Тема. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу
Оценка 4.9

Тема. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу

Оценка 4.9
doc
26.11.2021
Тема. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу
№1 Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу.doc

Урок № 1

Тема. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу

Мета: повторити: правила поведінки в кабінеті інформатики; правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером; основні поняття з курсу 9-го класу; розглянути: завдання й цілі курсу «Інформатика  в 10 класі; продовжувати формувати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; розвивати: навички роботи з комп'ютером; виховувати інформаційну культуру учнів;

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Оголошення теми й мети уроку, мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Узагальнення й повторення  матеріалу

1. Основні поняття з курсу 9-го класу.

Ми продовжуємо вивчати предмет «Інформатика». Перш ніж розглянути новий матеріал, пригадаємо вивчене в 9-му класі

1.1. Колективна  робота «Складання переліку тем. які вивчалися в 9-му класі»

1. Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2. Апаратне забезпечення інформаційних систем.

3. Системне програмне забезпечення.

4. Службове програмне забезпечення.

5. Комп'ютерні мережі.

Ø  Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі.

Ø  Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті.

6. Основи роботи з текстовою інформацією.

7. Комп'ютерна графіка.

Ø  Засоби перегляду й перетворення графічної інформації.

Ø  Основи растрової графіки.

Ø  Основи векторної графіки.

1.2. Самостійна робота

Учні отримують картки із завданнями.

Із поданого переліку виберіть властивості інформації:


а) актуальність;

б) швидкість передачі;

в) зрозумілість;

г) якість;

д) висота;

є) ширина;

ж) повнота;

з) достовірність.


 

1.3. Заповніть таблицю.

Джерело інформації

Форма подання інформації

Спосіб сприйняття, орган чуття

Телевізійна передача

 

 

Фотографія

 

 

Книга

 

 

Яблуко

 

 

Розмова

 

 

Арифметичний вираз

 

 

1.4. Із поданого переліку виберіть пристрої введення інформації:


а) монітор;

б) клавіатура;

в) вінчестер;

г) процесор;

д) системна плата;

е) миша;

ж) оперативна пам’ять;

з) сканер;

и) плотер;

к)проектор;

л) акустична система;

м) мікрофон.


 

1.5. Запишіть назви пристроїв, що входять до складу системного блоку:

 

1.6. Поясніть поняття.

Растрова графіка —   

Векторна графіка —              

1.7. Використовуючи можливості графічного редактора Paint та текстового редактора Word, створіть зображення олімпійських кілець, прапора України.

 

2. Правила поведінки в кабінеті інформатики, правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

Повторення правил поведінки й техніки безпеки в кабінеті інформатики

Первинний інструктаж (Правила техніки безпеки в кабінеті ін­форматики та інформаційно-комунікаційних технологій. Інструк­ція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформа­тики та ІКТ навчання).

 

IV. Формулювання завдань і цілей курсу «Інформатика» в 10 кла­сі

Ми продовжуємо вивчення курсу «Інформатика». Що ви очікуєте від вивчення курсу «інформатика» в 10 класі? Від­повіді учнів фіксуються. (Чи справдилися ваші очікування? — Це питання розглянемо на останньому уроці 10-го класу)

Вивчення навчального предмета «Інформатика» в 10-му класі розраховано на 35 годин (1 година на тиждень). Протягом цього часу учні мають виконати 11 практичних робіт. Увесь курс поді­лено на 4 теми (демонстрація на екрани за допомогою програми NetOp School).

Ознайомлення зі стендами «Вивчаємо тему» та «Критерії оці­нювання».

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напружен­ня. (Варіант І). Інструктаж із правил техніки безпеки.

 

V. Відновлення навичок роботи з клавіатурою

Завантажте текстовий процесор Word. Наберіть та відредагуйте текст.

Перевірка швидкості набору

Використовується клавіатурний тренажер Stamina (можна ска­чати з сайту) або текстовий редактор Microsoft Word. Текст набирається протягом 10 хвилин. Для визначення швидкості набору кількість набраних символів (Сервіс → Статистика) діли­мо на 10.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (бажано виконувати через 10 хвилин після початку роботи; варіант 1 або 2). Вправи проводить староста класу (групи) або його заступник.

 

VІ. Підсумок уроку

VIІ. Домашнє завдання

 

Підготувати виступ з темп «Комп’ютерні презентації та публі­кації, їх особливості».

Опрацювати конспект уроку.

Одному-двом учням підготувати реферат на тему «Інформація та комп’ютер».


Скачано с www.znanio.ru

У рок № 1 Тема. Вступний урок

У рок № 1 Тема. Вступний урок

Поясніть поняття. Растрова графіка —

Поясніть поняття. Растрова графіка —
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.