Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Оценка 4.9

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Оценка 4.9
Повышение квалификации
ppt
химия
Взрослым
07.06.2017
Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Ақпараттық қоғамда толық-қанды өмір сүріп, жемісті кәсіби қызмет атқару үшін ең маңызды шарт – азаматтардың компьютерлік сауаттылығы екенін дәлелдеп отыр. Ақпараттық-коммуникативті технологияларды білім беру саласында үйлесімді пайдалану оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне негізделініп, өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, талғап білуіне үйретеді.Ақпараттық қоғамда толық-қанды өмір сүріп, жемісті кәсіби қызмет атқару үшін ең маңызды шарт – азаматтардың компьютерлік сауаттылығы екенін дәлелдеп отыр. Ақпараттық-коммуникативті технологияларды білім беру саласында үйлесімді пайдалану оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне негізделініп, өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, талғап білуіне үйретеді.
АКТ қолдану.ppt

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Баланың ынтасын арттыру үшін  оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы  керек.                                                        Ж. Аймауытов  Ақпараттық­коммуникативтік технологияларды пайдалану–  білім сапасын көтерудің факторы

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Біз қабылдаймыз 10%  оқығанымыздың 20%  естігеніміздің 30%  көргеніміздің 50%  көріп және естігеніміздің 70%  басқа адамдармен  әр түрлі мәселені шешкенде 80%  жеке басымыздан өткен оқиғаны 95%  басқаларға үйреткенде                                                        Уильям Глассер

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Байланыс, қатынас Ақпарат, жаңалық  Іскерлік, шеберлік    АКТ – жеке тұлғаға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың  қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін маңызды жүйе

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
дидактикалық (сабақтың  оқу материалын дайындау,  компьютерлік бағдарламаны  талдау); оқыту (қарастырылған тақырып  бойынша оқушылардың  білімдерін және ұсынылған  бағдарлама бойынша біліктері  мен дағдыларын нығайту және  бекіту) әдістемелік (тақырыпты  беруде АКТ­ны қолдану  әдістерін анықтау, сабақтың  нәтижесін талдау, келесі оқу  мақсатын қою) ұйымдастырушылық  (оқушының шамадан тыс  жүктелуін және уақытты  тиімсіз өткізуді  болдырмайтындай етіп  жұмысты ұйымдастыру)  ұйымдастырушылық (оқушының шамадан тыс жүктелуін және уақытты тиімсіз өткізуді болдырмайтындай етіп жұмысты ұйымдастыру) оқыту (қарастырылған тақырып бойынша оқушылардың білімдерін және ұсынылған бағдарлама бойынша біліктері мен дағдыларын нығайту және бекіту)әдістемелік (тақырыпты беруде АКТ­ны қолдану әдістерін анықтау, сабақтың нәтижесін талдау, келесі оқу мақсатын қою)дидактикалық (сабақтың оқу материалын дайындау, компьютерлік бағдарламаны талдау);

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
АКТ  мүмкіндіктері Сабақты бекіту,  білімді тексеру  және түсіндіру Қашықтық Интернет ­  олимпиадаларға  қатысу мүмкіндігі Электронды  оқулықты  пайдалану Рефераттар, баяндамалар  дайындау және  презентациялар құру Зертханалық жұмысқа  дайындық немесе виртуалды  зертханалық жұмыс жасау Кез ­ келген сабақтың  түрін және семинар,  ғылыми конференциялар  өткізу Ақпараттық  видеороликтерді құру және  көрсету Оқу сайттарында білім алу, қажетті  ақпараттарды интернет  беттерінен іздеу  Қашықтық Интернет ­ олимпиадаларға қатысу мүмкіндігіАКТ мүмкіндіктері

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Оқу үрдісінде кеңінен қолданылатын ақпараттық­ коммуникативті технология элементтеріне: Электронды оқулықтар мен әдістемелер,  Интерактивті тақта,  Электронды энциклопедия мен анықтамалар, Интернет желісі, Суреттер мен көрнекіліктері бар DVD және CD дискілер, Видео және аудиотехника,  Ғылыми­зерттеу жұмыстары мен жобалар  Аctivstudio бағдарламасындағы флипчарттар  Power Point бағдарламасында жасалынған презентациялар  жатады.

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Оқушының ақпаратты қабылдауы күшейеді Әртүрлі қабылдау каналдары Мәтін Видео Дыбыс Оқушы анимация графика Видео

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Компьютерлік  техникалық   құралды игеруді  үйренеді Оқушы  электронды  оқулықты  пайдалану арқылы Кез келген  ақпаратты  талдай отырып,  ой көзімен  зерделеуге  үйренеді Химиялық  тәжірибелерді өз  қолымен жасап  үйренуге  мүмкіндік алады Белгілі бір бөлім  бойынша білімді  интерактивті  тапсырмалар                                                                        арқылы тексереді Ойы, қиялы  дамып,  шыңдалып,  өзіндік  көзқарасы  қалыптасады

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Интерактивті тақтаны пайдалану бізге не береді?                   1. Сабақтың интенсификациясы             2. Оқушылардың қызығушылығын                   арттырады         3. Оқытудың индивидуализациясы     4. Оқу материалдарын беруді  жеңілдетеді  5. Шектелмеген  ресурстар                   1. Сабақтың интенсификациясы            2. Оқушылардың қызығушылығын                  арттырады        3. Оқытудың индивидуализациясы    4. Оқу материалдарын беруді  жеңілдетеді 5. Шектелмеген  ресурстар

