Тема: Презентації. Створення презентації за допомогою шаблона оформлення та майстра авто вмісту. Створення текстових об’єктів, вставлення графічних зображень. Вставлення анімованих об’єктів у презентації.
Оценка 5

Тема: Презентації. Створення презентації за допомогою шаблона оформлення та майстра авто вмісту. Створення текстових об’єктів, вставлення графічних зображень. Вставлення анімованих об’єктів у презентації.

Оценка 5
doc
26.11.2021
Тема: Презентації. Створення презентації за допомогою шаблона оформлення та майстра авто вмісту. Створення текстових об’єктів, вставлення графічних зображень. Вставлення анімованих об’єктів у презентації.
13.doc

Урок 13-14

 

Тема: Презентації. Створення презентації за допомогою шаблона оформлення та майстра авто вмісту. Створення текстових об’єктів, вставлення графічних зображень. Вставлення анімованих об’єктів у презентації.

 

Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи з комп’ютерними презентаціями та підготувати їх до подальшого використання набутих знань в практичній діяльності

 

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, уміння запам’ятовувати.

 

Виховна мета: Виховання уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

 

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

 

Структура уроку

I.                  Організаційний момент

II.               Етап орієнтації

III.           Етап проектування

IV.            Етап навчальної діяльності

V.                Закріплення матеріалу

VI.            Контрольно-оцінювальний етап

VII.        Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Етап орієнтації

Отже, сьогодні ми будемо знайомитися з темою «Презентації. Створення презентації за допомогою шаблона оформлення та майстра авто вмісту. Створення текстових об’єктів, вставлення графічних зображень. Вставлення анімованих об’єктів у презентації». Запишіть до вашого робочого зошита сьогоднішнє число, класна робота, тема уроку.

IIІ. Етап проектування

1.      Вивчення нового матеріалу (лекція)

2.      Закріплення матеріалу

3.      Домашнє завдання

ІV. Етап навчальної діяльності

Презентація – це спосіб представлення інформації, в якому комп’ютерна анімація, графіка, відео, музика організована в єдине середовище.

Прикладні програми, призначені для створення презентацій називаються системами опрацювання презентацій або редакторами презентацій.

Презентації бувають слайдові(основа слайди, які ми перемикаємо самостійно або автоматично) та потокові(неперервний показ послідовності об’єктів із зазначенням часу кожного з них - відеофільм).

Програми для слайдових презентацій: Microsoft Office Power Point, Open Office.org Impress, MySlideShow, тощо.

Програми для потокових презентацій:Adobe Flash, Microsoft Movie Maker тощо.

 

Ми розглянемо програму MS PowerPoint.

Запуск Меню Пуск – Усі програми – Microsoft Office - Microsoft Office Power Point

У основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, графіки, малюнки. Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, вибір розмітки слайдів, зміна при необхідності оформлення слайдів, зміна колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів. Основними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки.

Слайд – це окрема екранна сторінка, яка містить комп’ютерну анімацію, графіку, відео, музику, гіперпосилання тощо.

Відразу після запуску PowerPoint з'являється вікно презентації з першим титульним слайдом; справа в області завдань застосування видно вікно Створення презентації. Воно дозволяє вибрати спосіб створення документа. Перший розділ Відкрити презентацію дає можливість відкрити вже існуючу презентацію.

Microsoft PowerPoint існують три основні режими: звичайний режим, режим сортувальника слайдів і показ слайдів.(записати)

Звичайний режим — це основний режим редагування, який використовується для запису і розробки презентації. Режим має три робочі області. Ліва область містить вкладки, що дозволяють переходити від структури тексту слайду (вкладка Структура) до слайдів, що відображаються у вигляді ескізів (вкладка Слайди). Права область — область слайдів, яка відображає крупний вид поточного слайду. Нижня область — область заміток.

Режим сортувальника слайдів — це монопольне представлення слайдів у формі ескізу, що демонструє мініатюри всіх слайдів. Після закінчення створення і редагування презентації сортувальник слайдів дає загальну картину презентації, полегшуючи зміну порядку слайдів, їх додавання або видалення, а також перегляд ефектів переходу і анімації.

