Тема. Макроси та їх використання
Оценка 4.8

Тема. Макроси та їх використання

Оценка 4.8
doc
26.11.2021
Тема. Макроси та їх використання
№10 Макроси та їх використання.doc

Урок №10

Тема. Макроси та їх використання

Мета: сформувати поняття:  макрос; навчити: записувати макроси в автоматичному режимі;

Призначати відповідні їм кнопки та клавіші; використовувати  макроси  для  автоматизації  повторюваних дій; розвивати вміння: зздійснювати пошук інформації та критично її оцінювати; застосовувати набуті знання на практиці, створювати макроси; записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші; виховувати інтерес до пізнання нового

Тип уроку: засвоєння нових знані., формування вмінь і навичок

 

Хід уроку

І. Організаційний етап   

II. Перевірка домашнього завдання

III. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку

Ми уже ознайомилися з використанням стилів та шаблонів, що дає змогу полегшити та пришвидшити роботу користувача.

Але,  окрім цього, виконання деяких операцій  у редакторі Microsoft Word часто повторюється. Виникає запитання:    

— А чи можна автоматизувати виконання однотипних дій?

— Так. Це робиться за допомогою макросу.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

1. Макроси та їх використання

Ø Макрос — це набір команд і інструкцій, що викопуються як одна команда.

Макроси часто використовуються з такою метою:

ü  щоб прискорити операції редагування або форматування, які часто виконуються;

ü  щоб об'єднати декілька команд (наприклад, щоб вставити таблицю із вказаними розмірами і межами та певною кількістю рядків і стовпців);

ü  щоб спростити доступ до параметрів у діалогових вікнах;

ü  щоб автоматизувати обробку складних послідовних дій у за­вданнях.

Макрос — макрокоманда або послідовність макрокоманд, яку використовують для автоматичного виконання завдань. Макроси записуються мовою програмування Visual Basic для додатків.

Макрос можна створити за допомогою засобу для запису макро­сів (порівняно легший варіант) або ввівши його код мовою Visual Ваsic для додатків у редакторі Visual Basic.

Можна також використовувати обидва методи відразу: записа­ти частину кроків, а потім удосконалити макрос, доповнивши його додатковим програмним кодом.

 

2. Порядок запису макросу

1. У меню Сервіс виділити пункт Макрос, а потім вибрати коман­ду Почати запис.

2) У полі Ім'я макросу ввести ім'я нового макросу.

3) У списку Макрос доступний для вибрати шаблон або документ, в якому буде зберігатися макрос.

4) Ввести опис макросу в полі Опис.

5) Якщо макросу не треба призначати кнопку панелі  інструментів, команду меню або сполучення клавіш, то натиснути кнопку ОК, щоб почати запис макросу.

Щоб  призначити  макросу сполучення  клавіш, треба натиснути кнопку Клавіші. Вибрати макрос, що записується у списку Команди, ввести сполучення клавіш у полі Нове сполучення кла­віш та натиснути кнопку Призначити. Далі треба натиснути кноп­ку Закрити, щоб почати запис макросу.

Щоб призначити макросу кнопку на панелі інструментів або ко­манду меню, треба натиснути кнопку Панелі та перейти на вклад­ку Команди. Треба вибрати макрос, що записується, у списку Ко­манди та перетягнути його на панель інструментів або в меню. Щоб почати запис макросу, натиснути кнопку Закрити.

Після цього виконуються дії, які слід долучити до макросу (за­писати).

Записуючи новий макрос, можна використовувати мишу лише для вибору команд і параметрів. Для запису таких дій, як виділен­ня тексту, треба використовувати клавіатуру. Наприклад, за допо­могою клавіші F8 можна виділити текст, а за допомогою клавіші END      перемістити курсор у кінець рядка.

Для завершення запису макросу треба натиснути кнопку Зупинити запис.

 

 3. Порядок дій для виконання макросу

1) У меню Сервіс виберіть команду Макрос, а потім — команду Макроси.

2) У списку Ім'я виберіть ім'я макросу, який треба виконати.

Якщо потрібного макросу немає у списку, виберіть інший документ або шаблон у списку Макроси.

3) Натисніть кнопку Виконати,

 

4.  Зберігання макросів

Макроси зберігаються у шаблонах або документах. За замовчуванням макроси зберігаються у шаблоні Normal, щоб вони були до­ступні для всіх документів. Якщо макрос буде використовуватися лише в одному документі, треба зберегти його в документі. Окремі макроси в документі зберігаються у проектах макросів, які можна копіювати з одного документа до іншого.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 2)

 

V. Формування вмінь самостійно здобувати знання

1. Самостійна робота 1.

Знайдіть у довідковій системі текстового процесора Word ін­формацію про проблеми, які можуть виникнути під час роботи а макросами (зайві дії, помилки, макрос не виконується тощо), а також щодо можливих варіантів усунення таких проблем.    

2. Знайдений матеріал запишіть у зошит, записи оформите у ви­гляді тез, схем, скорочених записів. «Сліпе» переписування змісту довідки неприпустиме!

 

VI. Узагальнення і систематизація знань,

Заслуховуються короткі (але змістовні і чіткі) доповіді учнів за пунктами, знайденими серед довідкових матеріалів. Один учень пояснює 1-2 законспектованих пункти.

1. Практичне завдання

Інструктаж із техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 10 хв після початку роботи). (Ва­ріант 2)

Інструктивна картка

1. Створіть новий документ у текстовому процесорі Microsoft Word.

2. Створіть (запишіть) макрос, у якому для перевірки правопису вибирається українська мова і розставляються переноси слів.

3. Для виконання макросу призначте комбінацію клавіш Alt + U.

4. Збережіть  документ у власній папці під назвою  Макрос_ Прізвище. doc).

б. Відкрийте   текстовий   документ   Завдання_макрос.doc

6. Виконайте цей макрос у документі Завдання_макрос.doc.

7. Результати роботи продемонструйте вчителю.

8. Збережіть документ у власній папці під назвою  Завдавня_макрос_Прізвнще. doc)

9. Закрийте всі додатки, що використовувались у роботі.    

 

VII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

Учням пропонується оцінити ефективність і результативність власної роботи на уроці. Оголошення оцінок.

 

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

2. Підготувати реферативні повідомлення про макровіруси.


Урок №10 Тема. Макроси та їх використання

Урок №10 Тема. Макроси та їх використання

Записуючи новий макрос, можна використовувати мишу лише для вибору команд і параметрів

Записуючи новий макрос, можна використовувати мишу лише для вибору команд і параметрів
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.