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері: O f c e қ о л д а н б а л а р ы н д а ө з г е р т у л е р е н г і з у г е Ш а е к қ б о л а д ы о л к і н ғ у д ы а а б с р ұ д н е д а б ғ л у о з д ы ж а а б ғ а т у с ы н а н а х п а н р м е д і ң к і т д ы а л а р о р қ а а л а е с ғ н и О қ ж ә в и з у а л ь д ы м а т е р и а л д а р б а с қ а р у ғ а б о л а д ыС а б а қ т ы ң к е р е к т і к ө р с е т і л і м д е р і н б а с қ ы ш ы н а қ а й т у ғ а б о л а д ы . Қ о л д а ж а з ы л ғ а н т а н у ы м ә т і н д і

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультимедиялық құралдарды сабақ  кезеңдерінде пайдалану кезіндегі бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек,  олар: Оқушыны заман талабына сай  жан­жақты дамыту,  ақпараттық қоғамда өмір сүруге икемдеу, даярлау. ­Коммуникативтік  қабілеттерін дамыту; ­өздігінен ізденуге, шешім  қабылдай білуге бағыттау; Компьютерлік графика,  мультимедиа технологиясын  пайдалану Оқушыны шығармашылық  жұмысқа баулиды Ақпараттық мәдениетін  қалыптастыру, ақпаратты  өңдей білуге үйрету Пәнаралық байланыс  орнату Оқулықтан тыс, қосымша  мәліметтер береді

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Релаксация «Мейірімге бөлену» Оқушылармен жұптық, топтық жұмыс  жүргізу сәттері

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Оқушылар  постермен жұмыс  жүргізуде 1­топ: Қышқылдардың құрамы, жіктелуі 2­топ : Қышқылдардың алыну әдістері 3­топ : Қышқылдардың химиялық қасиеттері

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
“Қышқылдардың химиялық қасиеті”  видеоүзінді  Оқушылар бекіту  тапсырмаларын    орындауда

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Химия пәнінен«Нұрлы болашақ» республикалық қашықтықтық олимпиадаға қатысып,  ІІ дәрежелі дипломмен 9А сынып оқушысы М.Ғабитова  және   11Ә сынып оқушысы А.Ақтаева /2016 жыл/ марапатталды Химия пәнінен ресейлік «ВОПРОСИТА» блиц­олимпиадаға қатысып, І дәрежелі дипломмен   10 Ә сынып оқушысы А.Болатхан, 11 Ә сынып оқушысы Б.Нұрмағанбетова,  ІІ дәрежелі дипломмен  9Ә сынып оқушысы С.Кемелбек /2016 жыл/марапатталды

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Биология пәнінен ресейлік «ВОПРОСИТА» блиц­олимпиадаға қатысып,  І дәрежелі дипломмен  9 Ә сынып оқушысы А.Құрманғали,  5А сынып оқушылары А.Жомартхан, Р.Абдулдаев, Д.Тұрсынғазы,  Б.Дауирбекова /2016 жыл/ марапатталды

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
Аудандық химия пәнінен  олимпиадаға  қатысып,  ІІ дәрежелі дипломмен 9 Ә сынып оқушысы  А.Нұрахмет /2012 жыл/ және 11Ә сынып оқушысы  Ақтаева Ақбілек /2015ж/ ,  ІІІ дәрежелі  дипломмен10 А сынып оқушысы І.Кеңесбек /2014 жыл/ марапатталды

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
2015­2016 оқу жылында химия, биология пәндері бойынша оқушылардың  олимпиадаларға қатысу мониторингісі № Іс­шара  1 2 3 4 Аудандық химия пәнінен олимпиада Химия  пәнінен  республикалық  қашықтық  «Нұрлы  болашақ» олимпиадасы Химия  пәнінен  халықаралық  «Вопросита»  блиц­ олимпиада  Биология пәнінен халықаралық «Вопросита» блиц­ олимпиада Жүлделі  орындар 2­орын 2­орын   1­орын 2­орын 1­орын Марапаттар саны 2 дәрежелі диплом 2 Мақтау қағазы   3 Мақтау қағазы 1 Мақтау қағазы 5 Мақтау қағазы

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
АКТ­педагогтың  мүмкіндігін  күшейтетін  құрал,  бірақ  ол  мұғалімді  алмастыра алмайды.  Компьютер  мүмкіндіктері  психология  мен  дидактика  тұрғысынан  талданып,  керек  кезінде  сай  қолданылуы керек.  педагогикалык  талаптарға

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
«Қазіргі заманда   жастарға  ақпараттық  технологиямен  байланысты  әлемдік  стандартқа  сай  мүдделі  жаңа  білім   беру  өте қажет»  деп,  Елбасы  атап  көрсеткендей,  жас   ұрпаққа  білім  беру жолында  ақпараттық  технологияны   оқу  үрдісінде  оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың  маңызы зор деп білемін. Дамыған   елдердегі    білім   беру  жүйесінде   ерекше  маңызды болып  табылатын   мәселелердің  бірі  –  оқытуды  ақпараттандыру, яғни оқу  үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану болып  табылады.  Оқу үрдісінде ақпараттық­коммуникативті  технологияны пайдалану  оқушылардың  өз  бетімен  білім   алу  құзіреттілігін дамытуға және білім сапасын арттыруға  үлкен әсер етеді. Сондықтан мектепте оқытылатын  сабақтардың сапасына өзгеріс енгізу ­ бүгінгі өмір талабы.  Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші барлығымыз  болашақта өркениетті елдердің жаңа технологиясын  меңгертіп, дүниежүзілік білім кеңістігіне шыға берейік.

Тұсаукесер"АКТ қолдану"

Тұсаукесер"АКТ қолдану"
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА   РАХМЕТ
Скачать файл