Показ слайдів режим займає ваш екран комп'ютера, як при реальній презентації. Можна подивитися, як виглядатимуть малюнки, тимчасові інтервали, фільми, анімовані елементи і ефекти переходу виглядатимуть в реальному вигляді.

Об’єкти презентації та їх властивості

Об’єкт

Властивості об’єкта

Слайд

Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тіло, колонтитули, кольорова схема, тощо

Напис

Шрифт, розмір, колір, стиль оформлення, накреслення, видозмінна, інтервали, ефекти анімації, тощо

Малюнок

Вид, розмір, стилі оформлення, положення, ефекти анімації, тощо

Таблиця

Кількість рядків, стовбців, їх висота та ширина, ефекти анімації, тощо

Діаграма

Тип, розмір, положення, ефекти анімації, тощо

Відеофільм

Тип, розмір екрана показу, положення, тривалість, кольори, якість, тип зв’язку з файлом

Аудіозапис

Тип, тривалість, якість, тип зв’язку з файлом, час початку та час закінчення тощо

Гіперпосилання

Тип об’єкта, на який посилається, його розміщення тощо

 

Додавати нові слайди до презентації можна різними способами:

·         На панелі форматування клацніть кнопку Створити слайд;

·         За допомогою меню дайте команду Вставка>Создать слайд;

·         За допомогою комбінації клавіш [CTRL]+[M];

·         У режимі структура натиснувши клавішу [ENTER];

·         В області структури викличте контекстне меню правою кнопкою миші і виберіть Створити слайд.

У області Структура або Слайди в звичайному режимі виділите слайди, які потрібно видалити. У меню Правка виберіть команду Видалити слайд або натисніть кнопку [DELETE].

Послідовність створених слайдів можна легко змінювати перетягуючи їх за допомогою миші.

Процедура заповнення слайду інформацією однакова для слайдів всіх видів. Досить клацнути мишею у вибраній області і набрати або скопіювати свій текст, додати малюнок, діаграму і т.д.

Для додавання текстової області виберіть Вставка>Надпис. Вкажіть клацанням потрібне місце розташування напису на слайді, задайте якщо необхідно потрібні розміри напису, перетягнувши її межі, і введіть текст або вставте його з буфера обміну.

Термін «макет» відноситься до розташування об'єктів на слайді. У макетах містяться рамки, які у свою чергу включають текст, такий як заголовки слайдів або маркіровані списки, і основний вміст слайду: таблиці, діаграми, малюнки, фігури і картинки.

Кожного разу при додаванні нового слайду можна вибрати для нього макет в області завдань Розмітка слайду. Дана область містить широкий ряд макетів.

Застосування розмітки слайду: (записати)

1.     У меню Формат виберіть команду Розмітка слайду.

2.     У звичайному режимі в області Слайди виберіть слайди, до яких потрібно застосувати розмітку.

3.     В області завдань Розмітка слайду виберіть потрібний макет.

Найпростіший спосіб зміни зовнішнього вигляду презентації — це застосування шаблону. Зміна шаблону вабить модифікацію колірної схеми, від якої залежать кольори елементів презентації, впливає на дизайн фону і параметри форматування тексту, що приймаються за умовчанням. Що поставляються в комплекті PowerPoint шаблони дизайну розроблені професійними художниками і гарантують елегантність і привабливість презентації.

Застосування шаблону слайду: (записати)

1.     У меню Формат виберіть команду Оформлення слайду.

2.     Для застосування шаблону оформлення до всіх слайдів (і зразку слайдів) виберіть потрібний шаблон.

3.     Для застосування шаблону до окремого слайду виберіть ескіз цього слайду в області Слайди. В області завдань виберіть шаблон і клацніть значок із стрілкою, а потім виберіть команду Застосувати до виділених слайдів.

4.     Для застосування шаблону одночасно до декількох вибраних слайдів виберіть їх ескізи в області Слайди і в області завдань виберіть потрібний шаблон.

