, що використову­валися під час роботи. В оцінюванні роботи буде враховуватися правильність виконання та естетичне оформлення документа.

 

VII. Закріплення знань (за наявності вільного часу)

Робота в парах

1. Як вставити графічне зображення в документ?

2. Які ви знаєте види графічних зображень?

3. Як змінити розміри зображення?

4. Як перемістити зображення?

5. Як скопіювати зображення?

6. Які с методи розташування зображення в тексті?

7. Які параметри зображення можна змінити?

8. Якими способами це можна здійснити?

Колективне формулювання висновку      

Текстові редактори призначені для введення і редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять і Word дають можливість розміщувати в документі графічні зображення. різних типів та легко їх форматувати. Ілюстрації — необхідний атрибут більшості підручників, газет, журналів. Текст із графікою легко сприймається, стає, зрозумілішим зміст.

 

VIII. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.

 

IX. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

2. Для учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, випереджувальне завдання — сформулювати та записати прийоми роботи з таблицями.


Урок № 5 Тема: Графічні зображення в текстових документах

Урок № 5 Тема: Графічні зображення в текстових документах

Відразу слід зауважити, що пункт контекстного меню

Відразу слід зауважити, що пункт контекстного меню

Збережіть зміни. 9. Закрийте всі додатки, що використову­валися під час роботи

Збережіть зміни. 9. Закрийте всі додатки, що використову­валися під час роботи
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.