Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Оценка 4.9

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Оценка 4.9
Презентации учебные
ppt
химия
9 кл
07.06.2017
Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
"Көміртек және оның қосылыстары" тақырыбындағы сабаққа арналған тұсаукесер.Көміртектің химиялық элемент және жай зат ретіндегі қасиеттері мен оның аллотропиялық түрөзгерістері, қасиеттері және қосылыстары жайлы түсінікті дамыту. Олардың кристалдық торының түрлерін ажырату. Кристалдық тордың әртүрлілігіне қарай, бейметалдар қасиетіндегі өзара байланысты анықтай білу."Көміртек және оның қосылыстары" тақырыбындағы сабаққа арналған тұсаукесер.Көміртектің химиялық элемент және жай зат ретіндегі қасиеттері мен оның аллотропиялық түрөзгерістері, қасиеттері және қосылыстары жайлы түсінікті дамыту. Олардың кристалдық торының түрлерін ажырату. Кристалдық тордың әртүрлілігіне қарай, бейметалдар қасиетіндегі өзара байланысты анықтай білу.
Көміртек.ppt

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
24 жыл тәуелсіздік ырысымыз, Болашаққа бастайды әр ісіміз. Егемен елімізді көркейтетін, Білім шыңына шығу  парызымыз.

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Периодтық  Периодтық  жүйедегі жүйедегі   орны  орны  Физикалық  Физикалық  қасиеті  қасиеті  Табиғаттағы Табиғаттағы айналымы айналымы Химиялық  Химиялық  қасиеті қасиеті

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
12С

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
–”карбонеум” деген    Көміртек –”карбонеум” деген       Көміртек                 латын  сөзінен  шыққан латын  сөзінен  шыққан                   Көміртектің  Көміртектің аллотропиялық  аллотропиялық  түр өзгерістері түр өзгерістері алмаз алмаз графит графит фуллерен фуллерен карбин карбин

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
(грекше allos allos ­ өзге   – (грекше   ­ өзге  troops – бұрылыс, қасиет )   – бұрылыс, қасиет )  Аллотропия –  Аллотропия жәнежәне    troops химиялық элементтердің  химиялық элементтердің  бірнеше жай заттар   түрінде   түрінде  бірнеше жай заттар болуы. болуы. Қазақша тұрпаттастық деп  Қазақша тұрпаттастық деп  аталады. аталады.

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
А л м а з А л м а з Алмаздың  түссіз,  Алмаздың  түссіз,  мөлдіреген түрі – –  мөлдіреген түрі  бриллиант деп   деп   бриллиант  аталынады. аталынады. Ол ең әдемі,  бағалы  Ол ең әдемі,  бағалы  тас,  одан  әшекейлі  тас,  одан  әшекейлі  заттар әзірленеді. заттар әзірленеді.

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Г р а ф и т Г р а ф и т Графит ­  Графит карандаш өзегін  карандаш өзегін  және  электрод  және  электрод  өндіруде  өндіруде  қолданылады. қолданылады.

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
К ө м і р К ө м і р

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Жану реакциясы 2C+O2 =2CO С+О2 = CO2

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Көміртектің  Көміртектің  қосылыстары: қосылыстары: Көміртек (ІІ) оксиді Көміртек (ІІ) оксиді Көмірқышқыл газы Көмірқышқыл газы Көмір қышқылы Көмір қышқылы Карбонаттар Карбонаттар

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
СО – түссіз, иіссіз, улы газ. Суда нашар ериді,  СО – түссіз, иіссіз, улы газ. Суда нашар ериді,  басқа заттармен реакцияға түспейді. Оны иіс  басқа заттармен реакцияға түспейді. Оны иіс  газы деп те атайды. Отын  шала жанғандағы иіс  газы деп те атайды. Отын  шала жанғандағы иіс  газымен адам дем алса, уланады. Өйткені иіс  газымен адам дем алса, уланады. Өйткені иіс  газы организмде гемоглобиннің оттекті  газы организмде гемоглобиннің оттекті  тасымалдауына мүмкіндік бермейді. Мұндай  тасымалдауына мүмкіндік бермейді. Мұндай  жағдайда адамды тез таза ауаға шығару керек,  жағдайда адамды тез таза ауаға шығару керек,  сонда гемоглобин өз қалпына келеді. Ал иіс газы  сонда гемоглобин өз қалпына келеді. Ал иіс газы  көмірқышқыл газына айналып тотығады да  көмірқышқыл газына айналып тотығады да  тыныс алғанда өкпеден шығады. тыныс алғанда өкпеден шығады. 2 СО  О 2 2 СО 2

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
2СО --көмірқышқыл газы көмірқышқыл газы

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
СО 2 СО2  Са  СаО (ОН  ) 2  СО 2  ОН 2  2СОН 3

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Н2СО3   Н2  СО3 <=>Н ++НС О3 ­ <=>   Н ++СО3  НСО 3  ά  =0,17 % –    гидрокарбонат ионы 2­    карбонат ионы

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Сілтілермен әрекеттесіп екі қатар  тұздар түзеді: Н 2СО 3 + NаОН= Н 2СО3 + NаОН= (ЭО 12­демонстрация)

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Көмір қышқылының тұздары Қыздырғанда ыдырайды: СаСО 3 = 2NаНСО3 = Гидролизге ұшырайды: Nа2 СО 3+НОН= Сапалық реакциясы: ЭО (2­зерт. тәжірибе)  Nа 2СО 3+2НСl= СО 2 +Са↑                                          ақ тұнба                                  (ОН) 2 =

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Есіңде сақта! Иіс газының қауіпті  шамасы­2%, ол қанның  гемоглобинімен мықтап  байланысып  алғанда өлім қаупі туады. Аздап  уланудың белгілері:қан ашық қызыл  түсті болады,бас қатты ауырып,  кейде естен танып қалуға да  жеткізеді. Иіс газымен уланған  адамды дереу таза ауаға шығару керек.

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
С  СО  СО 2  Na CO 3 2  CaCO 3  CaCl 2 С  СО СО 2  Na CO 3 2  CaCO 3  CaCl 2

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
С  СО СО 2  Na CO 2 3  CaCO 3  CaCl 2

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Көміртектің  1 аллотропиялық түр өзгерісі  емес: алмаз қате дұрыс көмір графит қате қате карбин        Тотықтырғыш ретінде  3 көміртек әрекеттеседі:             оттегімен Металл  қате қате оксидтерімен       Көміртек  металдармен  2 әрекеттескенде түзіледі: карбидтер дұрыс карбонаттар қате оксидтер қате карбиттер қате         Көміртекке тән тотығу  4 дәрежелері: дұрыс +2,+4,­4 +3,+5, ­3 қате күкіртпен қате сутегімен дұрыс +4,+6,­2 қате +5,+7,­1 қате

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"

Тұсаукесер "Көмірьек және оның қосылыстары"
Скачать файл