Урок на тему С закрытыми глазами

Урок на тему С закрытыми глазами

docx
8 кл
08.02.2020
Урок на тему с закрытыми глазами.

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Փակ աչքերով.docx

Դասի թեման՝ Փակ աչքերով։

Դասի նպատակները՝ ա․Գիտելիքներ

Աշակերտը պետք է իմանա՝

ներկա, ավագ, պակաս, անբան, փոքր բառերի հականիշները,

Երևան հատուկ անունի ուղղագրությունը

բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունները։

բ․Կարողություններ և հմտություններ

Աշակերտը պետք է կարողանա՝

սահուն և արտահայտիչ ընթերցել բանաստեղծությունը,

իր կարծիքը հայտնել բանաստեղծության վերնագրի մասին և նոր վերնագիր առաջարկել․

նկարագրական խոսք կքրուցել․

միտքը հստակ ձևակերպելով՝ կապակցված խոսք կառուցել։

գ․Արժեքայն համակարգ

Աշակերտը պետք է՝

Վերաբերմունք դրսևորի հարազատ քաղաքի նկատմամբ․

կարևորի ընկերասիրությունն ու համախմբվածությունը մարդու կյանքում։

Դասի ընթացքը՝ 1․Կազմակերպչական մաս

2․Հին դասանյութի հարցում

Ընթերցել և վերարտադրել <<Նոյան տապանն Արարատի վրա>> բնագիրը

Տեքստային աշխատանք

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Ֆիզկուլտ դադար

3․Նոր դասանյութի հաղորդում

Ա․ Խթանման փուլ

Խմբավորում մեթոդի միջոցով բացահայտել աշակերտների մտքում իմ մեծ տունը բառակապակցության զուգորդումները։

 

 

 


                                                                 իմ մեծ տունը

 

 

 


Բ․Իմաստի ընկալման փուլ

Բանաստեղծության ընթերցում։

Բնագրային աշխատանք՝

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գ․Կշռադատման փուլ

Կատարել առ․2, 3, 4

Կարծիք հայտնել վերնագրի ընտրության շուրջ

Նոր վերնագիր առաջարկել

Նկարագրել Երևան, Էջմիածին քաղաքները

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

 

 

 

 


 

скачать по прямой ссылке
Заполните анкету и получите свидетельство финалиста.
Олимпиада-аукцион для вас и ваших учеников с мгновенными наградами.
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)