Збільшити кількість варіантів оформлення презентації, при використанні шаблону, можна за допомогою колірної схеми слайду. Колірна схема складається з восьми кольорів, використовуваних при оформленні слайду для колірного виділення, виділення фону, тексту або окремих рядків, тіней, тексту заголовка, заливок і гіперпосилань. Колірна схема задається в застосованому шаблоні. Змінюючи колірну схему слід враховувати як виводитиметься презентація. Темний фон добре виглядає при показі презентації на екрані комп’ютера в затемненому залі. Світлий фон і темний текст непогано відображаються при яскравому освітленні. PowerPoint містить дванадцять стандартних колірних схем. Якщо жодна із стандартних колірних схем не підходить, можна створити свою.

Багато стандартних шаблонів містять рамки, які призначені для вставки малюнків, діаграм, авто фігур і інших об’єктів. Всі ці об’єкти підвищують привабливість презентації, але не варто забувати і про аудиторію – не примушуйте її проглядати дуже багато ілюстрацій.

Навіть якщо макет слайду не передбачає місце для графічних об’єктів, ви можете вставити їх за допомогою команд меню Вставка.

Під анімацією в PowerPoint мають на увазі рух або видозміну об’єктів на екрані. Застосування анімаційних ефектів надає презентації динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі ключові моменти її змісту.

Анімаційні ефекти можуть супроводжувати: зміну слайдів, появу та відображення об’єктів слайда.

До будь-якого об’єкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо) можна застосувати анімаційний ефект. PowerPoint дає змогу налаштувати анімаційні ефекти появи тексту по літерах, словах, абзацах.

Отже, запишемо основні моменти роботи з PowerPoint (записати)

1.      Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Файл –  Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла.

2.      Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Вставка/ Новый слайд.

3.      Щоб змінити кольорову гаму оформлення слайда, необхідно  виконати такі дії: Формат/ Цветовая схема слайда.

4.      Для оформлення фону слайда необхідно виконати такі дії: Формат/ Фон.

5.      Щоб вставити графічний об’єкт необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ вибрати необхідний тип графічного об’єкта.

6.      Щоб вставити організаційну діаграму (схему), необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ Организационная диаграмма.

7.      Щоб вставити таблицю, необхідно виконати такі дії: Вставка/ Таблица.

8.      Щоб вставити об’єкти, треба виконати команду Вставка/ Объект/ вибрати тип об’єкта та програму, в якій він виконаний.

9.            Щоб налагодити анімацію  та встановити порядок появи об’єктів на екрані Показ слайдов/ Настройка анимации. Обрати порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно вказати, яким чином буде здійснено анімацію: після натискання на кнопку миші (По щелчку) чи автоматично (Автоматически) через вказаний проміжок часу.

10.        Для демонстраці презентації (показу) необхідно обрати меню Показ слайдов – Начать показ.

V. Закріплення матеріалу

Запитання до учнів у ході викладення нового матеріалу


1.     Що таке презентація?

2.    Як змінити кольорову гамму презентації?

3.     Як вставити малюнок чи відео?

4.  Як продемонструвати?

5.  Що таке гіперпосилання?

6.  Як організувати гіперпосилання в презентації?

7.  Як поставити анімаційні ефекти на слайд?


 

VІ. Контрольно-оцінювальний етап

Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці та аргументує їх.

 

VІІ.  Домашнє завдання     

§ 2.1, 2.2 пит. 1,5,7,11,13 с. 88  + пит..1, 4,7,8,20 с. 98


Урок 13-14 Тема: Презентації

Урок 13-14 Тема: Презентації

Програми для слайдових презентацій :

Програми для слайдових презентацій :

За допомогою комбінації клавіш [CTRL]+[M]; ·

За допомогою комбінації клавіш [CTRL]+[M]; ·

Навіть якщо макет слайду не передбачає місце для графічних об’єктів, ви можете вставити їх за допомогою команд меню

Навіть якщо макет слайду не передбачає місце для графічних об’єктів, ви можете вставити їх за допомогою команд меню
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.